Dublin-overdrachten aan Italië 'on hold'
Als gevolg van een recent decreet van de Italiaanse autoriteiten is de toegang van asielzoekers tot opvangfaciliteiten in Italië sterk beperkt. Daardoor wordt het moeilijker voor Nederland om het asielverzoek van vluchtelingen die via Italië naar Nederland zijn gekomen terzijde te leggen en ze op grond van de zgn. Dublin-verordening terug naar Italië te sturen.
Lees meer
webworks by multimove