18 oktober 2019

Dringende oproep Afghaanse tolken tegen uitzetting te beschermen

Dringende oproep Afghaanse tolken tegen uitzetting te beschermen
'Minister Bijleveld, u laat deze oorlogshelden toch niet in de steek?' Deze oproep staat boven een paginagrote advertentie in De Telegraaf van 18 oktober 2019.


Farhad is een Afghaanse tolk die dertien jaar heeft gewerkt voor de internationale troepen in Afghanistan. Met gevaar voor eigen leven zette hij zich in voor onze vrede en veiligheid. Hij heeft in Nederland asiel aangevraagd, maar zijn verzoek is afgewezen door de IND en hij kan nu elk moment door de Nederlandse overheid worden uitgezet naar Afghanistan. De IND twijfelt niet aan zijn werk als tolk, maar vindt dat hij onvoldoende bewezen heeft dat hij persoonlijk te vrezen heeft van de Taliban en IS.

Onlangs heeft minister van Defensie Bijleveld een andere Afghaanse tolk, die voor de Nederlandse troepen heeft getolkt, naar Nederland gehaald om hem hier bescherming te geven. Het zou echter geen verschil moeten maken of tolken specifiek voor het Nederlandse leger hebben gewerkt of niet; net als alle andere tolken heeft Farhad zijn leven gewaagd voor onze vrede en vrijheid. Tolken zijn in oorlogsgebied onmisbaar voor militairen om daar te kunnen opereren; daarmee dragen zij bij aan de veiligheid van iedereen.

Tolken en andere medewerkers van de internationale troepen in Afghanistan worden door de Taliban en IS gezien als spionnen en verraders; zij worden vaak ernstig bedreigd en moeten onderduiken. Daarom moeten zij worden erkend als groep die systematisch wordt vervolgd zodat ze de bescherming krijgen die ze verdienen, zonder dat ze eerst individueel aannemelijk zouden moeten maken dat ze als gevolg van hun werkzaamheden als tolk gevaar lopen. Daarmee zou het Nederlandse beleid in overeenstemming komen met de beleidsaanbevelingen (de zgn. Country Guidance) van het Europees Asielagentschap (European Asylum Support Office, EASO).

Afghanistan is een zeer onveilig land. Alleen in de eerste zes maanden van 2019 vielen er al meer dan 3.800 burgerslachtoffers (1.366 doden en 2.446 gewonden), het hoogste aantal ooit gemeten volgens de registratie van de United Nations Assistance Mission to Afghanistan (UNAMA). Naar dit land, waar het geweld sinds 2014 steeds verder is toegenomen, zou niemand moeten worden uitgezet, laat staan iemand die als tolk heeft gewerkt en daardoor gemakkelijk als doelwit kan worden geïdentificeerd. 

Amnesty International is inmiddels een petitie gestart, die hier kan worden ondertekend.


Meer informatie:
De tekst van de advertentie in De Telegraaf van 18 oktober 2019
De tekst van de brief aan de Tweede Kamer namens de FNV, vakbonden van defensiepersoneel en internationale tolken en VluchtelingenWerk

Lees ook:
19-07-19  Europees rapport over (on)veiligheid in Afghanistan 
Dossier Afghanistan in het Expertisecentrum op deze site