Europees rapport over (on)veiligheid in Afghanistan
In juni verscheen een nieuw landenrapport van EASO over Afghanistan. Van alle provincies wordt daarin de mate van onveiligheid aangegeven. Deze informatie kan worden gebruikt bij de beoordeling of van een asielzoeker verlangd mag worden terug te keren naar het gebied waar hij of zij vandaan is gevlucht.
Lees meer
webworks by multimove