Raad van State: Staatssecretaris schendt informatieplicht vreemdelingenbewaring
Een vreemdeling die in bewaring gesteld wordt moet daarover schriftelijk in een begrijpelijke taal worden geïnformeerd. Blijkens een recente uitspraak van de Raad van State is die informatieplicht geschonden.
Lees meer
webworks by infracom