21 juni 2022

Oproep: pas asielbeleid Afghanistan aan

Oproep: pas asielbeleid Afghanistan aan
Zeven ngo's, waaronder Amnesty International, VluchtelingenWerk en INLIA, roepen staatssecretaris Van der Burg op het asielbeleid Afghanistan snel aan te passen aan de realiteit: de ernstige mensenrechtensituatie in dat land.


Bijna een jaar na de dramatische val van Kaboel heeft de Nederlandse regering nog steeds geen nieuw asielbeleid voor Afghanistan vastgesteld. Het nieuwe ambtsbericht van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken dateert van eind maart dit jaar. Uit dat bericht, maar ook uit recente rapporten van het UNHCR en van het Asiel Agentschap van de EU (de EUAA, voorheen EASO) blijkt dat er sprake is van wijdverspreide mensenrechtenschendingen onder het regime van de Taliban. Afghaanse vluchtelingen lopen grote risico's op vervolging en geweld bij terugkeer. De organisaties die deze brief hebben opgesteld willen benadrukken dat van Afghaanse vluchtelingen niet kan worden gevergd dat zij zich onderwerpen aan de extremistische regels van de Taliban, waarvan overtreding wreed wordt bestraft. 

Naast de tolken zijn er ook andere groepen zoals LHBTI-personen, bekeerlingen, (vermeende) afvalligen, blasfemisten, oud-regeringsmedewerkers, journalisten en mensenrechtenverdedigers, die volgens de EUAA en de UNHCR grote risico's lopen. In het Nederlandse asielbeleid zijn zij als 'risicogroep' aangeduid, maar zij zouden als 'systematisch vervolgde groep' moeten worden behandeld, zodat hun verzoek om bescherming eenvoudiger ingewilligd kan worden.

Afghanistan is getroffen door een ongekend zware humanitaire crisis. 23 miljoen mensen hebben acute honger, en één miljoen kinderen onder de vijf jaar lopen het risico aan ondervoeding te overlijden, aldus UNICEF. Wij roepen daarom de staatssecretaris op asielaanvragen snel te behandelen, waardoor ook de hereniging met de achtergebleven partner en kinderen sneller kan worden gerealiseerd.

 

Meer informatie:
De brief van VluchtelingenWerk, Amnesty, PAX, Defence for Children, Kerk in Actie, LOS en INLIA d.d. 13 juni 2022 aan de Staatssecretaris van Justitie & Veiligheid en de woordvoerders asielbeleid van de Tweede Kamer-fracties (pdf-bestand, 2 pag's).
De brief werd verzonden met het oog op het commissiedebat van de vaste Kamercommissie J&V met staatssecretaris Van der Burg, dat gepland stond voor 22 juni; dat debat is inmiddels is uitgesteld naar donderdag 30 juni 2022.

Lees ook:
07-02-22  Afghanistan nu bovenaan Ranglijst Christenvervolging
23-08-21  UNHCR roept op tot opvang en steun voor Afghaanse vluchtelingen

Expertisedossier Afghanistan