24 september 2020

Ngo's roepen EU op: stop gedwongen terugkeer naar Afghanistan

Ngo's roepen EU op: stop gedwongen terugkeer naar Afghanistan
Onder de titel 'Afghanistan is Not Safe: the Joint Way Forward Means Two Steps Back' is medio september een verklaring uitgegeven, ondertekend door een groot aantal ngo's, waaronder ook INLIA.


De huidige situatie in Afghanistan is nog altijd zorgelijk. Niet voor niets wordt Afghanistan voor het tweede jaar op rij aangemerkt als het onveiligste land ter wereld in de Global Peace Index. Er vielen duizenden burgerslachtoffers door geweld, alleen al in de eerste helft van 2020.

Ondanks dat worden Afghanen door verschillende landen in de Europese Unie nog steeds gedwongen uitgezet naar hun land van herkomst. Naar daar, waar het niet veilig is. Het verschilt per land of Afghanen een asielstatus krijgen of niet.

Terwijl de EU onderhandelt met Afghanistan over de verlenging van de Joint Way Forward (de overeenkomst over migratie tussen de EU en Afghanistan uit 2016), uiten enkele tientallen Europese ngo’s, waaronder INLIA, hun kritiek. De overeenkomst zoals deze er nu ligt, zou formeel op 6 oktober 2020 aflopen, maar is verlengd tot het eind van het jaar, omdat de Afghaanse onderhandelaar is vervangen. De kritiek van de ngo’s richt zich onder andere op het feit dat de Joint Way Forward werd ondertekend zonder tussenkomst van het Europees Parlement en zonder transparantie over de uitvoering ervan. Bovendien beoogt de Joint Way Forward vereenvoudiging van uitzetting naar Afghanistan.

Op 15 september 2020 werd vanuit de European Council on Refugees and Exiles (ECRE) een gezamenlijk statement gepubliceerd waarin de EU-lidstaten opgeroepen worden het tij te keren. De boodschap is: leg de focus van de onderhandelingen op de aanpak van de onderliggende oorzaak van de gewelddadige conflicten in plaats van op terugkeer naar Afghanistan. Bovendien wordt opgeroepen financiële steun te bieden voor het aanpakken van deze oorzaken en geen inreisverboden meer op te leggen aan mensen die terugkeren. Het Europees Parlement wordt verzocht te verzekeren dat de uitvoering van de Joint Way Forward niet in strijd komt met internationale en Europese wetgeving over mensenrechten en asiel en bovendien de onderhandelingen in de gaten te houden.
 

Meer informatie:
De volledige Engelstalige tekst van de Joint Statement Afghanistan is Not Safe:  the Joint Way Forward Means Two Steps Back
De tekst is inmiddels ook vertaald in het Nederlands beschikbaar gesteld.

Lees ook:
19-12-19  Raad van State: Afghanistan gevaarlijk, maar situatie niet overal even ernstig

Dossier Afghanistan