19 juli 2019

Europees rapport over (on)veiligheid in Afghanistan

Europees rapport over (on)veiligheid in Afghanistan
In juni verscheen een nieuw landenrapport van EASO over Afghanistan. Van alle provincies wordt daarin de mate van onveiligheid aangegeven. Deze informatie kan worden gebruikt bij de beoordeling of van een asielzoeker verlangd mag worden terug te keren naar het gebied waar hij of zij vandaan is gevlucht.

Als maatstaf voor de beoordeling geldt het zogenaamde artikel 15c, een bepaling uit de Europese Definitierichtlijn. Als voor een gebied ‘art 15c wordt aangenomen’ betekent dat, dat de veiligheidssituatie dermate slecht is, dat van een asielzoeker niet mag worden verlangd dat hij naar dat gebied terugkeert. De asielzoeker heeft dan recht op bescherming, omdat hij het risico loopt slachtoffer te worden van willekeurig geweld in het kader van een internationaal of binnenlands gewapend conflict.

In het op 4 juli gepubliceerde EASO-rapport wordt aangegeven dat er in de provincie Nangarhar sprake is van een situatie zoals bedoeld in art. 15c van de Definitierichtlijn. In de provinciehoofdstad van Nangarhar, Jalalabad, is het volgens het rapport iets veiliger, maar hoeft de asielzoeker slechts “een laag niveau van individuele elementen aan te tonen om art. 15c aan te nemen”. Daarbij komt dat het vliegveld in Jalalabad slechts voor militaire doeleinden gebruikt wordt, en personen die afkomstig zijn uit Jalalabad dus over land door (onveilig) ‘15c-gebied’ moeten reizen voordat ze in Jalalabad arriveren.

Ook ten aanzien van de provincies Farah, Faryab, Ghazni, Helmand, Kunar, Kunduz, Laghman, Paktya en Zabul wordt aangenomen dat een asielzoeker slechts “een laag niveau van individuele elementen hoeft aan te tonen om art. 15 c aan te nemen”.

Nog iets veiliger is het volgens het rapport in de provincies Badakshan, Bagdhis, Baghlan, Balkh (behalve Mazar-e Sharif),Ghor, Herat (behalve Herat-stad), Jawzjan, Kabul, Kandahar, Kapisa, Khost, Logar, Nimroz, Nuristan, Paktika, Sar-e-pul, Takhar, Uruzgan en Wardak. Hier is “een hoger niveau van individuele elementen” nodig om 15c aan te nemen.

Het willekeurige geweld in de provincies Bamyan, Daykundi, Parwan en Samangan, is op een zodanig laag niveau dat er in het algemeen geen sprake is van 15c. Tenslotte is er in de provincie Pansjir in het geheel geen sprake van een gewapend conflict. Blijft het feit dat Afghanen die afkomstig zijn uit relatief veiligere gebieden in Afghanistan bij terugkeer vaak over land moeten reizen door behoorlijk onveilige gebieden.    

In het rapport staat een overzichtelijke geografische kaart waarin de diverse onveilige gebieden in Afghanistan vermeld staan. Deze kaart is uiteraard slechts een momentopname; hij geeft de situatie van 28 februari 2019 weer en is dus al weer verouderd; de veiligheidssituatie in Afghanistan is uiteraard fluïde. 
 

 

Kaart Afghanistan EASO 28 feb 2019


De kaart van de EASO met daarop in kleuren de mate van willekeurig geweld per provincie 


Meer informatie:
Country Guidance : Afghanistan June 2019, uitgebracht door EASO (156 pagina's, download pdf-bestand 2,2 MB)

Het European Asylum Support Office (Europees Ondersteuningsbureau voor Asielzaken) is opgericht om namens de samenwerkende EU-landen landenrapporten op te stellen (‘Country Guidance’ en ‘Country of Origin Information’ genaamd) die dienen ter aanvulling of vervanging van de ambtsberichten die ieder land nu nog door zijn eigen ministerie van Buitenlandse Zaken of Asielzaken laat opstellen. Hoewel richtlijnen van de EASO formeel niet bindend zijn kunnen ze ook niet zomaar door nationale autoriteiten terzijde geschoven worden. In de praktijk worden EASO-rapporten opgesteld door senior beleidsambtenaren uit twee of drie lidstaten en daarna nog eens gecheckt door researchers uit enkele andere landen, voor ze worden gepubliceerd.

Lees ook:
09-07-19  Nederland zet vier kwetsbare kinderen uit naar Afghanistan
01-07-19  NGO's vragen aandacht voor verslechterde situatie Afghanistan
05-04-19  Afghaanse minister vraagt Nederland: stop uitzettingen

Dossier Afghanistan