20 april 2011

Nadere toelichting van minister Leers op 'verwestering'

Nadere toelichting van minister Leers op 'verwestering'
Op verzoek van de Kamer heeft minister Leers op 13 april jl. nog een aanvullende brief geschreven met een nadere toelichting op de beleidsconsequenties die hij verbindt aan het thematisch ambtsbericht Afghanistan. In deze brief worden geen aantallen met Sahar vergelijkbare gevallen meer genoemd die op grond van de nieuwe informatie een verblijfsvergunning zouden kunnen krijgen. In de eerdere brief van 8 april sprak de minister nog van 'enkele tientallen tot een honderdtal'..

In de Kamer is over het algemeen met instemming gereageerd op de status voor Sahar, maar er is ook kritiek op het criterium 'verwestering'. Diverse partijen verwijzen naar de door de Kamer in meerderheid aangenomen 'wortelingsmotie' (motie Spekman/Anker van 21 april 2010) die vraagt om een verblijfsvergunning voor alle kinderen die al meer dan 8 jaar in Nederland zijn, waarbij dus geen onderscheid naar land van herkomst van hun ouders wordt gemaakt.

Omdat minister Leers de Kamer heeft laten weten (in een brief d.d. 7 dec 2010) deze motie niet te zullen uitvoeren werkt de PvdA nu aan een initiatiefwetsvoorstel waarin dat moet worden geregeld.


Lees hier de aanvullende brief van min Leers d.d. 13 april 2011
Voor de tekst van de wortelingsmotie en de brief van Leers van 7 dec 2010 zie ons bericht van 14-04-11 over de actie 'Wij blijven!' van DCI.
Het nieuws over de status voor Sahar en het thematisch ambtsbericht van Buitenlandse Zaken publiceerden we op 11-04-11.