Dossier Afghanistan


In dit dossier worden nieuwsberichten en documenten over Afghanistan verzameld. Na een blokje 'algemene informatie' volgen links naar nieuwsberichten die hierover sinds 2009 op de site zijn gepubliceerd.
 

Recente algemene informatie:

Joint NGO statement 'Afghanistan is not safe - the Joint Way Forward means Two Steps Back', gepubliceerd door ECRE, sep 2020 (4 pagina's pdf-bestand) 

Afghanistan Annual Report on Protection of Civilians in Armed Conflict 2019, gepubliceerd door UNAMA, feb 2020 (135 pagina's download pdf-bestand, 5 MB)

Child Alert Afghanistan: 'Preserving hope in Afghanistan. Protecting children in the world's most lethal conflict' rapport gepubliceerd door UNICEF op 17 december 2019 (Engelstalig; 19 pag's download pdf-bestand, 3 MB)

Country Guidance Afghanistan van het European Asylum Support Office, 4 juli 2019 (156 pagina's, download pdf-bestand, 2,2 MB)

Country of Origin Information Report Afghanistan: Security Situation van het European Asylum Support Office, juni 2019 (link naar de EASO-website waarop het rapport van 392 pagina's is te downloaden, een bestand van 17,5 MB)

Algemeen ambtsbericht Afghanistan van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken, maart 2019 (126 pagina's, download pdf-bestand van 3,2 MB)

UNICEF Child Notice Afghanistan 2018, uitgebracht in maart 2019 door de VN-Kinderrechtenorganisatie (124 pagina's Engelstalig pdf-bestand, download 13 MB)

Amnesty International, public statement 'European states should stop forcing people to danger in Afghanistan' en update 'Security and humanitarian situation in Afghanistan since October 2017'  d.d. 8 oktober 2018 (Engelstalig, 8 pag's download pdf-bestand)

UNHCR, Afghanistan Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-seekers from Afghanistan, d.d. 30 augustus 2018 (Engelstalig, 126 pag's download pdf-bestand, 3,1 MB)

Country Guidance: Afghanistan, guidance notes and common analysis van het European Asylum Support Office, juni 2018 (Engelstalig 125 pag's, download pdf-bestand 2,7 MB)

Thematisch Ambtsbericht veiligheidssituatie Afghanistan van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken, mei 2018 (62 pag's, download pdf-bestand)


Nieuwsberichten:
(nieuwste bovenaan; klik op de titelregel om het hele bericht te zien)

13-07-20  Misbruikslachtoffers Afghanistan toch aangeduid als risicogroep
Slachtoffers van ‘bacha-bazi’ praktijken worden nu toch aangemerkt als risicogroep, waardoor ze eerder in aanmerking komen voor een asielstatus in Nederland. Staatssecretaris Broekers-Knol heeft het landenbeleid Afghanistan daartoe aangepast.

21-04-20  Misbruikslachtoffers Afghanistan blijven gevaar lopen
Het kabinet ziet “onvoldoende aanleiding” om een Kamermotie uit te voeren die de regering vraagt om jonge slachtoffers van seksueel misbruik niet terug te sturen naar Afghanistan. Dat schrijft staatssecretaris Broekers-Knol aan de Tweede Kamer.

09-04-20  Hazara's nu risicogroep in heel Afghanistan
Leden van de etnische minderheid Hazara in Afghanistan komen voortaan eerder in aanmerking voor een vluchtelingstatus, als ze in Nederland asiel aanvragen. Dat blijkt uit een recente beleidswijziging die de staatssecretaris heeft bekendgemaakt.

27-03-20  Dodelijke aanslag op Sikh-tempel in Kaboel toont ongelijk EHRM-uitspraak aan
Bij een aanslag op een Sikh-tempel in Kaboel op 25 maart jl. zijn 25 doden gevallen. Precies een maand eerder oordeelde het EHRM dat een Sikh-familie in Nederland geen gevaar loopt bij terugkeer naar Kaboel.

19-12-19  Raad van State: Afghanistan gevaarlijk, maar situatie niet overal even ernstig
De Raad van State vindt de algemene veiligheidssituatie in Afghanistan 'onverminderd zorgelijk' en 'op onderdelen zelfs slechter geworden'. Maar desondanks heeft 'niet elke Afghaan om die reden recht op asiel'. Dat geldt ook voor de Hazara, een gediscrimineerde minderheid.

