Contactgegevens:

Post- en bezoekadres: Jacobijnerstraat 5, 9712 HZ  GRONINGEN
algemeen telefoonnummer: 050-3138181
algemeen e-mail adres: info@inlia.nl
faxnummer: 050-3120412
bankrekeningnummer voor uw gift: NL47 INGB 0005 8728 15

 

Openingstijden en telefonische bereikbaarheid:

Maandag van 13.30 uur tot 17.00 uur;
Dinsdag tot en met vrijdag van 9 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17 uur.

Algemene informatie:

Voor informatie over het werk van INLIA en het netwerk van Charterkerken of algemene vragen die betrekking hebben op asielzoekers en vluchtelingen kunt u tijdens bovengenoemde openingstijden (behalve op woensdagmiddag) contact opnemen met de afdeling Kerkelijke Relaties & Publieksvoorlichting.

Individuele hulpverlening & spreekuren:

'Uitgeprocedeerde' asielzoekers en hun rechtshulpverleners en andere begeleiders kunnen voor juridisch advies bellen tijdens het telefonisch juridisch spreekuur op woensdag en donderdag van 11.00 tot 12.00 uur en op vrijdag van 14.00 tot 15.00 uur.

Voor vragen over bijvoorbeeld de toegang tot de medische zorg, de mogelijkheden om scholing te volgen, problemen in de woon- en leefsituatie van de asielzoeker etc., is er een maatschappelijk spreekuur op dinsdag van 14.00 tot 16.00 uur en op donderdag van 10.00 tot 12.00 uur.

We verzoeken u niet ongevraagd per post, fax of e-mail juridische hulpverzoeken of (delen van) asieldossiers aan ons bureau toe te zenden. Het is raadzaam eerst contact op te nemen met ons telefonisch spreekuur, waarbij dan kan worden overlegd welke dossierstukken aan ons bureau dienen te worden gezonden om ons in staat te stellen uw hulpvraag goed te kunnen behandelen.
Wie het bureau persoonlijk wil bezoeken wordt aangeraden tevoren telefonisch een afspraak te maken.

Donaties & giften:

INLIA ontvangt bewust geen subsidie van de Rijksoverheid omdat zij niet afhankelijk wil zijn van dezelfde overheid die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het asielbeleid. Om deze onafhankelijkheid te kunnen blijven garanderen en tevens haar werk te kunnen blijven doen, is INLIA echter wel afhankelijk van uw bijdrage!

Spreekt het werk dat INLIA doet ten behoeve van asielzoekers in nood u aan? Wilt u ons werk mede mogelijk blijven maken?
Meld u dan aan als donateur door het formulier in te vullen dat u vindt onder 'Help ons helpen'.

De Stichting INLIA is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat uw bijdrage fiscaal aftrekbaar kan zijn.

Iedere bijdrage is welkom; uw gift kunt u overmaken op IBAN nr NL47 INGB 0005 8728 15 ten name van Stichting INLIA te Groningen.
 

Werken bij INLIA:

Kijk voor mogelijke vacatures (stage-plekken en betaalde functies) op de pagina Vacatures.