Contactgegevens:

Post- en bezoekadres: Jacobijnerstraat 5, 9712 HZ  GRONINGEN
algemeen telefoonnummer: 050-3138181
algemeen e-mail adres: info@inlia.nl
faxnummer: 050-3120412
bankrekeningnummer voor uw gift: NL47 INGB 0005 8728 15

Openingstijden en telefonische bereikbaarheid:

Het bureau van INLIA is geopend op maandag van 13.30 tot 17.00 uur en op dinsdag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.30 en van 13.30 tot 17.00 uur.  
Tijdens vakanties gelden afwijkende tijden, die dan hier worden vermeld.

Individuele hulpverlening & spreekuren:

'Uitgeprocedeerde' asielzoekers en hun rechtshulpverleners en andere begeleiders kunnen voor juridisch advies bellen tijdens het telefonisch juridisch spreekuur op maandag- en donderdagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur en op dinsdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur.
We verzoeken u niet ongevraagd (delen van) asieldossiers per post of e-mail aan ons toe te sturen, maar eerst telefonisch contact op te nemen, zodat kan worden overlegd welke dossierstukken we nodig hebben om uw hulpvraag goed te kunnen behandelen. 
Wie het bureau persoonlijk wil bezoeken voor juridisch advies wordt aangeraden tevoren telefonisch een afspraak te maken met de afdeling Juridische Zaken.

Voor noodopvang kunt u tijdens de hierboven genoemde openingstijden bellen met het algemene telefoonnummer. Er vindt eerst een telefonische intake plaats; noodopvangverzoeken worden getoetst aan de daarvoor geldende criteria.

Voor vragen over bijvoorbeeld de toegang tot de medische zorg, de mogelijkheden om scholing te volgen, problemen in de woon- en leefsituatie van de asielzoeker etc., is er een maatschappelijk spreekuur op woensdag van 14.00 tot 15.00 uur en op vrijdag van 11.00 tot 12.00 uur.

Algemene informatie:

Voor informatie over het werk van INLIA en het netwerk van Charterkerken of algemene vragen die betrekking hebben op asielzoekers en vluchtelingen kunt u tijdens bovengenoemde openingstijden (behalve op woensdagmiddag) contact opnemen met de afdeling Kerkelijke Relaties & Publieksvoorlichting. Of stuur uw vraag per mail aan krp@inlia.nl.

Waar vindt u ons:

(informatie gaat verder onder de kaart)

 

Donaties & collectes:

INLIA ontvangt bewust geen subsidie van de Rijksoverheid omdat zij niet afhankelijk wil zijn van dezelfde overheid die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het asielbeleid. Om deze onafhankelijkheid te kunnen blijven garanderen en tevens haar werk te kunnen blijven doen, is INLIA echter wel afhankelijk van uw bijdrage!

Spreekt het werk dat INLIA doet ten behoeve van asielzoekers in nood u aan? Wilt u ons werk mede mogelijk blijven maken?
Meld u dan aan als donateur door het formulier in te vullen dat u vindt onder 'Help ons helpen'.
De Stichting INLIA is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat uw bijdrage fiscaal aftrekbaar kan zijn.
Iedere bijdrage is welkom; uw gift kunt u overmaken op IBAN nr NL47 INGB 0005 8728 15 ten name van Stichting INLIA te Groningen.

Wilt u als geloofsgemeenschap een collecte voor INLIA organiseren? Dan kunt u voor een toelichting op ons werk wellicht (een gedeelte van) deze algemene tekst gebruiken. Zie ook de informatie over 'Charterkerk worden'.

Werken bij INLIA:

Kijk voor mogelijke vacatures (stage-plekken en betaalde functies) op de pagina Werken bij INLIA.