26 juli 2010

EHRM: alleenstaande verwesterde Afghaanse vrouw niet terug

Op 20 juli jl. heeft het Europese Hof voor de Rechten van de Mens uitgesproken dat Zweden een alleenstaande verwesterde Afghaanse vrouw niet mag uitzetten naar Afghanistan. Deze uitspraak heeft ook betekenis voor asielaanvragen van alleenstaande Afghaanse vrouwen in Nederland aangezien ook Nederland gebonden is aan de jurisprudentie van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. 
Het Hof geeft aan dat de vrouw zich in Zweden niet heeft geconformeerd aan de rol die men in de Afghaanse maatschappij van een vrouw verwacht. Het enkele feit dat zij in Zweden heeft gewoond zal al als problematisch worden ervaren in de Afghaanse maatschappij. Het feit dat zij van haar man wil scheiden en daartoe reeds een scheidingsprocedure in Zweden is gestart, kan bij terugkeer zelfs in levensbedreigende vervolging resulteren. Het hof acht in dit kader tevens van belang dat er onlangs een wet is aangenomen die bepaalt dat de vrouw de man moet gehoorzamen indien deze sexuele eisen heeft. Ook mag een vrouw op basis van deze wet het huis niet verlaten zonder toestemming van de man. Verder beroept het Europese Hof zich op UNHCR - richtlijnen uit 2009 waarin vermeld wordt dat tachtig procent van Afghaanse vrouwen te maken heeft met huiselijk geweld wat gelegitimeerd wordt door de Afghaanse overheid en waarbij geen vervolging plaats vindt. Volgens die zelfde richtlijnen worden alleenstaande vrouwen in Afghanistan sociaal uitgesloten.
 
Klik hier voor de gehele uitspraak van het Europese Hof.