Dossier Somalië


In dit dossier zijn o.a. alle artikelen verzameld met betrekking tot Somalische asielzoekers. Na een blokje recente 'algemene informatie' volgen alle nieuwsberichten die hierover sinds 2009 op de website van INLIA zijn gepubliceerd. Klik op de titel om het hele bericht te lezen. Helemaal onderaan staat oudere, algemene informatie.


Recente algemene informatie:

EUAA Country Guidance Somalia  rapport van het EU Asiel Agentschap (EUAA, voorheen EASO genaamd), gepubliceerd op 14 juni 2022 (download Engelstalig pdf-bestand van 218 pagina's, 4,4 MB)

Report of the Secretary-General on the situation in Somalia voor de VN Veiligheidsraad, 8 februari 2022 (download Engelstalig pdf-bestand, 16 pagina's)

Algemeen ambtsbericht Somalië van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken, 21 december 2021 (download 82 pagina's pdf-bestand, 1,5 MB). Dit rapport beslaat de periode van maart 2020 tot november 2021 en is een actualisering van het vorige ambtsbericht uit maart 2020.

EASO Country of Origin report Somalia - Security Situation, rapport van het Europees Ondersteuningsbureau voor Asielzaken, gepubliceerd in september 2021 (download Engelstalig pdf-bestand, 178 pag's, 6,4 MB)

Algemeen ambtsbericht Somalië van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken, 31 maart 2020 (69 pag's download pdf-bestand, 1 MB) 

Report of the Secretary General on Somalia voor de VN Veiligheidsraad, 13 februari 2020 (18 pag's Engelstalig download pdf-bestand)


(Oudere algemene documenten, van voor 2020, staan helemaal onderaan deze pagina)
 Nieuwsberichten: 
(nieuwste bovenaan; klik op de titelregel om het hele bericht te zien)

08-02-21  EU Hof van Justitie: bescherming van familie of clan is onvoldoende
Volgens een recente uitspraak van het Hof van Justitie van de EU is de bescherming die een vluchteling eventueel van zijn familie, stam of clan zou kunnen krijgen niet voldoende om te voldoen aan de vereisten die de EU Kwalificatierichtlijn daaraan stelt.

20-05-20  Al-Shabaab blijft Somalië teisteren
Onlangs bracht het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken een nieuw algemeen ambtsbericht over Somalië uit. De situatie in het door Al-Shabaab geteisterde land is nog steeds zeer zorgelijk.

16-09-19  Asielbeleid Somalië ongewijzigd
In maart van dit jaar verscheen een nieuw algemeen ambtsbericht Somalië. Staatssecretaris mw Broekers-Knol heeft nu aan de Tweede Kamer laten weten dat het landenbeleid niet wordt gewijzigd.

27-01-17  Rechtbank Arnhem: verwestering valt onder Vluchtelingenverdrag
Een verwesterde levensstijl kan recht op bescherming onder het Vluchtelingenverdrag geven, omdat verwestering als afvalligheid kan worden beschouwd en van een verwesterde vrouw niet mag worden verlangd dat zij zich bij terugkeer aanpast aan de in dat land geldende religieus en politiek voorgeschreven normen, aldus de Rechtbank Arnhem.

20-05-16  Taalanalyse als reden voor intrekking asielstatus na jarenlang verblijf
- Somalische asielzoeker had al 5 jaar status in Nederland
De IND mag van een Somalische asielzoeker, die al vijf jaar met een status in Nederland verblijft, alsnog een taalanalyse afnemen en de uitkomsten daarvan als afwijzingsgrond gebruiken voor de aanvraag van een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd...

08-04-16  Somalië onveilig voor wie te lang in het westen heeft verbleven
- Nieuw ambtsbericht: autoriteiten bieden onvoldoende bescherming tegen Al-Shabaab
Op 31 maart heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken een nieuw ambtsbericht voor Somalië uitgebracht. Hierin wordt een situatie beschreven waarin geweld de boventoon blijft voeren...

18-08-15  Moratorium Somalië niet gebaseerd op feitelijke veiligheidssituatie
- Juist in 'veilige' gebieden veel slachtoffers
Het besluit- en vertrekmoratorium, dat in april van dit jaar is ingesteld naar aanleiding van het meest recente ambtsbericht, blijkt niet gebaseerd te zijn op de feitelijke veiligheidssituatie. Uit analyse van gerapporteerde geweldsincidenten blijkt...

17-08-15  Bijna niemand valt onder vertrekmoratorium Somalië
- Beleid voor de Bühne
Voor het in april van dit jaar ingestelde vertrekmoratorium Somalië blijken tot nu toe slechts "tussen nul en vijf" Somaliërs in aanmerking te zijn gekomen...

05-08-15  Raad van State: uit het westen terugkerende Somaliërs lopen gevaar
In twee uitspraken van 27 juli 2015 heeft de Raad van State aangegeven dat Somalische vluchtelingen gevaar lopen als zij terugkeren vanuit het westen...

