Op deze pagina gaan we op een aantal, wat meer specialistische, onderwerpen wat dieper in. Zo vindt u dossiers over de regeling 'medische zorg voor onverzekerbare vreemdelingen', over de leges-problematiek, en over de gezamenlijke inspanningen van een coalitie van organisaties waaronder INLIA om een einde te maken aan de detentie van vreemdelingenkinderen. Ook zijn er dossiers met al onze berichten over Afghanistan en Somalië en met een uitleg over het begrip 'art 1F' (verdenking van oorlogsmisdaden) toegevoegd.

Als u met uw muis op de knop 'Expertisecentrum' staat ziet u alle beschikbare dossiers in een pull-down menu.

Door te klikken op 'Nieuws' onder aan het rijtje dossiers opent u een overzicht van alle nieuwsberichten met het kenmerk 'Expertise centrum'. U kunt dan linksboven een zoekterm invoeren om gerichter te zoeken in het nieuwsarchief.