11 april 2011

Nieuw beleid voor verwesterde meisjes uit Afghanistan

Sahar mag blijven :. Minister Leers heeft besloten dat het Afghaanse meisje Sahar en haar familie in Nederland mogen blijven. Hij baseert zich hierbij op het recente ambtsbericht van Buitenlandse Zaken van 29 maart 2011. 

In een brief aan de Tweede Kamer d.d. 8 april 2011 over de consequenties van dit ambtsbericht voor zijn beleid schrijft de minister dat "in individuele gevallen om klemmende redenen van humanitaire aard van verwesterde meisjes onder bepaalde omstandigheden niet kan worden verlangd terug te keren naar Afghanistan. Het betreft die gevallen waarin de individuele asielzoeker een combinatie van omstandigheden aannemelijk maakt, waaruit blijkt dat door het bijzonder samenstel van factoren terugkeer naar Afghanistan een onevenredige psychosociale druk oplevert".
Van belang bij het beoordelen hiervan zijn onder meer de leeftijd van het meisje (minimaal 10 jaar) en de verblijfsduur in Nederland (minimaal 8 jaar).


Lees hier de volledige brief van minister Leers aan de Tweede Kamer d.d. 8 april 2011.
Lees hier het thematisch ambtsbericht van Buitenlandse Zaken d.d. 29 maart 2011.

Op 21 maart 2011 antwoordde minister Leers nog op kamervragen d.d. 2 febr 2011, over het aantal lang verblijvende verwesterde Afghaanse meisjes, dat hij in de zaak Sahar 'geen feiten en omstandigheden' zag  "die maken dat deze zaak nu zo uitzonderlijk is dat ik gebruik moet maken van mijn discretionaire bevoegdheid. Dat de zaak veel aandacht in de media heeft gekregen maakt de weging van deze feiten en omstandigheden niet anders."


Zie ook:
29-03-11  Zitting Raad van State uitgesteld wegens nieuwe informatie BuZa
11-02-11  Procedures stapelen en rekken: de pot, de ketel en de feiten