17 september 2021

Afghanen terug in azc en in asielprocedure

Afghanen terug in azc en in asielprocedure
Dertien Afghanen die bij INLIA werden opgevangen zijn inmiddels weer opgenomen door het COA. Ze verblijven nu in asielzoekerscentra en hebben opnieuw asiel aangevraagd.


Het kabinet kondigde op 11 augustus 2021, vlak vóór de machtsovername door de Taliban, een besluit- en vertrekmoratorium voor Afghanistan aan. Asielzoekers worden dan niet meer uitgezet naar dat land en hebben bovendien recht op opvang door het Rijk.

Het duurde daarna nog vijftien dagen voordat de regeling van kracht werd. INLIA benutte die tijd om de aanmelding van de 13 betrokken Afghanen voor het vertrekmoratorium bij het Aanmeldcentrum in Ter Apel goed voor te bereiden. Van belang daarbij was dat ze ook meteen een asielaanvraag deden.

In het verleden is het weleens gebeurd dat asielzoekers bij aanmelding voor een moratorium in Ter Apel weggestuurd werden, bijvoorbeeld omdat ze zich niet goed uit wisten te drukken. De Afghanen kregen daarom een brief van INLIA mee, waarin stond dat ze zich meldden voor het moratorium en dat ze tevens een opvolgende  asielaanvraag indienden.

Dat laatste is belangrijk; het moratorium is namelijk tijdelijk. Wie geen asielaanvraag heeft ingediend, komt na afloop ervan niet in aanmerking voor een verblijfsvergunning en heeft ook geen recht meer op rijksopvang. Diegene kan dan mogelijk zelfs uitgezet worden.

Heb je wél asiel gevraagd, dan moet de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) na afloop van het moratorium eerst over je aanvraag beslissen. Dat gebeurt overigens niet terwijl de regeling loopt; het is ook een stop op besluiten. Het moratorium geldt nu voor een half jaar en kan tot maximaal een jaar verlengd worden. INLIA dringt er echter bij de politiek op aan om zo spoedig mogelijk tot besluitvorming in Afghaanse zaken over te gaan, en daar niet een jaar mee te wachten. 

De 13 Afghanen (van wie er 11 in de Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV) in Groningen zaten en 2 in de satelliet-voorziening in Emmen) zijn deels afkomstig uit groepen die extra gevaar lopen: Hazara, een religieuze minderheid in Afghanistan, en mensen die zich tot het christendom hebben bekeerd. Voor hen betekent het moratorium in ieder geval voorlopig wat gunstigere dagelijkse omstandigheden, zoals wat meer leefgeld dan in de LVV. Wat het op termijn betekent is koffiedik kijken.

INLIA maakt zich al langer sterk voor Afghaanse asielzoekers en maakt ook deel uit van een coalitie tegen uitzettingen naar Afghanistan. Dat is al vier jaar het meest onveilige land ter wereld. Het kabinet trok zich tot voor kort daar weinig van aan: een week voor de val van Kabul vond het kabinet nog dat uitzetten naar Afghanistan beslist door moest blijven gaan. Stopzetten zou een ‘aanzuigende werking’ hebben.

Voor de opvangvoorzieningen van INLIA komt het overigens goed uit dat de Afghanen nu weer door het COA opgevangen worden; de LVV in Groningen was nagenoeg vol. Er is nu iets meer armslag om nieuwe mensen op te vangen.


Meer informatie:
12-08-21  Besluit- en vertrekmoratorium Afghanistan ingesteld
01-12-20  Ambtsbericht: Afghanistan nog steeds onveiligste land ter wereld
09-04-20  Hazara's nu risicogroep in heel Afghanistan

Lees ook:
18-08-21  Twintig zweepslagen voor een spijkerbroek
26-08-21 Van een engel die berooide vreemden welkom heet

Expertisedossier Afghanistan