05 april 2018

Een ticket naar Afghanistan

Een ticket naar Afghanistan
De coalitie van kinder- en mensenrechtenorganisaties die actie voert tegen uitzetttingen naar Afghanistan heeft staatssecretaris Harbers symbolisch een vliegticket naar Jalalabad aangeboden, zodat hij persoonlijk ter plaatse kan vaststellen hoe veilig het daar is.

 

Het ticket werd namens de coalitie aangeboden door het Tweede Kamerlid Jasper van Dijk (SP) tijdens het Algemeen Overleg over opvang, terugkeer en vreemdelingenbewaring van de Vaste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid met de staatssecretaris, dat op 28 maart jl. plaatsvond. Van Dijk: “Ondanks het oprukken van de Taliban, de vele aanslagen en het geweld is Afghanistan in de ogen van onze regering veilig genoeg. Ik ben het daar absoluut niet mee eens, net als talloze maatschappelijke organisaties. Daarom overhandig ik u een ticket naar Afghanistan om zelf te gaan kijken in hoeverre het veilig is."

 

Jasper van Dijk SP ticket Afghanistan

(foto: Freek van den Bergh)


De staatssecretaris heeft tijdens het overleg zijn standpunt herhaald “dat er sprake is van een zorgelijke situatie in Afghanistan, maar dat tegelijkertijd niet gesproken kan worden van een dusdanig uitzonderlijke situatie dat heel het land of delen van Afghanistan voor iedereen onveilig zijn. (…)  Het aantal burgerslachtoffers dat het gewapende conflict tot gevolg heeft, leidt mede gelet op het totale inwoneraantal van Afghanistan op dit moment niet of nog niet tot een oordeel dat er sprake is van een situattie zoals bepaald in artikel 15c van de Kwalificatierichtlijn.

Directe aanleiding voor het aanbieden van een ticket naar Jalalabad was een bloedige aanslag op de compound van de hulporganisatie Save the Children in Jalalabad eind januari. Na een zelfmoordaanslag met een autobom naast het kantoor werden medewerkers urenlang gegijzeld door gewapende terroristen. Bij de daarop volgende gevechten met Afghaanse veiligheidstroepen vielen vijf doden, waarvan 4 medewerkers van Save the Children, en circa 25 gewonden. Save the Children heeft naar aanleiding van de aanslag, die door IS is opgeëist, de hulpverlening tijdelijk opgeschort.

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State oordeelde op 21 maart 2018 dat, hoewel de veiligheidssituatie in Afghanistan als geheel “zorgelijk” is, Afghaanse asielzoekers geen recht hebben op asiel enkel vanwege het feit dat zij uit dit land komen. Deze uitspraak maakt de weg vrij voor de staatssecretaris om door te gaan met uitzettingen naar Afghanistan, wat door de coalitie als “volstrekt onverantwoord” wordt beschouwd.

De staatssecretaris heeft overigens aangegeven van het aangeboden vliegticket geen gebruik te zullen maken.

 

Lees ook:
21-03-18  'Uitzettingen naar Afghanistan volstrekt onverantwoord'
07-03-18  Brandbrief Afghanistan aan gemeenten
28-11-17  VN Veiligheidsraad: Afghanistan is een land in oorlog
05-10-17  'Stop uitzettingen naar onveilig Afghanistan'