31-07-15  Rechtbank Rotterdam over intrekking asielvergunning na 22 jaar
- Zware psychische problemen maar 'niet direct levensbedreigend'
De Rechtbank Rotterdam vindt dat de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie een al in 1993 verleende asielvergunning van een Somalische man met zware psychische problematiek niet kan intrekken zonder...

08-07-15  Raad van State eist onmogelijk bewijs
- Nationaliteitsverklaring van ambassade kennelijk onvoldoende
De eisen voor het aantonen van de Somalische nationaliteit worden door de Raad van State opnieuw aangescherpt. Nu zijn volgens de Raad van State nationaliteitsverklaringen onvoldoende om de afkomst van Somaliërs aan te tonen...

24-04-15  Besluit- en vertrekmoratorium Somalië ingesteld
Staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid en Justitie heeft een besluit- en vertrekmoratorium ingesteld voor de delen van Somalië die onder controle staan van de terroristische organisatie Al-Shabaab...

25-02-15  Rechtbank Utrecht: geen zicht op uitzetting naar Somalië
- Staatssecretaris beraadt zich op beleidsconsequenties nieuw ambtsbericht
De Rechtbank Utrecht heeft op 28 januari jl. uitgesproken dat er “geen redelijk vooruitzicht op verwijdering” naar Somalië bestaat omdat de Somalische autoriteiten in het algemeen medewerking weigeren aan gedwongen terugkeer...

05-02-15  Raad van State: uitzetten naar Somalië weer mogelijk
- Vreemdelingenbewaring mag voortduren vanwege 'zicht op uitzetting binnen redelijke termijn'
Volgens de Raad van State is er weer zicht op uitzetting naar Somalië, omdat op grond van mondelinge afspraken met de Somalische autoriteiten in november en december 2014 driemaal Somaliërs zijn uitgezet. De Raad van State vernietigde daarom op 3 februari 2015 de uitspraak van de Rechtbank Amsterdam van 19 november 2014. Toch zijn twee andere uitzettingen in december niet doorgegaan...

23-01-15  Rechtbank Rotterdam: terugkerende Somaliër loopt gevaar
De Rechtbank Rotterdam heeft op 13 januari 2015 uitgesproken dat een Somalische asielzoeker die afkomstig is uit Dharkenley bij terugkeer naar Mogadishu het risico loopt om het slachtoffer te worden van ernstige mensenrechtenschendingen...

23-12-14  Nieuw ambtsbericht Somalië uitgebracht
Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft op 18 december jl. een nieuw algemeen ambtsbericht Somalië uitgebracht. Het bericht biedt een aanscherping van eerder bekende informatie over de veiligheidssituatie in dit land. De Somalische autoriteiten lijken structureel niet bij machte de veiligheid te garanderen; er is weinig zicht op verbetering...

03-12-14  IND kent Somalische documenten ten onrechte geen waarde toe
- Zo blijkt uit de reactie van de DT&V op vragen van INLIA
De IND heeft in een aantal toelatingsaanvragen de geldigheid van officiële documenten afgegeven door de Somalische ambassade in Brussel ten onrechte betwist. Dat is komen vast te staan uit de beantwoording door de DT&V van vragen die INLIA op grond van de WOB had gesteld...

01-12-14  DT&V hervat uitzettingen naar Somalië
Zoals Staatssecretaris Teeven al eerder heeft aangekondigd is hij nu daadwerkelijk opnieuw overgegaan tot het uitzetten van Somaliërs. Dit terwijl zowel Amnesty International als Human Rights Watch de staatssecretaris hebben opgeroepen niet uit te zetten Somalië vanwege de nog immer onveilige situatie...

20-11-14  Hoofd Grensbewaking Somalië komt bij aanslag om het leven
- Staatssecretaris: uitspraak Raad van State achterhaald door 'nieuwe afspraken'
Op 11 november jl. is het Hoofd Grensbewaking van de Somalische autoriteiten in Mogadishu bij een aanslag om het leven gekomen. Op basis van speciale afspraken met deze topambtenaar werden in mei en juni van dit jaar nog twee Somalische piraten uitgezet door Nederland. Volgens staatssecretaris Teeven is de recente uitspraak van de Raad van State over het ontbreken van zicht op uitzetting al weer achterhaald door nieuwe afspraken met de Somalische autoriteiten... 

30-10-14  Rechtbank Amsterdam: geen zicht op spoedige uitzetting naar Somalië
- 'Vrijheidsontnemende maatregel was onrechtmatig'
Tien dagen na de uitspraak van de Rechtbank Groningen komt de Rechtbank Amsterdam tot een tegenovergesteld oordeel. Omdat een in september gepland vervolggesprek met de Somalische autoriteiten niet doorging is er géén concreet zicht op uitzetting naar Somalië binnen een redelijke termijn; de opgelegde maatregel van vreemdelingenbewaring was van aanvang aan onrechtmatig...

28-10-14  Rechtbank Groningen: toch zicht op uitzetting naar Somalië
- Uitspraak Europees Hof genegeerd
Volgens de Rechtbank Groningen is er nog steeds sprake van 'zicht op uitzetting' naar Somalië. De vreemdelingenbewaring van een afgewezen Somalische asielzoeker hoeft daarom niet te worden opgeheven. De rechtbank negeert hiermee de uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens van 3 juli 2014...

