19 december 2017

Herhaalde oproep tot uitzettingsstop Afghanistan

Herhaalde oproep tot uitzettingsstop Afghanistan
Een coalitie van negen vluchtelingen-,  mensen- en kinderrechtenorganisaties heeft opnieuw een klemmend beroep op de staatssecretaris en de Tweede Kamer gedaan om Afghaanse vluchtelingen te beschermen en niemand meer uit te zetten. Een motie van die strekking is echter door de Tweede Kamer verworpen.

De uitzettingen naar Afghanistan kwamen aan de orde tijdens de behandeling van de Justitie-begroting eind november in de Tweede Kamer. De verantwoordelijk staatssecretaris Mark Harbers (VVD) beschouwt Afghanistan nog steeds als een veilig land, waar mensen naar teruggestuurd kunnen worden. De EU heeft sinds oktober 2016 een terugname-overeenkomst met het regime onder de naam ‘Joint Way Forward’.  Niettemin is wel aan het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken gevraagd om een nieuw ambtsbericht over Afghanistan. 

 

De VN Veiligheidsraad heeft onlangs vastgesteld dat Afghanistan opnieuw een land in oorlog is. Uit recent onderzoek van Amnesty International is gebleken dat het aantal burgerdoden en -gewonden in Afghanistan blijft stijgen. In het rapport ‘Forced Back to Danger’ (gepubliceerd door AI op 5 oktober 2017) zijn de verhalen opgetekend van Afghanen die sinds hun uitzetting in levensbedreigende en erbarmelijke omstandigheden verkeren.

Tijdens het kamerdebat dienden SP,  GroenLinks en PvdA een motie in waarin de regering werd verzocht een besluit- en vertrekmoratorium voor Afghanistan in te stellen; deze werd echter op 5 december 2017 verworpen. De dag voor de stemming deed de coalitie van negen NGO’s (waaronder ook INLIA) nogmaals een dringend beroep op de staatssecretaris en de woordvoerders asiel van de Kamerfracties:

"Amnesty International concludeert in haar rapport dat het terugsturen van uitgeprocedeerde asielzoekers naar Afghanistan een schending is van het internationaal recht. Vanwege de slechte veiligheidssituatie, constante mensenrechtenschendingen waartegen de overheid geen bescherming kan bieden en een dreigende humanitaire noodsituatie, lopen Afghaanse vluchtelingen bij terugkeer het risico op refoulement. Tegen deze achtergrond roepen onze organisaties op het landenbeleid Afghanistan per direct aan te passen aan de bittere realiteit en Afghaanse vluchtelingen die in Nederland bescherming vragen, deze bescherming ook te bieden. In de tussentijd pleiten wij voor het instellen van een vertrekmoratorium, in ieder geval tot aan het verschijnen van een nieuw ambtsbericht over de veiligheidssituatie in Afghanistan."

Het is niet bekend wanneer het ambtsbericht beschikbaar komt. Tot op heden is de staatssecretaris echter niet bereid gebleken de uitzettingen op te schorten.

Op 12 januari 2018 houdt de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een speciale zitting over de veiligheidssituatie in Afghanistan. Het is nog niet duidelijk wanneer de Afdeling uitspraak zal doen.


Meer informatie:

De tekst van de oproep van de 9 organisaties d.d. 4 dec 2017
De motie van Jasper van Dijk c.s. d.d. 30 nov 2017 met nummer 34775 VI - 64
 
Lees ook: 
28-11-17  VN Veiligheidsraad: Afghanistan is een land in oorlog
05-10-17  ‘Stop uitzettingen naar onveilig Afghanistan’
 
Teken hier de petitie van Amnesty