Raad van State vindt vreemdelingenbewaring Nederlander niet onrechtmatig
Op 20 juli jl. deed de Raad van State een opvallende uitspraak in een zeer merkwaardige zaak van een Nederlandse man van Iraanse afkomst. Hij was in vreemdelingenbewaring genomen om hem in het kader van de Overeenkomst van Dublin over te dragen aan Duitsland. De Raad van State bepaalde dat de bewaring slechts onrechtmatig was voor de ene dag dat men wist dat de man de Nederlandse nationaliteit heeft, maar hem desondanks pas de volgende dag vrijliet.
Lees meer
webworks by infracom