24-10-14  Amnesty herhaalt oproep: stop uitzetten naar Somalië
Amnesty International spreekt zich opnieuw uit tegen het terugsturen van asielzoekers naar Somalië. UIt een recent AI-rapport blijkt dat er sprake is van grootschalige mensenrechtenschendingen in de gebieden die in handen zijn van Al-Shabaab...

03-10-14  Staatssecretaris laat Somaliër uit AZC Utrecht op straat zetten
- Openbare orde bevoegdheid burgemeester genegeerd
Op donderdagmorgen 25 september jl. werd een Somalische asielzoeker door de vreemdelingenpolitie uit het AZC Utrecht op straat gezet. Dat gebeurde op aanwijzing van staatssecretaris Teeven, die daarmee burgemeester Van Zanen van Utrecht passeerde. Deze had op grond van zijn exclusieve openbare orde bevoegdheid laten weten dat er geen politiebijstand mocht worden verleend...

19-09-14  EHRM schrapt klacht omdat Nederland niet uitzet naar Somalië
Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft op 26 juni 2014 een klacht van een uitgeprocedeerde Somalische asielzoeker tegen Nederland niet in behandeling genomen. De reden daarvoor is dat Nederland er niet in slaagt afspraken over gedwongen terugkeer naar Somalië te maken...

04-08-14  RvS: vreemdeling moet zelf bewijzen niet onder terreur te kunnen leven
- Uitspraak RB Roermond inzake verwestersing vernietigd
De Raad van State vindt dat een Somalische asielzoeker zelf moet aantonen dat hij zich in Somalië niet kan handhaven onder het regime van terreurbeweging Al-Shabaab, omdat hij door jarenlang verblijf in Nederland is verwesterd...

30-06-14  IND pleegt inbreuk op soevereiniteit landen van herkomst
- Iedere staat bepaalt zelf wie paspoort krijgt
In vreemdelingrechtelijke procedures komt het steeds vaker voor dat de IND de geldigheid betwist van een door een vreemdeling overlegd geldig paspoort. Door te stellen dat een ambassade geen document had mogen afgeven pleegt de IND echter inbreuk op de soevereiniteit van een andere staat. (..) Dit gebeurt o.a. veel in dossiers van Somaliërs die een paspoort of een nationale identiteitskaart hebben verkregen, afgegeven door de Somalische ambassade in Brussel, en die daarmee hun identiteit en nationaliteit willen aantonen in het kader van een opvolgende asielaanvraag....

25-04-14  'Niet alle mensen in de Vluchtgarage zijn uitgeprocedeerd'
De leiding van de DT&V schreef een artikel op de Opiniepagina van de Volkskrant onder de titel "Mensen in Vluchtkerk kunnen terug naar land van herkomst, maar willen niet". Geesje Werkman (Kerk in Actie) en John van Tilborg (INLIA) reageerden. Bijgevoegd is ook het antwoord van de DT&V op een Wob-verzoek van INLIA, waaruit blijkt dat in 2013 2 Somaliërs zijn uitgezet en 45 zelfstandig zijn teruggekeerd naar Somalië, maar niet geregistreerd wordt naar welk deel van Somalië.

19-03-14  Verslechtering situatie Somalië, maar geen aanpassing asielbeleid
De recente toename van geweld in Mogadishu is voor staatssecretaris Teeven, hoewel "betreurenswaardig", geen reden het asielbeleid ten aanzien van Somalië verder aan te passen, zo blijkt uit zijn beantwoording van vragen vanuit de Tweede Kamer... 

30-01-14  Asielbeleid Somalië aangepast na ambtsbericht
Naar aanleiding van het nieuwste ambtsbericht over Somalië heeft staatssecretaris Teeven het asielbeleid ten aanzien van dat land aangepast. Dat betreft met name bepaalde groepen, waarvoor in het ambtsbericht wordt aangegeven dat zij een verhoogd risico lopen slachtoffer van geweld van de zijde van Al-Shabaab te worden....

16-01-14  Uitspraak Rb Roermond over verwesterde Somalische jongen
De Rechtbank Roermond heeft het beroep van een minderjarige Somalische asielzoeker gegrond verklaard. De IND heeft onvoldoende onderzocht of de jongeman inmiddels misschien dusdanig verwesterd is, dat hij in door Al-Shabaab gecontroleerd gebied in Somalië niet meer veilig is...

03-01-14  Ambtsbericht: Somalië toch onveilig
- Eindelijk bevestiging van onveilige situatie - ook voor terugkeerders
Op 19 december 2013 heeft het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken een nieuw algemeen ambtsbericht voor Somalië uitgegeven. Het bericht beschrijft een land waarin de federale overheid een zeer beperkte invloed heeft en waarin Al-Shabaab zelfs in Mogadishu onverminderd gevaarlijk blijft... 

11-12-13  Uitzetting naar Somalië opnieuw niet mogelijk
- Somalische autoriteiten willen nieuwe afspraken met Nederland
Het is opnieuw niet mogelijk om Somalische asielzoekers uit te zetten.  De Somalische autoriteiten willen nieuwe, aanvullende afspraken met Nederland maken en accepteren tot die tijd geen gedwongen terugkeer. Dit blijkt uit een brief van de DT&V aan de Rechtbank Amsterdam...

