27 augustus 2021

Teken de petitie: Bied Afghanen bescherming!

Teken de petitie: Bied Afghanen bescherming!
Afghanen lopen groot gevaar slachtoffer te worden van de gruweldaden van de Taliban. Zij hebben meer dan ooit bescherming nodig. Steun daarom deze oproep aan het kabinet:


Wij vragen het kabinet snel werk te maken van:

  1. Een nieuw asielbeleid voor Afghanistan: Op dit moment ligt de asielprocedure voor Afghanen stil in afwachting van nieuw beleid. Het is duidelijk dat Afghanen bescherming nodig hebben en dat niemand terug kan naar het wrede Taliban-regime. Maak daarom haast met het bepalen van een nieuw asielbeleid voor Afghaanse vluchtelingen. Zij hebben recht op bescherming zodat zij een nieuw en veilig bestaan kunnen opbouwen in Nederland.
  2. Evacuatie van Afghaanse medewerkers: Nederland moet zijn belofte inlossen en alles op alles zetten om alle Afghanen  ̶  en hun gezinnen  ̶  die voor én met Nederland hebben gewerkt zo snel mogelijk te evacueren. Ook Afghanen uit deze groep die de komende tijd zelfstandig naar buurlanden zullen vluchten en gezinsleden.
  3. Ondersteuning van de buurlanden: Veel Afghanen zullen waarschijnlijk bescherming zoeken in buurlanden. Samen met andere Europese landen, moet Nederland deze landen (financieel) steunen zodat zij Afghaanse vluchtelingen menswaardig kunnen opvangen. Maak daarnaast werk van ruimhartige hervestiging, zodat de meest kwetsbare vluchtelingen op uitnodiging naar Nederland kunnen komen.
  4. Het maken van solidaire Europese afspraken: Maak goede en solidaire afspraken binnen de EU zodat gevluchte Afghanen in Europa humaan worden opgevangen en eerlijk worden verdeeld over de lidstaten. Vluchtelingen zitten nu langdurig vast in inhumane Griekse kampen. Europa mag niet langer wegkijken!

Deze petitie is een initiatief van VluchtelingenWerk en wordt ondersteund door Amnesty International Nederland, Defence for Children Nederland, INLIA Foundations, Kerk in Actie, PAX,  Stichting Gave, Stichting LOS, Stichting Vluchteling en de Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF.
Help ook mee en teken hier de petitie. 


Lees ook:
23-08-21  UNHCR roept op tot opvang en steun voor Afghaanse vluchtelingen
20-08-21  'Red onze Afghaanse collega's en partners'
12-08-21 Besluit- en vertrekmoratorium Afghanistan ingesteld

Dossier Afghanistan in het Expertisecentrum