Op deze pagina gaan we op een aantal, wat meer specialistische, onderwerpen wat dieper in. Zo vindt u dossiers over de regeling 'medische zorg voor onverzekerbare vreemdelingen', over de leges-problematiek, en over de gezamenlijke inspanningen van een coalitie van organisaties waaronder INLIA om een einde te maken aan de detentie van vreemdelingenkinderen. In het dossier 'Recht op opvang' staat de geschiedenis beschreven van het ontstaan van de 'Gezinsopvanglocaties' (waardoor minderjarige kinderen en hun gezinsleden niet langer op straat konden worden gezet) en daarna van de noodopvang-initiatieven die bekend werden onder de naam 'Bed,Bad,Brood', en van de pilot Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen (LVV) die op 1 april 2019 op 5 locaties van start ging. Ook zijn er dossiers met al onze berichten over Afghanistan en Somalië en met een uitleg over het begrip 'art 1F' (verdenking van oorlogsmisdaden). Als meest recente dossier is een uitleg en nieuwsoverzicht inzake 'Staatloosheid' toegevoegd.

Als u met uw muis op de knop 'Expertisecentrum' hierboven gaat staan, ziet u een pull-down menu met alle beschikbare dossiers verschijnen.

Door te klikken op 'Nieuws' onder aan het rijtje dossiers in het pull-down menu opent u een overzicht van alle nieuwsberichten met het kenmerk 'Expertise centrum'. U kunt dan linksboven een zoekterm invoeren om gerichter te zoeken in het nieuwsarchief, dat teruggaat tot 2009.