04-12-13  Uitgezette Somaliër gewond bij bomaanslag in Mogadishu
De tweede Somaliër die Nederland onlangs heeft uitgezet naar Mogadishu is daar drie later gewond geraakt bij een bomaanslag op een hotel. Dit incident toont aan dat Al-Shabaab ook in het 'veilige' Mogadishu nog steeds in staat is tot terreurdaden, waarbij willekeurige slachtoffers vallen...

21-10-13  UNHCR: Somaliërs zonder netwerk in Mogadishu kunnen niet terug
Volgens de thans geldende richtlijnen van de UNHCR kunnen alleen Somaliërs waarvan verwacht kan worden dat ze steun kunnen krijgen van familie en/of hun clan in Mogadishu verblijven...

24-09-13  Uitzetting naar Somalië weer mislukt
- DT&V: "nadere evaluatie van operationele aspecten"
Een voor donderdag 19 september jl. geplande uitzetting van een afgewezen Somalische asielzoeker naar Mogadishu is op het laatste moment toch niet doorgegaan. De DT&V heeft aan de advocaat van betrokkene laten weten...

13-09-13  EHRM: Mogadishu veilig voor Somaliërs met lokale banden
Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft in een zaak tegen Zweden geoordeeld dat de situatie in Mogadishu dusdanig zou zijn verbeterd dat er geen sprake meer is van een situatie waarin de enkele aanwezigheid van personen een schending van art 3 EVRM oplevert....

20-08-13  Artsen zonder Grenzen verlaat onveilig Somalië
Artsen zonder Grenzen trekt zich na 22 jaar terug uit Somalië, zo is onlangs bekendgemaakt. Dit moeilijke besluit is genomen omdat de internationale hulporganisatie de veiligheid van haar 1.500 lokale medewerkers niet langer kan garanderen...

24-07-13  Rechtbank Rotterdam: geen zicht op uitzetting naar Somalië
- Vreemdelingenbewaring moet worden opgeheven
De Rechtbank Rotterdam heeft in een uitspraak op 10 juli 2013 de opheffing bevolen van de bewaring van een Somalische asielzoeker, omdat de Dienst Terugkeer & Vertrek na 3 maanden nog steeds geen uitzettingsdatum had gepland en die er naar verwachting van de rechtbank ook niet binnen afzienbare tijd zal komen...

18-07-13  Europees Hof treft opnieuw interim measures Somalië
Op 10 juli 2013 heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens opnieuw twee 'interim measures' getroffen ten aanzien van in Nederland verblijvende Somalische asielzoekers. Het Hof plaatst hiermee nog steeds grote vraagtekens bij de door Nederland gestelde veiligheid in hun land van herkomst...

15-07-13  IND betwist documenten Somalische ambassade in Brussel
De officiële Somalische ambassade in Brussel geeft identiteitsdocumenten af aan Somaliërs, ook nogal eens aan Somaliërs van wie de IND betwijfelt dat ze uit Somalië afkomstig zijn...

24-05-13  Staatssecretaris en Raad van State samen op een andere planeet...
- AI: uitzetten naar Somalië is schending van internationaal recht
De Raad van State steunt staatssecretaris Teeven in zijn omstreden opvatting dat Mogadishu inmiddels veilig genoeg zou zijn. Dat blijkt uit een uitspraak in hoger beroep van 23 mei 2013...

05-04-13  EHRM houdt uitzetting naar Somalië nog steeds tegen
- Teeven deelt bezorgdheid niet
Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens houdt uitzettingen naar Somalië nog steeds tegen. Het Hof wees recent twee zogenaamde 'interim measures' toe...

22-02-13  Uitzettingen naar Somalië opnieuw door de rechter geblokkeerd
- Human Rights Watch roept Nederland op niet uit te zetten.
Twee voor deze week geplande uitzettingen zijn door de Rechtbank Den Haag en de Raad van State tegengehouden...

20-12-12  Staatssecretaris verklaart Somalië 'veilig'
Naar aanleiding van het nieuw verschenen ambtsbericht over Somalië concludeert staatssecretaris Teeven dat het in grote delen van Somalië en in de hoofdstad Mogadishu relatief veilig is. Daarom wil hij uitgeprocedeerde Somalische asielzoekers weer gaan uitzetten via het vliegveld van Mogadishu...

16-08-12  RvS: mate van verwestering van Somalische asielzoeker moet meewegen
De Raad van State vindt dat minister Leers bij de beoordeling van asielverzoeken van Somaliërs ook de mate van verwestering moet betrekken. Dat is van belang om te kunnen beoordelen of iemand zich na terugkeer zou kunnen handhaven onder de leefregels van de fundamentalistisch-islamitische terreurbeweging Al-Shabaab...

17-07-12  Raad van State verbiedt alle uitzettingen naar Somalië
De Raad van State heeft op 17 juli uitgesproken dat Somaliërs op dit moment niet kunnen worden uitgezet naar hun land van herkomst en daarom ook niet in vreemdelingenbewaring mogen worden genomen....

