Prejudiciële vragen over medische behandeling als beletsel voor uitzetting
De Rechtbank Den Bosch heeft op 4 februari 2021 prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie van de EU over medische problematiek, in relatie tot uitzetting en het recht op privéleven in de zin van art. 8 EVRM.
Lees meer
webworks by infracom