Disclaimer

De Stichting INLIA streeft ernaar dat de informatie die op de site verstrekt wordt, altijd zo volledig en actueel mogelijk is. Desondanks kan INLIA niet garanderen dat de teksten inhoudelijk foutloos zijn....

INLIA respecteert de privacy van de bezoekers van haar website. De informatie die door INLIA wordt verzameld gedurende het gebruik van deze website, wordt alleen gebruikt voor de doelen zoals aangegeven. 

INLIA geeft geen informatie aan derden zonder expliciete toestemming van de bezoeker. Verder streeft INLIA ernaar om haar website dusdanig te beveiligen zodat derden geen informatie kunnen inwinnen over bezoekers. Hoewel hier met de grootst mogelijke zorgvuldigheid aan gewerkt wordt, kan INLIA niet aansprakelijk worden gesteld, wanneer informatie door derden wordt verkregen.