26-04-12  Hoger beroep vreemdelingenbewaring Somaliërs ingetrokken
Minister Leers heeft het hoger beroep in de zaak van de bewaring van een groep Somaliërs ingetrokken...

01-03-12  Nieuw ambtsbericht Somalië verschenen
Het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft op 29 februari 2012 een nieuw, verkort ambtsbericht over Somalië gepubliceerd. Het bevat een geactualiseerde beschrijving van de politieke en veiligheidssituatie, de humanitaire omstandigheden en de problematiek van vluchtelingen en ontheemden...

19-12-11  Demonstrerende Somaliërs onterecht in vreemdelingenbewaring
De Rechtbank Groningen heeft de onmiddellijke opheffing bevolen van de vreemdelingenbewaring van 14 Somalische asielzoekers die op 29 november in Ter Apel waren aangehouden...

30-08-11  Asielbeleid Somalië aangepast na uitspraak EHRM
Minister Leers heeft de Kamer op 26 augustus jl. geïnformeerd over de consequenties van de uitspraak van het Europese Hof  voor de Rechten van de Mens (EHRM) in de zaak van twee Somalische asielzoekers tegen het Verenigd Koninkrijk (28 juni 2011)...

15-07-11  Raad van State bevraagt minister Leers over EHRM-uitspraak Somalië
Naar aanleiding van de uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens op 28 juni jl. heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State aan de minister voor Immigratie en Asiel gevraagd welke consequenties hij verbindt aan deze uitspraak...

05-07-11  Belangwekkende uitspraak EHRM over uitzettingen naar Somalië
Op 28 juni jl. heeft het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) in Straatsburg bepaald dat het Verenigd Koninkrijk twee Somalische asielzoekers niet mag uitzetten naar Mogadishu. Uitzetting naar Mogadishu zou in deze gevallen een schending van artikel 3 van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) opleveren...

21-03-11  Vertrekmoratorium voor Centraal en Zuid Somalië
Minister Leers heeft vrijdag 18 maart jl. de Tweede Kamer per brief laten weten dat er een vertrekmoratorium wordt ingesteld voor de duur van een jaar voor Somaliërs afkomstig uit Centraal- en Zuid-Somalië die niet in Noord-Somalië kunnen verblijven...

11-03-11  IND zet rechtbank op het verkeerde been
Waar ligt het internationale vliegveld in Mogadishu (Somalië)? Dit was de vraag waarom het draaide in een zaak die diende bij Rechtbank Den Bosch. De exacte ligging is namelijk van groot belang voor de vraag of het in een 'veilig' of 'onveilig' verklaard deel van Somalië ligt....

14-01-11  Minister Leers zet voorlopig niet uit naar Somalië
Gisteren (13 januari 2011) heeft minister Leers eindelijk in een brief aan de Tweede Kamer aangekondigd dat er voorlopig niet uitgezet zal worden naar Centraal- en Zuid-Somalië. De minister doet dit naar aanleiding van twee gemotiveerde 'interim measures'  van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM)....

10-01-11  Europees Hof verbiedt opnieuw uitzettingen naar Somalië
Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) heeft minister Leers opnieuw verboden Somalische asielzoekers uit te zetten naar Mogadishu. Op 7 januari trof het Hof twee gemotiveerde 'interim measures' ten aanzien van asielzoekers afkomstig uit Merka en Kismayo. Als expliciete reden noemt het EHRM de actuele informatie over de veiligheidssituatie in geheel Centraal- en Zuid-Somalië...

28-12-10  Nieuw asielbeleid Somalië een farce
Op 15 december 2010 is het nieuwe beleid met betrekking tot Somalië bekend gemaakt. Het beleid komt er op neer dat de minister erkent dat het onveilig is in Mogadishu, maar dat het in de rest van Centraal- en Zuid-Somalië volgens de minister voor vele Somaliërs veilig genoeg is om naar toe terug te keren... 

24-11-10  Verblijfsvergunning voor asielzoekers uit Mogadishu
Minister Leers van Immigratie en Asiel heeft op 19 november aan de Tweede Kamer laten weten dat Somalische asielzoekers afkomstig uit Mogadishu in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning vanwege de slechte veiligheidssituatie in de hoofstad. Asielzoekers die afkomstig zijn uit Somaliland, Puntland of Sool en Sanaag zullen nog wel worden teruggestuurd...

10-11-10  Toch uitzettingsstop Somalië
Vanwege de slechte veiligheidssituatie wordt voorlopig niet naar Somalië verwijderd. Dit valt o.a. af te leiden uit een mededeling namens de minister voor Immigratie en Asiel in een recente bewaringszaak bij de rechtbank Den Bosch...

05-11-10  Raad van State verklaart nog meer Somalische provincies veilig
De Raad van State heeft in een viertal uitspraken op 1, 4 en 12 oktober 2010 uitgesproken dat ook de provincies Galgaduud, Gedo en Bay veilig genoeg zijn om naar terug te kunnen keren...

