27 maart 2020

Dodelijke aanslag op Sikh-tempel in Kaboel toont ongelijk EHRM-uitspraak aan

Dodelijke aanslag op Sikh-tempel in Kaboel toont ongelijk EHRM-uitspraak aan
Bij een aanslag op een Sikh-tempel in Kaboel op 25 maart jl. zijn 25 doden gevallen. Precies een maand eerder oordeelde het EHRM dat een Sikh-familie in Nederland geen gevaar loopt bij terugkeer naar Kaboel.


Op 25 februari 2020 oordeelde het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) dat een Afghaanse familie die in Nederland asiel heeft aangevraagd en die behoort tot de Sikh, geen gevaar loopt bij terugkeer naar Kaboel. Dit terwijl bekend is dat de Sikh een kleine minderheidsgroep vormen (er wonen nog slechts zo’n 300 families) met een afwijkend geloof, in een land waarin de Taliban en IS bijna dagelijks verantwoordelijk zijn voor terroristische aanslagen. En het lukt de Afghaanse autoriteiten al jarenlang niet om deze organisaties te beteugelen.

De uitspraak van het EHRM was overigens niet unaniem; maar liefst drie van de zeven rechters hadden een afwijkend standpunt. Dit zag vooral op het feit dat deze drie rechters vonden dat de beoordeling van de individuele omstandigheden in deze zaken aan de nationale autoriteiten overgelaten had moeten worden.

Eén maand na deze uitspraak van het EHRM werd door IS een aanslag gepleegd op een Sikh-tempel in Kaboel, waarbij 25 doden vielen. Hieruit blijkt helaas dat het EHRM ten onrechte oordeelde dat het voor Sikh-families veilig genoeg is in Afghanistan. Gelukkig was de betreffende Sikh–familie waarover het EHRM had geoordeeld nog niet teruggekeerd naar Afghanistan.

INLIA roept samen met diverse andere NGO’s, waaronder Amnesty International en Defence for Children, al jarenlang op om te stoppen met uitzettingen naar Afghanistan.


Meer informatie:
De uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens te Straatsburg van 25 februari 2020 in de zaak van Afghaanse Sikhs tegen Nederland, zaaknummers 68377/17 en 530/18 (Engelstalig pdf-bestand, 50 pag's, 460 kB)
Een Engelstalig artikel over de aanslag op de Sikh–tempel in Kaboel op 25 maart 2020 op de website van Al-Jazeera 
Het bericht 'Zeker 25 doden bij aanval IS op Sikh-tempel in Kabul' op de website van de NOS d.d. 25 maart 2020

Lees ook:
19-12-19  Raad van State: Afghanistan gevaarlijk, maar situatie niet overal even ernstig
21-03-18  'Uitzettingen naar Afghanistan volstrekt onverantwoord'

Dossier Afghanistan