18-12-19  Beschermingsbeleid voor Afghaanse tolken aangepast na Kamermotie
Tolken die in Afghanistan gewerkt hebben voor internationale militaire missies zullen, als ze uit dat land vluchten en hier asiel aanvragen, voortaan als systematisch vervolgde groep worden beschouwd en asiel krijgen. Staatssecretaris Broekers-Knol heeft dat op 18 december aan de Tweede Kamer geschreven.

17-12-19  UNICEF rapport: conflict in Afghanistan doodt of verminkt 9 kinderen per dag
De VN-kinderrechtenorganisatie UNICEF heeft een nieuw rapport uitgebracht over de positie van kinderen in Afghanistan. Dat land is voor kinderen een van de gevaarlijkste landen ter wereld; dagelijks worden minstens negen kinderen gedood of verminkt.

12-11-19  Kamermotie bescherming Afghaanse tolken aangenomen
De Tweede Kamer heeft met grote meerderheid de motie aangenomen waarin de regering wordt gevraagd Afghaanse tolken die zich hebben ingezet voor internationale troepen aan te merken als systematisch vervolgde groep en ze de bescherming te bieden die ze nodig hebben.

01-11-19  Coalitie stuurt brief aan Tweede Kamer over Afghanistan
Ten behoeve van het aanstaande Algemeen Overleg van de Tweede Kamer met staatssecretaris Broekers-Knol heeft de Coalitie tegen uitzettingen naar Afghanistan een brief gestuurd.

18-10-19  Dringende oproep Afghaanse tolken tegen uitzetting te beschermen
'Minister Bijleveld, u laat deze oorlogshelden toch niet in de steek?' Deze oproep staat boven een paginagrote advertentie in De Telegraaf van 18 oktober 2019.

26-08-19  Zitting Raad van State over veiligheidssituatie Afghanistan
De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State houdt op 30 september een zitting over de algemene veiligheidssituatie en de positie van etnische en religieuze minderheden in Afghanistan.

19-07-19 Europees rapport over (on)veiligheid in Afghanistan
In juni verscheen een nieuw landenrapport van EASO over Afghanistan. Van alle provincies wordt daarin de mate van onveiligheid aangegeven. 

09-07-19  Nederland zet vier kwetsbare kinderen uit naar Afghanistan
Dinsdag 9 juli heeft de Nederlandse overheid vier broertjes en hun ouders uitgezet naar Afghanistan, één van de meest gewelddadige landen ter wereld. Het gezin verblijft bijna vier jaar in Nederland en is voorafgaand aan de uitzetting vastgezet in detentie. Het gezin behoort tot een minderheidsgroep en komt uit een extra gevaarlijk gebied in Afghanistan. De belangen van de kinderen zijn in het geheel niet gewogen in deze zaak.

01-07-19  NGO's vragen aandacht Kamer voor verslechterde situatie Afghanistan
De coalitie van NGO’s, die zich al sinds april 2017 inzet voor het beëindigen van uitzettingen naar Afghanistan, heeft in een brief aan de Tweede Kamer opnieuw gevraagd het landenbeleid voor dat land te herzien, vanwege alle recente informatie over de steeds verslechterende veiligheidssituatie.

05-04-19  Afghaanse minister vraagt Nederland: stop uitzettingen
De Afghaanse minister voor Migratie heeft Nederland opgeroepen te stoppen met uitzettingen naar zijn land, omdat het land te onveilig is om naar terug te keren. Het Nederlandse actualiteitenprogramma ‘Nieuwsuur’ sprak onlangs met hem.

23-03-19  Nieuw ambtsbericht Afghanistan verschenen
Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft in maart 2019 een nieuw ambtsbericht over de politieke en veiligheidssituatie in Afghanistan gepubliceerd.

21-03-19  Raad van State acht Kabul geen alternatief
In een opmerkelijke, zij het ongemotiveerde, uitspraak heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een eerdere uitspraak van de Rechtbank Rotterdam over in hoeverre Kabul moet worden gezien als adequaat vestigingsalternatief overeind gelaten.

25-02-19  Aantal burgerdoden in Afghanistan stijgt naar recordhoogte
Uit cijfers van de VN blijkt dat er in Afghanistan nog nooit zoveel burgerslachtoffers te betreuren zijn geweest als in 2018. Er kwamen vorig jaar 3.804 burgers door de oorlog om het leven, waaronder 927 kinderen. Daarnaast raakten 7.189 burgers gewond.