25-10-10  Rechtbank Den Bosch: uitzetting via Mogadishu is te onveilig
De Rechtbank Den Bosch heeft op 4 oktober 2010 uitgesproken dat een Somalische asielzoeker afkomstig uit de provincie Galgadud in aanmerking komt voor een asielstatus. Uitzetting zou namelijk alleen via Mogadishu kunnen plaatsvinden en de Raad van State heeft reeds op 26 januari 2010 aangegeven dat de situatie in Mogadishu onveilig is...

24-09-10  Raad van State: bepaalde provincies in Centraal en Zuid Somalië wel veilig
Op 9 september 2010 heeft de Raad van State uitgesproken dat de veiligheidssituatie in de provincie Shabelle Hoose in Somalië niet dermate ernstig is, dat eenieder die afkomstig is uit deze provincie asiel zou moeten krijgen in Nederland. In twee andere uitspraken, gedaan op dezelfde datum, oordeelde de Raad van State dat dit evenmin geldt voor Somalische asielzoekers die afkomstig zijn uit de regio Hiraan en Kismayo.

13-09-10  UNHCR: situatie in Mogadishu verder verslechterd
De situatie in Mogadishu is de afgelopen weken verder verslechterd. Dat meldde het Hoge Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties (UNHCR) in een verklaring, afgegeven in Genève op 7 september 2010...

06-09-10  Justitie zet toch een Somalische asielzoeker uit
Op 2 september jl. heeft de DT&V toch een Somalische asielzoeker uitgezet. De uitzetting ging via Nairobi naar Mogadishu. De advocaat van betrokkene werd pas zeer laat door Justitie op de hoogte gesteld van de uitzetting en heeft nog een spoedvovo aangevraagd. Deze vovo werd echter afgewezen door de rechtbank...

26-08-10  Geweld in Somalië laait op
Op 24 augustus jl. is er een forse aanslag gepleegd op een hotel in Mogadishu waarbij zeker dertig doden vielen, zo melden diverse media. Onder de doden bevonden zich zes parlementsleden. De aanslag is waarschijnlijk gepleegd door de terroristische organisatie Al-Shabaab...

23-08-10  Categoriaal beschermingsbeleid Somalië géén aanzuigende werking
Op 16 augustus jl. verscheen het rapport 'Evaluatie beleidswijzigingen Somalië' van de IND. Eén van de belangrijkste conclusies in dit rapport is dat, na de beëindiging van het categoriale beschermingsbeleid voor Somalië (geëffectueerd in mei 2009), het aantal asielaanvragen van Somaliërs inmiddels sinds oktober 2009 aan het afnemen is...

19-08-10  EHRM treft opnieuw 'interim measure' voor Somalische asielzoeker
Opnieuw heeft het Europese Hof voor de Rechten van de Mens een interim measure getroffen ten aanzien van een asielzoeker die Justitie wilde uitzetten naar Mogadishu. Opvallend hierbij is dat het volgens de advocaat gaat om een asielzoeker die geboren is in Centraal-Somalië maar reeds op jonge leeftijd is verhuisd naar Somaliland.

18-08-10  Pleitnota Justitie: interim measure EHRM vanwege veiligheidssituatie Somalië
In een pleitnota van de procesvertegenwoordiger van Justitie in een zaak die diende voor de Rechtbank Den Bosch op 6 augustus jl., geeft deze procesvertegenwoordiger aan hoe de gemotiveerde 'interim measure' van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens van 3 juni jl. moet worden opgevat...

10-08-10  UNHCR verontrust over uitzettingen naar Somalië
De UNHCR is zeer verontrust over de situatie in Zuid- en Centraal-Somalië. Volgens de UNHCR zijn er de afgelopen weken tientallen doden gevallen als gevolg van de escalatie van het geweld ter plaatse...

05-08-10  Somalische minister: situatie in Mogadishu te onveilig voor gedwongen terugkeer
Een Somalische minister heeft onlangs tegen Vluchtelingenwerk Nederland gezegd dat de Somalische Transitional Federal Government (TFG) zich voorlopig niet wil houden aan de met Nederland gemaakte terugkeerafspraken. Als reden wordt gegeven de verslechterde veiligheidssituatie in Somalië...

26-07-10  Rechtbank Zwolle: Justitie mag Somalische asielzoeker langer vasthouden
In een zaak over de bewaring van een Somalische asielzoeker heeft de Rechtbank Zwolle op 13 juli uitgesproken dat Justitie de bewaring voorlopig niet hoeft op te heffen. Justitie geeft namelijk in het kader van de uitzettingen van Somaliers in het algemeen aan dat de eerste Somalische asielzoeker vanaf eind Juli 2010 zal worden uitgezet...

23-07-10  Human Rights Watch roept Nederland op om niet uit te zetten naar Somalië
Human Rights Watch roept de Nederlandse regering op om geen Somalische asielzoekers uit te zetten naar Centraal- en Zuid-Somalië vanwege de onveilige situatie aldaar. Human Rights Watch is zeer ongerust over het feit dat Nederland van plan is om acht Somaliërs uit te zetten naar Mogadishu. Volgens Human Rights Watch is Mogadishu momenteel één van de gevaarlijkste plekken op aarde...

