Halfjaarrapportage Vreemdelingenketen verschenen
Onlangs verscheen de Rapportage Vreemdelingenketen januari-juni 2020. De corona-crisis heeft in het eerste halfjaar van 2020 duidelijke gevolgen gehad op zowel het aantal asielaanvragen als het aantal asielzoekers dat vertrok. Beiden namen vanaf medio maart fors af. De aantallen wijken dan ook behoorlijk af van voorgaande jaren.
Lees meer
webworks by infracom