Ambtsbericht en EASO-rapport: Syrië onveilig voor terugkeerders
Op 14 juni verscheen een nieuw algemeen ambtsbericht over Syrië. En op 10 juni publiceerde het European Asylum Support Office een rapport over de risico’s bij terugkeer naar Syrië. Uit beide rapporten blijkt dat de Syrische autoriteiten zich in de gebieden die zij onder controle hebben veelvuldig schuldig maken aan ernstige mensenrechtenschendingen.
Lees meer
webworks by infracom