16-07-10  EHRM: Nederland mag voorlopig niet uitzetten naar Somalië
Op 23 juni 2010 heeft het Europese Hof voor de Rechten van de Mens een 'interim measure' (een soort voorlopige voorziening) getroffen ten aanzien van een Somalische asielzoeker die Justitie wilde uitzetten. Het Hof geeft er daarmee duidelijk blijk van dat het voor haar allerminst een uitgemaakte zaak is dat Nederland Somaliërs kan uitzetten naar Somalië...

12-07-10  RvS: Somaliër met beschadigde vingertoppen inhoudelijk beoordelen
In de zaak van een Somalische asielzoeker die zijn vingertoppen had beschadigd heeft de Raad van State een opmerkelijke uitspraak gedaan. De RvS vindt dat de IND het asielverzoek van de Somaliër uit Mogadishu wel degelijk inhoudelijk had moeten beoordelen, ondanks het feit dat de vingerafdrukken van de betreffende man beschadigd waren...

05-07-10  DT&V weigert rechtbank inzage in terugkeerovereenkomst met Somalië
De overeenkomst tussen Nederland en de Transitional Federal Government (TFG) van Somalië van 3 mei 2010 is kennelijk zó geheim, dat de DT&V deze zelfs niet aan de rechtbank wil laten zien...

15-06-10  Nederland staakt overdracht van Somaliërs aan Griekenland
Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft geoordeeld dat Nederlands Somalische asielzoekers uit Centraal- en Zuid-Somalië niet (in het kader van een ‘Dublin-claim’) mag overdragen aan Griekenland. Minister Hirsch Ballin heeft naar aanleiding daarvan in een brief aan de Tweede Kamer laten weten de overdracht van deze Dublin-claimanten tijdelijk te zullen opschorten...

11-06-10  Nederland sluit terugkeerovereenkomst met Somalië
Uit een brief van de afdeling Procesvertegenwoordiging van de IND is gebleken dat er op 3 mei 2010 een terugkeerovereenkomst is gesloten tussen Nederland en de Transitional Federal Government (TFG) van Somalië. Als gevolg daarvan verwacht de IND begin juni met gedwongen terugkeer naar Mogadishu/Somalië te kunnen beginnen...

21-05-10  Justitie is niet in staat uit te zetten naar Somalië
Uit de beantwoording van een informatieverzoek van INLIA op grond van de Wet Openbaarheid van bestuur (Wob) is gebleken dat er tussen 1 april 2009 en 1 april 2010 slechts ‘circa vijf’ Somalische asielzoekers zijn teruggekeerd naar Somalië. In de reactie van Justitie staat dat dit zelfstandige terugkeer betreft met een zogenaamde EU-staat...

06-04-10  Justitie zet ongeveer 2.000 Somaliërs op straat
In 2009 zijn minstens 1.767 Somaliers in het aanmeldcentrum afgewezen en hierna op straat gezet. Justitie wijst ze af op grond van omstreden onderzoek naar hun taalgebruik en feitenkennis. Zowel uitzetting als vrijwillige, zelfstandige terugkeer zijn vrijwel onmogelijk wegens gebrek aan identiteitspapieren en de onveilige situatie. De afgewezen Somaliërs worden door de omstandigheden gedwongen in de illegaliteit te overleven...

18-02-10  Terugkeer naar Somalië en Somaliland
In een recente brief van 7 januari 2010 geeft de IND aan dat gedwongen terugkeer van asielzoekers naar Somaliland momenteel niet mogelijk is. Gedwongen verwijdering is volgens de Somalilandse autoriteiten pas mogelijk na de presidentsverkiezingen...

29-01-10  RvS: toch status voor Somalische uit Mogadishu
Op 26 januari 2010 heeft de Raad van State uitgesproken (RvS, 200905017/1/V2) dat een Somalische asielzoekster die afkomstig is uit de omgeving van Mogadishu in aanmerking komt voor een verblijfsvergunning, vanwege het feit dat er in de omgeving van Mogadishu sprake is van een zogenaamd hoge mate van ‘willekeurig geweld’. Op basis van een Europese richtlijn (Definitierichtlijn 15c spreekt over een ‘uitzonderlijke situatie’) dienen de Europese lidstaten een verblijfsvergunning te verstrekken aan personen die afkomstig zijn uit gebieden waar sprake is van een hoge mate van ‘willekeurig geweld’...

09-04-09  Afschaffing categoriaal beleid Somalië
Op 3 april jl. heeft Staatssecretaris Albayrak een einde gemaakt aan het categoriale beschermingsbeleid voor asielzoekers uit Somalië. Dat betekent dat asielverzoeken alleen nog op individuele gronden worden beoordeeld. Dat is opmerkelijk te noemen, in het licht van de recente vaststelling door Human Rights Watch dat de situatie van de mensenrechten is verslechterd...

31-03-09  Uitzettingsbeleid Somalië op rechtmatigheid getoetst
Op 1 april aanstaande heeft de Vaste Commissie voor Justitie in de Tweede Kamer een Algemeen Overleg met Staatssecretaris Albayrak. Op de agenda staat o.a. de “afhandeling brief aan Stichting INLIA over uitzettingen naar Somalië d.d. 27/10/2008”...

