Contactgegevens:

Post- en bezoekadres: Jacobijnerstraat 5, 9712 HZ  GRONINGEN
algemeen telefoonnummer: 050-3138181
algemeen e-mail adres: info@inlia.nl
faxnummer: 050-3120412
bankrekeningnummer voor uw gift: NL47 INGB 0005 8728 15

Openingstijden en telefonische bereikbaarheid:

We zijn geopend op maandag van 13.30 tot 17.00 uur en dinsdag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur. Op de overige tijden tussen 9 en 17 uur zijn we alleen voor zeer urgente zaken bereikbaar via de noodlijn 050-3137371.

 

Individuele hulpverlening & spreekuren:

'Uitgeprocedeerde' asielzoekers en hun rechtshulpverleners en andere begeleiders kunnen voor juridisch advies bellen tijdens het telefonisch juridisch spreekuur op dinsdagochtend van 10 tot 12 uur en op donderdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur.
We verzoeken u niet ongevraagd (delen van) asieldossiers per post of e-mail aan ons toe te sturen, maar eerst telefonisch contact op te nemen, zodat kan worden overlegd welke dossierstukken we nodig hebben om uw hulpvraag goed te kunnen behandelen. 
Wie het bureau persoonlijk wil bezoeken voor juridisch advies wordt aangeraden tevoren telefonisch een afspraak te maken met de afdeling Juridische Zaken.

Voor noodopvang kunt u tijdens de hierboven genoemde openingstijden bellen met het algemene telefoonnummer. Er vindt eerst een telefonische intake plaats; noodopvangverzoeken worden getoetst aan de daarvoor geldende criteria.

Voor vragen over bijvoorbeeld de toegang tot de medische zorg, de mogelijkheden om scholing te volgen, problemen in de woon- en leefsituatie van de asielzoeker etc., is er een maatschappelijk spreekuur op woensdag van 14 tot 15 uur en op vrijdag van 11 tot 12 uur.

Algemene informatie:

Voor informatie over het werk van INLIA en het netwerk van Charterkerken of algemene vragen die betrekking hebben op asielzoekers en vluchtelingen kunt u tijdens bovengenoemde openingstijden (behalve op woensdagmiddag) contact opnemen met de afdeling Kerkelijke Relaties & Publieksvoorlichting. Of stuur uw vraag per mail aan krp@inlia.nl.

We zoeken vrijwilligers voor de Crisisopvang:

Lees hier meer

Waar vindt u ons:

(informatie gaat verder onder de kaart)

 

Donaties & collectes:

INLIA ontvangt bewust geen subsidie van de Rijksoverheid omdat zij niet afhankelijk wil zijn van dezelfde overheid die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het asielbeleid. Om deze onafhankelijkheid te kunnen blijven garanderen en tevens haar werk te kunnen blijven doen, is INLIA echter wel afhankelijk van uw bijdrage!

Spreekt het werk dat INLIA doet ten behoeve van asielzoekers in nood u aan? Wilt u ons werk mede mogelijk blijven maken?
Meld u dan aan als donateur door het formulier in te vullen dat u vindt onder 'Help ons helpen'.
De Stichting INLIA is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat uw bijdrage fiscaal aftrekbaar kan zijn.
Iedere bijdrage is welkom; uw gift kunt u overmaken op IBAN nr NL47 INGB 0005 8728 15 ten name van Stichting INLIA te Groningen.

Wilt u als geloofsgemeenschap een collecte voor INLIA organiseren? Dan kunt u voor een toelichting op ons werk wellicht (een gedeelte van) deze algemene tekst gebruiken. Zie ook de informatie over 'Charterkerk worden'.

Werken bij INLIA:

Kijk voor mogelijke vacatures (betaalde functies en stages) en vrijwilligerswerk op de pagina Werken bij INLIA.