26 augustus 2019

Zitting Raad van State over veiligheidssituatie Afghanistan

Zitting Raad van State over veiligheidssituatie Afghanistan
De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State houdt op 30 september een zitting over de algemene veiligheidssituatie en de positie van etnische en religieuze minderheden in Afghanistan.


De aanleiding voor de zitting is de behandeling van twee hoger beroepszaken van Afghaanse vluchtelingen.  Aan de orde is de vraag of in heel Afghanistan, dan wel delen daarvan, thans sprake is van een situatie zoals vermeld in artikel 15c van de Definitierichtlijn.  In dat artikel staat dat iemand asiel dient te krijgen als er sprake is van een ernstige en individuele bedreiging van het leven als gevolg van willekeurig geweld in het kader van een internationaal of binnenlands gewapend conflict. 

In het recente rapport van het European Asylum Support Office (EASO) van juni 2019 wordt aangegeven dat deze 15c-situatie zich in de provincie Nangarhar voordoet en dat er een aantal provincies zijn (Farah, Faryab, Ghazni, Helmand, Kunar, Kunduz, Laghman, Paktya en Zabul) die dicht tegen zo'n situatie aanzitten. Daarom is het opmerkelijk dat de IND bij beslissingen op Afghaanse asielverzoeken daaraan tot op heden geen consequenties verbindt, temeer daar de IND zelf vertegenwoordigers heeft bij het EASO. 

De staatssecretaris blijft echter vasthouden aan de conclusies die zij begin juli heeft verbonden aan het (minder recente) ambtsbericht van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken van 6 maart 2019. In een brief aan de Tweede Kamer d.d. 1 juli schrijft de staatssecretaris:  "(...) Ondanks deze stijging in het aantal burgerslachtoffers maak ik uit het ambtsbericht niet op dat er sprake is van een situatie als bedoeld onder artikel 15 onder c van de Kwalificatierichtlijn, waarbij de enkele aanwezigheid al leidt tot de situatie dat er een reëel risico op ernstige schade bestaat."

 

Meer informatie:
De brief die de Raad van State op 20 augustus 2019 schreef aan de advocaat in een van de Afghaanse zaken
De brief van de staatssecretaris van Justitie & Veiligheid mw Broekers-Knol d.d. 1 juli 2019 aan de Tweede Kamer, waarin het gewijzigde beleid  t.a.v. Afghanistan wordt toegelicht

Het EASO-rapport van juni 2019 en het Nederlandse ambtsbericht van maart 2019 staan in Dossier Afghanistan van het Expertisecentrum.

Lees ook:
19-07-19  Europees rapport over (on)veiligheid in Afghanistan
01-07-19  NGO's vragen aandacht Kamer voor verslechterde situatie Afghanistan