05 november 2020

Asielzoekers uit onveiligste landen krijgen vaak geen asiel

Asielzoekers uit onveiligste landen krijgen vaak geen asiel
Op de ranglijst van de Global Peace Index 2020 staat Afghanistan opnieuw onderaan als het meest onveilige land ter wereld. Bij de vijf onveiligste landen worden verder Syrië, Irak, Zuid-Soedan en Jemen genoemd. Toch beschouwt de Nederlandse overheid slechts 2 van deze 5 landen als dusdanig onveilig, dat asielzoekers uit die landen in principe in aanmerking komen voor asiel.


De Global Peace Index (GPI) is een ranking van landen die sinds 2007 jaarlijks wordt opgemaakt door het Institute for Economics & Peace (IEP). De veiligheid in 163 landen wordt beoordeeld op basis van meer dan 20 indicatoren, zoals het aantal conflicten en aanslagen.

Het Institute for Economics & Peace (IEP) is een onafhankelijke, onpartijdige, non-profit denktank die zich inzet voor het verschuiven van de focus van de wereld op vrede als een positieve, haalbare en tastbare maatstaf voor menselijk welzijn en vooruitgang. IEP bereikt haar doelstellingen door het ontwikkelen van nieuwe conceptuele kaders om vrede te definiëren; het verstrekken van statistieken voor het meten van vrede; en het blootleggen van de relaties tussen handel, vrede en welvaart en het bevorderen van een beter begrip van de culturele, economische en politieke factoren die vrede creëren. Het IEP werkt internationaal met een breed scala aan partners en werkt samen met intergouvernementele organisaties aan het meten en communiceren van de economische waarde van vrede. Het IEP heeft kantoren in 6 landen verspreid over de wereld; de hoofdvestiging is in Sydney, Australië.

Het initiatief van de Global Peace Index wordt gesteund door bekende personen zoals voormalig secretaris-generaal van de Verenigde Naties Kofi Annan, de 14e Dalai Lama, emeritus-aartsbisschop Desmond Tutu, voormalig president van Finland Martti Ahtisaari, de Bengaalse econoom en bedenker van het microkrediet Muhammad Yunus en de voormalig president van de Verenigde Staten van Amerika Jimmy Carter, die allemaal de Nobelprijs voor de Vrede hebben ontvangen. 

De meest onveilige landen in 2020 volgens de 14e editie van de GPI (zie p. 9 van het rapport) zijn:

  1. Afghanistan
  2. Syrië
  3. Irak
  4. Zuid-Soedan
  5. Jemen

Als we naar deze vijf meest onveilige landen kijken valt op dat in het Nederlandse asielbeleid slechts twee (Syrië en Jemen) van deze vijf landen als dusdanig onveilig worden beschouwd dat asielzoekers die daar vandaan komen in principe in aanmerking komen voor asiel. Ten aanzien van Irak, Zuid-Soedan en Afghanistan geldt dit echter niet. Sterker nog, de meerderheid van de asielaanvragen van asielzoekers uit Irak en Afghanistan waar een substantieel deel van alle asielzoekers vandaan komt, wordt afgewezen. Cijfers over de beoordeling van asielaanvragen van Zuid-Soedanezen zijn helaas overigens niet bekend. 

Van de afgewezen asielzoekers uit Afghanistan en Irak wordt verlangd dat ze terugkeren naar hun land van herkomst. Velen van hen weigeren echter vanwege de slechte veiligheidssituatie terug te keren. Daarbij is het zo dat deze landen al jarenlang tot de meest onveilige landen ter wereld gerekend worden; met uitzondering van Jemen bungelen deze landen al sinds 2015 onderaan de GPI, met Afghanistan voor het 2e jaar op rij helemaal onderaan.


Meer informatie:
De ‘Global Peace Index 2020, measuring peace in a complex world’ (link naar de website van het IEP, waarop het Engelstalige rapport als pdf-bestand gedownload kan worden, 107 pagina’s) 

Lees ook:
19-12-19  Raad van State:  Afghanistan gevaarlijk, maar siuatie niet overal even ernstig
15-07-19  Nieuw ambtsbericht: Syrië nog steeds onveilig voor vluchtelingen

Voor meer informatie over Afghanistan zie het Dossier Afghanistan in het Expertisecentrum