ACVZ: gebruik van landeninformatie door IND willekeurig en niet transparant
Informatie over de algemene en mensenrechtensituatie in een land is van groot belang voor de vraag of een asielzoeker uit dat land in aanmerking komt voor een verblijfsvergunning. Aan de hand van deze landeninformatie beoordeelt de IND of een asielzoeker bescherming nodig heeft. De Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) stelt nu dat de IND die informatie zorgvuldiger en consistenter moet verzamelen en gebruiken, en dat een extern panel de informatie zou moeten toetsen.
Lees meer
webworks by infracom