17-03-09  HRW: situatie in Somalië weer verslechterd
De internationale mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch schrijft in haar recente jaarrapportage (World Report 2009) in het hoofdstuk over Somalië dat de situatie van de mensenrechten is verslechterd tot het niveau ten tijde van de ineenstorting van de laatste centrale regering in 1991...

16-03-09  Uitspraken Albayrak over Somalische asielzoekers
Het Reformatorisch Dagblad berichtte op 26 febr jl. als volgt:
"Albayrak bezorgd over toestroom Somaliërs' ...
 Oudere algemene informatie:

 

Landgebonden asielbeleid Somalië per 12 september 2019 (WBV 2019/14 gepubliceerd in de Staatscourant nr 2019-51565, 5 pagina's)

Algemeen ambtsbericht Zuid- en Centraal-Somalië van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken, maart 2019 (64 pag's, download pdf-bestand)

Report of the Secretary-General on Somalia voor de VN Veiligheidsraad, 21 december 2018 (19 pagina's, Engelstalig pdf-bestand)

Wijziging landgebonden asielbeleid Somalië met ingang van 1 augustus 2018 (WBV 2018/6 van de staatssecretaris van Justitie & Veiligheid d.d 26 juli 2018, Staatscourant 2018-43930, 5 pag's; zie de toelichting op pagina 5)

Country of Origin Information Report 'Somalia Security situation, December 2017' van het European Asylum Support Office (EASO) d.d. 21 december 2017 (Engelstalig pdf-bestand, 133 pag's, download 11 MB)

Algemeen Ambtsbericht Zuid- en Centraal-Somalië van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken, gecorrigeerde versie, november 2017 (83 pag's, download pdf-bestand)

Algemeen ambtsbericht Somalië (maart 2016) van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken d.d 30 maart 2016 (pdf-bestand, 97 pag's, 11 MB)

Country Information and Guidance Somalia van het UK Home Office, February 2015, landeninformatie met bijzondere aandacht voor sexueel geweld en genitale verminking (Engelstalig pdf-bestand, 30 pag's, 430 kB)

World Report Somalia 2015 van Human Rights Watch d.d. 29 januari 2015 (Engelstalig pdf-bestand, 3 pag's)

Paragraaf C24/24 over asielbeleid Somalië in de Vreemdelingencirculaire 2000 (versie WBV 2013/3 d.d. 6 februari 2013), waarin ook opgenomen het toetsingskader 'verwestersing' (zie alinea 4.2) (download pdf-bestand, 9 pag's)

Algemeen Ambtsbericht Somalië (december 2014) van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken d.d. 18 december 2014 (pdf-bestand, 82 pag's, 4 MB)

Country of Origin Information report  'South and Central Somalia: Country Overview'  van het European Asylum Support Office (EASO) d.d. 3 oktober 2014 (Engelstalig pdf-bestand, 152 pag's, 7,5 MB)

Standpunt van het UNHCR inzake terugkeer naar Zuid- en Centraal-Somalië d.d. 17 juni 2014 (Engelstalig pdf-bestand, 5 pag's)

Algemeen Ambtsbericht Somalië (2013) van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken d.d. 19 december 2013 (download pdf-bestand, 76 pag's, 2,3 MB)

Public Statement van Amnesty International: 'Returns to South and Central Somalia: A Violation of International Law', 15 mei 2013 (Engelstalig pdf-bestand, 7 pag's)

Algemeen Ambtsbericht Somalië (2012) van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken, 30 november 2012 (download pdf-bestand, 99 pag's, 1,3 MB)

Rapport 'Security and human rights issues in South-Central Somalia, including Mogadishu', verslag van een Fact Finding Mission naar Nairobi en Mogadishu, 30 jan - 19 feb 2012, gepubliceerd door de Danish Immigration Service april 2012 (Engelstalig pdf-bestand, 141 pag's, 4,6 MB)

Verkort Ambtsbericht Somalië van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken, 29 februari 2012 (pdf-bestand, 31 pag's, 4,8 MB)

Country Summary Somalia January 2012 van Human Rights Watch (Engelstalig pdf-bestand, 5 pag's, 68 kB) 

Algemeen Ambtsbericht Somalië (2011) van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken, mei 2011 (download pdf-bestand, 78 pag's, 600 kB)

Algemeen Ambtsbericht Somalië (2010) van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken, september 2010 (download pdf-bestand, 92 pag's, 1,1 MB)

Rapport van een Fact Finding Mission Somalia d.d. 8 oktober 2010 van het Home Office, UK Border Agency, Verenigd Koninkrijk (link naar een Engelstalig Word-bestand, 84 pag's, 61 MB)

Rapport 'SOMALIËRS IN NEDERLAND - een verkenning van hun maatschappelijke positie en aanknopingspunten voor beleid', opgesteld door Regioplan Beleidsonderzoek in opdracht van het Ministerie van VROM (d.d. 18 juni 2010) en gepubliceerd op de site www.taskforcethuisgeven.nl (link naar een pdf-bestand, 77 pag's, 390 kB)