28 juni 2018

Verbijstering over aankomende uitzettingen Afghaanse jongeren

Verbijstering over aankomende uitzettingen Afghaanse jongeren
Met verbijstering heeft de coalitie van twaalf mensen- en kinderrechtenorganisaties kennis genomen van de geplande uitzettingen de komende dagen van tenminste drie Afghaanse jongens die op 1 juli 18 jaar worden.

"Er is nog geen politiek debat geweest over het onlangs verschenen ambtsbericht Afghanistan, maar er staan plots drie uitzettingen kort na elkaar gepland. Deze jongens krijgen voor hun 18e verjaardag een wel heel wrang cadeau: een enkeltje naar een land in oorlog", aldus Dorine Manson, directeur VluchtelingenWerk Nederland namens de coalitie. De organisaties roepen de overheid met klem op deze jongens niet uit te zetten.

Uit het recent verschenen ambtsbericht over Afghanistan, waarin het ministerie van Buitenlandse Zaken de veiligheidssituatie daar beschrijft, blijkt overduidelijk dat in Afghanistan sprake is van een uitzonderlijke combinatie van een zeer slechte veiligheids-, mensenrechten- én humanitaire situatie. Afghanistan wordt geteisterd door hevige gevechten in grote delen van het land, door een toenemend aantal (zelfmoord)aanslagen en terreinwinst van de Taliban. De overheid biedt geen bescherming tegen de mensenrechtenschendingen en er zijn miljoenen binnenlandse ontheemden: uit 31 van de 34 provincies zijn mensen op de vlucht geslagen.
In de ontheemden-kampen, waar ook uitgezette Afghanen vaak belanden, is gebrek aan de meest basale levensbehoeften als water, voedsel en gezondheidszorg. Bovendien zijn deze jongens vanwege hun leeftijd extra kwetsbaar voor rekrutering door de Taliban. Volgens de organisaties kan de regering op basis van het ambtsbericht maar tot één conclusie komen: uitzettingen onmiddellijk stoppen en Afghaanse vluchtelingen bescherming geven. 

#Stuurzenietterug

Eerder dit jaar is de coalitie een actie gestart om de Nederlandse regering op te roepen de uitzettingen te stoppen zolang het land zo onveilig is.
De coalitie bestaat uit: Amnesty International, Cordaid, Defence for Children, Don't send Afghans back, INLIA, PAX, Kerk in Actie, Oxfam Novib, Save the Children, Stichting LOS, Unicef Nederland en VluchtelingenWerk Nederland. Op 30 mei overhandigden zij samen met uitgeprocedeerde Afghanen ruim 68.000 handtekeningen aan Kamerleden en was het Plein gevuld met rode vliegers, het nationale symbool van Afghanistan.
 

Aanvulling:
Op 26 juni zond de coalitie van 12 NGO's deze brief aan de woordvoerders asiel in de Tweede Kamer, waarin een klemmend beroep op de Kamer wordt gedaan om bij de staatssecretaris aan te dringen op aanpassing van het Landenbeleid Afghanistan aan de bittere realiteit, zoals die ook in het nieuwste ambtsbericht wordt beschreven.

De uitzetting van de drie jongens is opgeschort. In afwachting van de beslissing op de door hen gedane nieuwe asielverzoeken worden ze gedetineerd in Kamp Zeist.

Lees ook:
15-06-18  Nieuw ambtsbericht: 'Afghanistan zeer gevaarlijk, uitzettingen niet te verdedigen'
31-05-18  Bijna 70.000 handtekeningen tegen uitzetting naar Afghanistan
28-11-17  VN Veiligheidsraad: Afghanistan is een land in oorlog