24 april 2017

'Stop uitzettingen van kwetsbare mensen naar Afghanistan'

'Stop uitzettingen van kwetsbare mensen naar Afghanistan'
Acht kinder- en mensenrechtenorganisaties luiden de noodklok. Zij roepen de Nederlandse overheid op per direct te stoppen met het uitzetten van kwetsbare mensen naar Afghanistan, vanwege de toenemende onveiligheid, instabiliteit en de ernstige situatie van ontheemden in dat land.

Sinds de terugtrekking van internationale troepen uit Afghanistan in 2014 is de veiligheidssituatie erg verslechterd, aldus onderzoeker Horia Mosadiq van Amnesty International: 

Delen die eerder veilig waren, zijn nu niet meer veilig. Het aantal kinderen onder de slachtoffers is sterk toegenomen. Ook het aantal ontheemden is met 1,5 miljoen mensen verdrievoudigd in vier jaar tijd. De meerderheid van deze mensen leeft in een extreem moeilijke situatie. Sommige kinderen en ouderen overlijden door het gebrek aan bescherming en ondersteuning.”

Dit wordt bevestigd in verschillende onderzoeken. Gewelddadige incidenten, explosies en zelfmoordaanslagen die in alle delen van het land, ieder moment kunnen plaatsvinden, hebben geresulteerd in een toename van het aantal burgerslachtoffers. Er is sprake van een groot gebrek aan basisvoorzieningen. Uit onderzoek van Save the Children blijkt dat 91 procent van 520 ondervraagde Afghaanse kinderen onder de vijftien jaar te maken kreeg met een vorm van geweld.
 
Het is tegen deze achtergrond zeer zorgelijk dat de Europese Unie onder de naam ‘Joint Way Forward’ in oktober 2016 een deal heeft gesloten met de Afghaanse overheid om gedwongen terugname van onderdanen vanuit Europa te regelen.
 
Martine Goeman (namens de kinder- en mensenrechtenorganisaties): “De Nederlandse overheid brengt de deal in de praktijk en zet mensen, onder wie kinderen, gedwongen uit naar Afghanistan. Zo werden recent nog een kwetsbaar gezin met jonge kinderen en een alleenstaand kind met zijn achttienjarige broer gedetineerd en uitgezet. De Nederlandse overheid neemt  onaanvaardbare risico’s. Wij maken nu samen een vuist en roepen de Nederlandse overheid op om per direct te stoppen met het uitzetten van kwetsbare mensen.”

Kwetsbare mensen uit Afghanistan verdienen onze bescherming. In het bijzonder alleenstaande en/of verwesterde kinderen en vrouwen, mensen zonder netwerk in Afghanistan, de etnische minderheid Hazara’s uit risicogebieden, christen-bekeerlingen en atheïsten en (voormalig) medewerkers van de internationale troepen. Zij hebben op grond van het Vluchtelingenverdrag recht op erkenning als vluchteling. Voor kinderen moet er meer oog zijn voor kindspecifieke asiel- en andere beschermingsgronden. 
 
Nederland zou haar ogen niet moeten sluiten voor de onveiligheid en instabiliteit in Afghanistan en de mensenrechten voorop moeten stellen. De kinder- en mensenrechtenorganisaties roepen op om te stoppen met uitzettingen van kwetsbare mensen. 


Meer informatie:
De volledige tekst van de oproep
Onderzoek 'Afghan children cannot wait' van Save the Children (Engelstalig pdf-bestand, 8 pag's)
Rapport Afghanistan in het Jaarboek 2016/17 van Amnesty International (Engelstalige website)
Publicatie van de UN Assistance Mission in Afghanistan (Engelstalige website)
Algemeen ambtsbericht Afghanistan van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken (november 2016) (link naar pdf-bestand, 100 pag's op de site van de Rijksoverheid)