Tussenuitspraak rechtbank over beoordelen humanitaire gronden
De Rechtbank Middelburg heeft in een tussenuitspraak geoordeeld dat de staatssecretaris nog steeds een algemene discretionaire bevoegdheid heeft om een verblijfsvergunning te verlenen op humanitaire gronden.
Lees meer
webworks by infracom