06-08-18  Gezin met minderjarig kind uitgezet naar Afghanistan
Zaterdag 4 augustus heeft de Nederlandse overheid een kwetsbaar gezin met een minderjarig kind uitgezet naar Afghanistan. De coalitie van twaalf kinder- en mensenrechtenorganisaties is geschokt door deze uitzetting, omdat het gezin hierdoor in groot gevaar is gebracht.

11-07-18  Verbijstering over instandhouding asielbeleid Afghanistan
Ondanks alle kritiek op het hardvochtige asielbeleid voor Afghaanse vluchtelingen weigert de regering Afghanen meer bescherming te bieden. Na maandenlang protest van kinder- en mensenrechtenorganisaties laat staatssecretaris Harbers vandaag weten het huidige beleid zonder noemenswaardige veranderingen voort te zetten...

28-06-18  Verbijstering over aankomende uitzettingen Afghaanse jongeren
Met verbijstering heeft de coalitie van twaalf mensen- en kinderrechtenorganisaties kennis genomen van de geplande uitzettingen de komende dagen van tenminste drie Afghaanse jongens die op 1 juli 18 jaar worden.

15-06-18 Nieuw ambtsbericht - 'Afghanistan zeer gevaarlijk, uitzettingen niet te verdedigen'
'Het uitzetten van Afghaanse vluchtelingen is niet te verdedigen'. Dat stelt een coalitie van twaalf mensen- en kinderrechtenorganisaties na het bestuderen van het vandaag verschenen ambtsbericht over Afghanistan, waarin het ministerie van Buitenlandse Zaken de veiligheidssituatie daar beschrijft.

31-05-18  Bijna 70.000 handtekeningen tegen uitzetting naar Afghanistan
Op woensdag 30 mei zijn aan de Tweede Kamer 68.155 handtekeningen aangeboden onder de petitie tegen het terugsturen van asielzoekers naar Afghanistan. Twaalf organisaties waaronder INLIA voerden de afgelopen weken actie.

16-05-18  'Stuur ze niet terug'
Een coalitie van tien mensen- en kinderrechtenorganisaties is op 30 april een landelijke actie gestart tegen uitzettingen naar Afghanistan,met de lancering van een campagnevideo, acties door het gehele land en het breed onder de aandacht brengen van een petitie...

05-04-18 Een ticket naar Afghanistan
De coalitie van kinder- en mensenrechtenorganisaties die actie voert tegen uitzettingen naar Afghanistan heeft staatssecretaris Harbers symbolisch een vliegticket naar Jalalabad aangeboden, zodat hij persoonlijk ter plaatse kan vaststellen hoe veilig het daar is.

21-03-18  'Uitzettingen naar Afghanistan volstrekt onverantwoord'
Dat zeggen 9 kinderrechten- en mensenrechtenorganisaties na een uitspraak van de Raad van State over de veiligheidssituatie in Afghanistan. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State oordeelde vandaag dat, hoewel de veiligheidssituatie in Afghanistan als geheel "zorgelijk" is, Afghaanse asielzoekers geen recht hebben op asiel enkel vanwege het feit dat zij uit dit land komen.

07-03-18  Brandbrief Afghanistan aan gemeenten
Samen met acht andere mensenrechten- en kinderrechtenorganisaties doet INLIA vandaag een dringend verzoek aan gemeenten in Nederland om zich uit te spreken voor de bescherming van Afghaanse vluchtelingen in Nederland...

19-12-17  Herhaalde oproep tot uitzettingsstop Afghanistan
Een coalitie van negen vluchtelingen-,  mensen- en kinderrechtenorganisaties heeft opnieuw een klemmend beroep op de staatssecretaris en de Tweede Kamer gedaan om Afghaanse vluchtelingen te beschermen en niemand meer uit te zetten. Een motie van die strekking is echter door de Tweede Kamer verworpen.

28-11-17  VN Veiligheidsraad: Afhanistan is een land in oorlog
Onlangs heeft de VN Veiligheidsraad vastgesteld dat Afghanistan opnieuw een land in oorlog is. Dit baseert de Raad o.a. op een forse toename van het aantal oorlogsgewonden.

05-10-17  'Stop uitzettingen naar gevaarlijk Afghanistan'
Amnesty International samen met zeven andere mensenrechtenorganisaties roepen de Nederlandse overheid op onmiddellijk te stoppen met het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar Afghanistan.

