01 juli 2019

NGO's vragen aandacht Kamer voor verslechterde situatie Afghanistan

NGO's vragen aandacht Kamer voor verslechterde situatie Afghanistan
De coalitie van NGO’s, die zich al sinds april 2017 inzet voor het beëindigen van uitzettingen naar Afghanistan, heeft in een brief aan de Tweede Kamer opnieuw gevraagd het landenbeleid voor dat land te herzien, vanwege alle recente informatie over de steeds verslechterende veiligheidssituatie.


Sinds het uitbrengen door het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken, op 7 maart 2019, van een nieuw ambtsbericht over de politieke en veiligheidssituatie in Afghanistan is er nog steeds geen nieuw landenbeleid gepresenteerd door de staatssecretaris. Nu deze week (op 4 juli), na maandenlang uitstel, eindelijk weer een Algemeen Overleg over het asielbeleid met de Tweede Kamer zal worden gevoerd, dringen de gezamenlijke NGO’s (waaronder ook INLIA) er bij de Kamerleden op aan ook het beleid t.a.v. Afghanistan te agenderen.

In een brief d.d. 27 juni 2019 wordt de Nederlandse overheid opgeroepen te stoppen met het detineren en uitzetten van Afghaanse vluchtelingen, en in het bijzonder geen alleenstaande vrouwen, kinderen en gezinnen uit te zetten.

Niet alleen het Nederlandse ambtsbericht maar ook het recentere rapport van het European Asylum Support Office (EASO) van 13 juni 2019 spreekt over een gestaag verslechterende situatie in Afghanistan. Rapporten van Save the Children en UNICEF schetsen de met name voor kinderen zeer moeilijke en gevaarlijke omstandigheden: er is onvoldoende bescherming tegen geweld, misbruik, kindhuwelijken, kinderarbeid of recrutering als kindsoldaat. Juist onder kinderen vallen veel slachtoffers van het gewapend geweld in het land.

Uit onderzoek blijkt verder dat Nederland, Denemarken en Noorwegen van 12 Europese landen de enige zijn die gezinnen met kinderen naar Afghanistan uitzetten. Met een toekenningspercentage van slechts 35% voor verblijfsaanvragen van mensen uit Afghanistan zit Nederland in de Europese achterhoede.

Eind maart werd de Afghaanse minister van Migratie op de Nederlandse televisie geïnterviewd door Nieuwsuur. Ook hij riep Nederland op te stoppen met uitzettingen naar zijn land, omdat de algemene situatie te onveilig is.

 

Meer informatie:
De tekst van de brief d.d. 27 juni 2019 namens de coalitie van 12 vluchtelingen-, mensenrechten- en kinderrechtenorganisaties aan de woordvoerders migratiebeleid in de Tweede Kamer
Het (Engelstalige) rapport d.d. 13 juni 2019 over de veiligheidssituatie in Afghanistan op de website van het EASO (het Europees Ondersteuningsbureau voor Asielzaken, een agentschap van de EU)

Lees ook:
05-04-19 Afghaanse minister vraagt Nederland: stop uitzettingen   
23-03-19  Nieuw ambtsbericht Afghanistan verschenen

Dossier Afghanistan