18 mei 2010

Europees Hof blokkeert uitzetting Afghaanse christen

Europees Hof blokkeert uitzetting Afghaanse christen
Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens heeft onlangs de uitzetting tegengehouden van een Afghaanse vluchteling die in Nederland christen was geworden. Volgens zijn advocaat is het voor het eerst dat het Hof de uitzetting van een bekeerde ex-moslim uit Nederland tegenhoudt.


De Immigratie- en Naturalisatiedienst had een verblijfsvergunning geweigerd omdat ze het bekeringsverhaal van de Afghaan ‘ongeloofwaardig’ vond. Hij kon niet het moment noemen waarop hij voor het christelijk geloof had gekozen, al was hij wel in een Iraanse kerk in Nederland gedoopt. Zijn advocaat begrijpt wel dat zijn cliënt dat niet kon zeggen: “Bekering is niet per se een kwestie van een knop omzetten. Zoiets kan geleidelijk groeien”.

De IND toetst aan de hand van een soort ‘christendom-kennisquiz’ of een bekering ‘echt’ is, uit angst dat asielzoekers zich tot het christendom bekeren alleen als middel om een verblijfsvergunning te krijgen.

In Afghanistan is minder dan 1% van de bevolking christen. Hoewel de Afghaanse grondwet nadrukkelijk de vrijheid van geloof garandeert biedt deze christenen geen enkele bescherming. In diezelfde grondwet staat namelijk dat geen wet zal worden aangenomen die in strijd is met het islamitisch geloof. De islam verbiedt moslims van geloof te veranderen op straffe van executie. De grootste bedreiging voor afvalligen komt niet van de Afghaanse overheid maar van clans en families, waarbinnen weinig ruimte voor een afwijkend geloof is. Daarom leven bekeerlingen voornamelijk ‘ondergronds’ en verloopt contact met medechristenen veelal alleen via radio, telefoon en internet.

 

Dossier Afghanistan