24-04-17  'Stop uitzettingen van kwetsbare mensen naar Afghanistan'
Acht kinder- en mensenrechtenorganisaties luiden de noodklok. Zij roepen de Nederlandse overheid op per direct te stoppen met het uitzetten van kwetsbare mensen naar Afghanistan, vanwege de toenemende onveiligheid, instabiliteit en de ernstige situatie van ontheemden in dat land.

27-01-17  Rechtbank Arnhem: verwestering valt onder Vluchtelingenverdrag
De Rechtbank Arnhem heeft uitgesproken dat een verwesterde levensstijl recht op bescherming onder het Vluchtelingenverdrag kan geven, omdat verwestering als afvalligheid kan worden beschouwd en van een verwesterde vrouw niet mag worden verlangd dat zij zich bij terugkeer aanpast aan de in dat land geldende religieus en politiek voorgeschreven normen.

10-11-16  'Raad van State schendt EU-recht'
- NJCM voert civiele procedure over het 1F beleid
Het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten heeft de Staat gedagvaard wegens schending van het EU-recht door de Raad van State. Omdat Afghaanse asielzoekers die worden verdacht van oorlogsmisdaden een verblijfsstatus wordt onthouden zonder dat er individueel onderzoek is gedaan pleegt de Staat een onrechtmatige daad, zo stelt het Comité.

21-05-15  Onterechte afwijzing Afghaanse tolk pas in 2e asielprocedure hersteld
- Je leven geriskeerd in dienst van Nederland - daarna door Nederland op straat gezet.
Een Afghaanse asielzoeker, die in de eerste asielprocedure onterecht was afgewezen en illegaal op straat belandde, heeft na een tweede asielaanvraag alsnog een verblijfsvergunning ontvangen...

23-03-15  Afghanistan roept op uitzettingen te beëindigen
- Ambassadeur: Nederland schendt afspraken en verscheurt gezinnen.
Afghanistan heeft Nederland opgeroepen te stoppen met gedwongen uitzettingen naar dat land. Deze zijn in strijd met de middels een ‘Memorandum of Understanding’ tussen beide landen gemaakte afspraken... 

11-06-13  Verblijfsvergunning Afghaans gezin na interim measure EHRM
- IND en Raad van State passen circulaire niet toe.
Met het alsnog verstrekken van een verblijfsvergunning aan een eerder afgewezen gezin uit Afghanistan heeft de IND voorkomen dat ‘kritische vragen’ van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, dat reeds een ‘interim measure’ had getroffen, moesten worden beantwoord. De Raad van State en de IND zijn bovendien beide voorbijgegaan aan het gegeven dat volgens de Vreemdelingencirculaire aan asielzoekers uit Afghanistan met gegronde vrees geen vestigingsalternatief mag worden tegengeworpen.

30-03-12  De burgemeester en het 1F-beleid
Burgemeester Els Boot van de gemeente Giessenlanden heeft de politie verboden mee te werken aan de uitzetting van een Afghaanse vluchteling uit Hoogblokland. De heer Naibzay woont al 14 jaar in Nederland maar heeft op grond van het zogenaamde 1F-beleid geen verblijfsstatus gekregen, omdat hij er van wordt verdacht in Afghanistan oorlogsmisdaden te hebben gepleegd...

11-11-11  Afghaanse oud-generaal ook door Hoge Raad vrijgesproken
De Hoge Raad heeft de vrijspraak door het Gerechtshof van een oud-generaal van de Afghaanse veiligheidsdienst Khad bevestigd. Dit is opmerkelijk in het licht van het zgn. 1F-beleid van de IND, waarbij aan alle (onder)officieren uit Afghanistan wegens verdenking van oorlogsmisdaden een verblijfsvergunning wordt geweigerd.

11-08-11  Afghaanse ambassadeur: stop uitzetten naar Afghanistan
De Afghaanse ambassadeur Enayatullah Nabiel heeft onlangs in een open brief de Nederlandse autoriteiten opgeroepen om te stoppen met het uitzetten van Afghaanse vluchtelingen totdat de omstandigheden geschikt zijn voor hun terugkeer. De ambassadeur geeft aan dat de toestroom van Afghaanse vluchtelingen slechts tijdelijk is en dat deze zal ophouden als de veiligheidssituatie in Afghanistan zal verbeteren.

