Op dit deel van onze website gaan we op een aantal wat meer specialistische onderwerpen wat dieper in.

Zo vindt u hier dossiers over de regeling 'medische zorg voor onverzekerbare vreemdelingen', over de leges-problematiek, en over vreemdelingenbewaring: het 'om administratieve redenen' opsluiten van mensen die geen strafbaar feit hebben begaan. In het dossier 'Vreemdelingenbewaring' vindt u ook informatie over de gezamenlijke inspanningen van een coalitie van organisaties waaronder INLIA om een einde te maken aan de vreemdelingendetentie van kinderen.

In het dossier 'Recht op Opvang' staat de geschiedenis beschreven van het ontstaan van de 'Gezinsopvanglocaties' (waardoor minderjarige kinderen en hun gezinsleden niet langer op straat konden worden gezet) en daarna van de noodopvang-initiatieven die bekend werden onder de naam 'Bed,Bad,Brood', en van de pilot Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen (LVV) die op 1 april 2019 op 5 locaties van start ging.

Het dossier '1F Vluchtelingenverdrag' biedt uitleg over het begrip 'art 1F' uit het Vluchtelingenverdrag van Genève: de verdenking van oorlogsmisdaden.
Uitleg en een overzicht van nieuwsberichten inzake 'Staatloosheid' is te vinden in het dossier met die naam.
Recent hebben we alle berichten over bekering, geloofsvervolging en daaraan gerelateerde onderwerpen in een nieuw dossier 'Bekeringen' verzameld.

Ook van de landen van herkomst Afghanistan en Somalië zijn berichten en documenten verzameld in expertise-dossiers.

 


Als u met uw muis op de knop 'Expertisecentrum' hierboven gaat staan, ziet u een pull-down menu met alle beschikbare dossiers verschijnen.

Door te klikken op 'Nieuws' onder aan het rijtje dossiers in het pull-down menu opent u een overzicht van alle nieuwsberichten met het kenmerk 'Expertise centrum'. U kunt dan linksboven een zoekterm invoeren om gerichter te zoeken in het nieuwsarchief, dat teruggaat tot 2009.