06 augustus 2018

Gezin met minderjarig kind uitgezet naar Afghanistan

Gezin met minderjarig kind uitgezet naar Afghanistan
Zaterdag 4 augustus heeft de Nederlandse overheid een kwetsbaar gezin met een minderjarig kind uitgezet naar Afghanistan. De coalitie van twaalf kinder- en mensenrechtenorganisaties is geschokt door deze uitzetting, omdat het gezin hierdoor in groot gevaar is gebracht.

 

Het is voor zover bekend voor het eerst sinds de recente beleidswijziging voor Afghaanse asielzoekers dat een gezin met een minderjarig kind is uitgezet. De twaalf kinder- en mensenrechtenorganisaties laten in een gezamenlijke reactie weten geschokt te zijn door de hardvochtige beslissing van de regering. Zij benadrukken dat het gezin door de uitzetting in groot gevaar is gebracht. De organisaties roepen de Tweede Kamer dan ook op om de hiervoor verantwoordelijke staatssecretaris Harbers te vragen wat de recente toezegging om Afghaanse gezinnen met minderjarige kinderen beter te beschermen in de praktijk betekent.

Nieuw asielbeleid papieren werkelijkheid?

Nog geen maand geleden presenteerde het kabinet het nieuwe asielbeleid voor Afghaanse asielzoekers. Kinder- en mensenrechtenorganisaties waren verbijsterd over het uitblijven van serieuze verbeteringen, ondanks de verslechterde veiligheidssituatie in het land. Bij de presentatie van het nieuwe beleid wees het kabinet erop dat gezinnen met minderjarige kinderen beter beschermd zouden worden. De vrees dat dit besluit slechts om een papieren werkelijkheid zou gaan is vandaag bevestigd.

Op Syrië na het meest gewelddadige land

Afghanistan is na Syrië het meest gewelddadige land ter wereld (Global Peace Index 2018). De VN-Veiligheidsraad betitelt Afghanistan sinds eind 2017 als ‘een land in oorlog'. Verschillende gewapende groeperingen als de Taliban en IS zijn actief in grote delen van het land. Uitgezette Afghaanse vluchtelingen belanden in overvolle ontheemden-kampen waar kinderen zijn gestorven door de mensonterende omstandigheden en door de winterse vrieskou. Van de 10.453 omgekomen en gewond geraakte burgers in 2017 in heel Afghanistan was éénderde kind. Het aantal burgerdoden is volgens de VN in de afgelopen 10 jaar nooit zo hoog geweest. In het eerste halfjaar van 2018 kwamen 1.692 burgers om het leven. De mensenrechtenorganisaties vinden dat zolang het zo onveilig is geen enkele Afghaanse asielzoeker kan worden teruggestuurd.

#Stuurzenietterug

De coalitie van inmiddels twaalf kinderrechten- en mensenrechtenorganisaties voert al meer dan een jaar actie tegen uitzettingen naar Afghanistan. De coalitie bestaat uit:
Amnesty International Nederland
Cordaid
Defence for Children
Don’t send Afghans back
INLIA
Kerk in Actie
Stichting LOS
Oxfam Novib
PAX
Save the Children
UNICEF Nederland
VluchtelingenWerk Nederland
 

Lees ook:
11-07-18  Verbijstering over instandhouding asielbeleid Afghanistan
15-06-18  Nieuw ambtsbericht: 'Afghanistan zeer gevaarlijk, uitzettingen niet te verdedigen'
05-10-17  'Stop uitzettingen naar onveilig Afghanistan'
24-04-17  'Stop uitzettingen van kwetsbare mensen naar Afghanistan'