23 maart 2019

Nieuw ambtsbericht Afghanistan verschenen

Nieuw ambtsbericht Afghanistan verschenen
Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft in maart 2019 een nieuw ambtsbericht over de politieke en veiligheidssituatie in Afghanistan gepubliceerd.


Dit ambtsbericht gaat in op de ontwikkelingen over de periode van november 2016, de datum van het vorige algemene ambtsbericht, tot en met december 2018. Informatie die sedert begin 2019 werd uitgebracht over geheel 2018, kon slechts ten dele en op hoofdlijnen worden meegenomen in het ambtsbericht.

De Afghaanse overheid is nog steeds sterk afhankelijk van buitenlandse militaire en economische hulp. Afghanistan is een van de slechtst bestuurde landen ter wereld en heeft de op drie na meest corrupte overheid ter wereld. Corruptie is een diepgeworteld probleem in het land.

Het land is niet veilig, dat blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat op de eerste dag van de verkiezingen 190 gewelddadige incidenten over het hele land plaats vonden, waarbij rond de 70 doden vielen. Het aantal burgerslachtoffers in heel Afghanistan in 2018 betrof 10.933 personen, waarvan 3.804 doden en 7.189 gewonden. Vergeleken met 2017 was sprake van een toename van 5% van het totaal aan burgerslachtoffers en met 11% van het aantal omgekomen slachtoffers. Dit kwam onder andere door  (zelfmoord-)aanslagen door de Taliban, die inmiddels ongeveer de helft van het land in handen hebben. Ook andere groepen zoals de ISKP zijn actief in Afghanistan. In totaal was het aantal binnenlands ontheemden als gevolg van conflicten eind 2017 meer dan twee miljoen personen op een bevolking van naar schatting 34,5 miljoen mensen.

De Verenigde Naties benadrukten eind 2017 in hun rapport 2018 Afghanistan Humanitarian Needs Overview dat zij Afghanistan als één van de meest gecompliceerde humanitaire noodsituaties beschouwden.

De meeste mensenrechtenschendingen in Afghanistan werden gepleegd door opstandelingen en niet door de overheid: Taliban en ISKP maakten zich schuldig aan het aanvallen van burgers en journalisten, het uitvoeren van buitengerechtelijke executies, het rekruteren van minderjarigen, het sluiten van scholen en het blokkeren van toegang tot humanitaire hulp. Echter ook overheidsfunctionarissen maakten zich straffeloos schuldig aan ernstige mensenrechtenschendingen en veiligheidsstrijdkrachten pasten martelingen toe om bekentenissen van gedetineerden af te dwingen. Mensenrechtenschendingen tegen de burgerbevolking vonden in het hele land plaats, ongeacht wie de effectieve controle over het gebied had. Vrouwen, kinderen, etnische minderheden, gevangenen en anderen blijven slachtoffers van mensenrechtenschendingen door diverse actoren.


Meer informatie:
Het Algemeen Ambtsbericht Afghanistan van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken, maart 2019  (126 pagina's, download pdf-bestand)
Het bovengenoemde rapport d.d. 1 december 2017 van het UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) is o.a. te downloaden van de website Reliefweb.int.

Zie ook in het Expertise centrum : het Dossier Afghanistan