18-07-11  Steeds meer burgemeesters protesteren tegen 1F-beleid
De burgemeesters van inmiddels zestien gemeenten hebben een brief aan minister Leers ondertekend, waarin hij wordt opgeroepen om de vertrekprocedures van Afghaanse asielzoekers met een zgn. 1F-status te staken. Het gaat daarbij om Afghanen die, vanwege het enkele feit dat ze in Afghanistan in dienst waren als officier of onderofficier bij de toenmalige veiligheidsdienst, van oorlogsmisdaden worden verdacht en daarom geen asielstatus kunnen krijgen

19-05-11  UNHCR vraagt Leers 'flexibiliteit' in zaken van Afghaanse meisjes
Het Hoge Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties heeft minister Leers op 10 mei een opmerkelijke brief geschreven. In de brief pleit de UNHCR-vertegenwoordiger voor West-Europa voor een ‘passende mate van flexibiliteit’ bij het beoordelen van de individuele omstandigheden van Afghaanse meisjes.

20-04-11  Nadere toelichting van minister Leers op 'verwestering'
Op verzoek van de Kamer heeft minister Leers op 13 april jl. nog een aanvullende brief geschreven met een nadere toelichting op de beleidsconsequenties die hij verbindt aan het thematisch ambtsbericht Afghanistan...

11-04-11 Nieuw beleid voor verwesterde meisjes uit Afghanistan
- Sahar mag blijven
Minister Leers heeft besloten dat het Afghaanse meisje Sahar en haar familie in Nederland mogen blijven. Hij baseert zich hierbij op het recente ambtsbericht van Buitenlandse Zaken van 29 maart 2011.

29-03-11  Zitting RvS Sahar uitgesteld wegens nieuwe informatie BuZa
De zitting van de Raad van State in het hoger beroep van het Afghaanse meisje Sahar en haar familie, die op 30 maart zou plaatsvinden, is niet doorgegaan. Minister Leers heeft om uitstel gevraagd, omdat hij de zojuist ontvangen informatie over de positie van schoolgaande meisjes in Afghanistan nader wil bestuderen.

11-02-11  Procedures stapelen en rekken: de pot, de ketel en de feiten
Met het bespreken van individuele dossiers in de media dient in het algemeen terughoudend te worden omgegaan. Maar over de asielprocedure van het Afghaanse meisje Sahar en haar familie is al veel gepubliceerd; deze zaak is exemplarisch geworden voor honderden kinderen in vergelijkbare situaties.

26-06-10  EHRM: alleenstaande verwesterde Afghaanse vrouw niet terug
Op 20 juli jl. heeft het Europese Hof voor de Rechten van de Mens uitgesproken dat Zweden een alleenstaande verwesterde Afghaanse vrouw niet mag uitzetten naar Afghanistan...

18-05-10  Europees Hof blokkeert uitzetting Afghaanse christen
Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens heeft onlangs de uitzetting tegengehouden van een Afghaanse vluchteling die in Nederland christen was geworden. Volgens zijn advocaat is het voor het eerst dat het Hof de uitzetting van een bekeerde ex-moslim uit Nederland tegenhoudt.

30-09-09  Ambtsbericht Afghanistan onaantastbaar
Op 02-03-09 meldden wij op deze site dat de Rechtbank in Den Haag in een zaak over de toepassing van art. 1F van het Vluchtelingenverdrag het ambtsbericht van 29/2/2000 niet als voldoende en enig betrouwbare bron van informatie beschouwt om beslissingen te nemen om Afghaanse asielzoekers die worden verdacht van oorlogsmisdaden uit te sluiten van een verblijfsvergunning of om ze ongewenst te verklaren...

02-03-09  RB Den Haag: ambtsbericht Afghanistan niet langer alleenzaligmakend
Wat eerder al door diverse partijen betoogd werd is op 18 februari jl. bevestigd in een opmerkelijke uitspraak van de rechtbank in Den Haag in een zaak betreffende de toepassing van artikel 1F van het Vluchtelingenverdrag, waarin met name de juistheid van het ambtsbericht over Afghanistan d.d. 29/2/2000 centraal stond...

 

5ae70a6d05676_stuur-ze-niet-terug-naar-afghanistan-w320-h200-crop.jpg


Opmerking: veel Afghaanse asielzoekers worden getroffen door het zogenaamde 1F-beleid; zie daarom ook het 1F-Dossier in dit Expertisecentrum.