25 februari 2019

Aantal burgerdoden in Afghanistan stijgt naar recordhoogte

Aantal burgerdoden in Afghanistan stijgt naar recordhoogte
Uit cijfers van de VN blijkt dat er in Afghanistan nog nooit zoveel burgerslachtoffers te betreuren zijn geweest als in 2018. Er kwamen vorig jaar 3.804 burgers door de oorlog om het leven, waaronder 927 kinderen.

 

Daarnaast raakten 7.189 burgers gewond. De Taliban voeren ondanks vredesoverleg nog vele aanvallen uit en plegen bomaanslagen. Uit eerdere berichtgeving in de NRC van 21 januari jl. bleek al dat de Taliban inmiddels ongeveer de helft van het grondgebied van Afghanistan in handen hebben. Daarbij is inmiddels ook IS actief in Afghanistan. Volgens de UN Assistance Mission in Afghanistan (Unama) zijn in de afgelopen 10 jaar meer dan 32.000 burgers omgekomen en rond de 60.000 gewond geraakt.

Het aantal burgerslachtoffers in Afghanistan is zelfs hoger dan in Jemen, waarvoor wèl geldt dat asielzoekers vanwege de algemene veiligheidssituatie asiel krijgen in Nederland. Na het aflopen (op 11 augustus 2016) van de maximale termijn van 1 jaar voor een besluit- en vertrekmoratorium voor Jemen is het landgebonden beleid voor dat land gebaseerd op een zogenaamde Artikel 15c-situatie.  De toen verantwoordelijke staatssecretaris Dijkhoff oordeelde (op grond van een nieuw ambtsbericht d.d. 7 juli 2016) "dat de mate van willekeurig geweld in Jemen dermate hoog is dat voor nu sprake is van een uitzonderlijke geweldssituatie als bedoeld in artikel 15, aanhef en onder c, van de EU Kwalificatierichtlijn nr 2011/95" . Omdat het geweld "dusdanig willekeurig en wijdverbreid is dat een ieder een reëel risico loopt om slachtoffer te worden"  is de "afkomst uit Jemen voldoende reden om aan Jemenitische asielzoekers een asielvergunning te verlenen" (brief aan de Tweede Kamer d.d. 24 november 2016 nr 2260).  Jemen kent overigens een iets kleinere bevolking dan Afghanistan (respectievelijk 28 miljoen tegenover 34 miljoen).

Ondanks deze feiten blijven de IND en de Raad van State volhouden dat de algemene veiligheidssituatie in Afghanistan (op zichzelf) geen aanleiding geeft om Afghanen asiel te verlenen.
 

Meer informatie:
Het bericht d.d. 21 januari 2019 over Talibaan-strijders in Afghanistan op de website van NRC
Het bericht d.d. 24 februari 2019 over meer dan 10.000 burgerslachtoffers in Afghanistan op de website van NRC

Lees ook:
11-07-18  Verbijstering over instandhouding asielbeleid Afghanistan
25-02-16  Besluit- en vertrekmoratorium voor Jemen verlengd

Dossier Afghanistan