09 april 2020

Hazara's nu risicogroep in heel Afghanistan

Hazara's nu risicogroep in heel Afghanistan
Leden van de etnische minderheid Hazara in Afghanistan komen voortaan eerder in aanmerking voor een vluchtelingstatus, als ze in Nederland asiel aanvragen. Dat blijkt uit een recente beleidswijziging die de staatssecretaris heeft bekendgemaakt.

Naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State van 18 december 2019, waarin de situatie voor Hazara’s als zo onveilig werd benoemd “dat de staatssecretaris opnieuw moet bezien en duidelijk maken hoe zij het behoren tot de Hazara-bevolkingsgroep betrekt bij de beoordeling van individuele asielrelazen”, heeft mevrouw Broekers-Knol het landgebonden beleid inzake Afghanistan aangepast. 

De Hazara’s zijn nu specifiek als risicogroep aangewezen, waarbij voortaan niet meer wordt gekeken naar de bevolkingssamenstelling in het gebied van herkomst (dus naar de vraag of de Hazara’s in dat gebied een gemarginaliseerde minderheid vormen). “Hazara’s kunnen aldus reeds met geringe indicaties aannemelijk maken dat problemen die zij hebben ondervonden op grond van hun etniciteit leiden tot een gegronde vrees voor vervolging”, zo schrijft de staatssecretaris aan de Tweede Kamer.


Meer informatie:
De brief van de staatssecretaris voor Justitie & Veiligheid aan de Tweede Kamer d.d. 8 april 2020 

Lees ook:
19-12-19  Raad van State: Afghanistan gevaarlijk, maar situatie niet overal even ernstig
26-08-19  Zitting Raad van State over veiligheidssituatie Afghanistan

Dossier Afghanistan