23 augustus 2021

UNHCR roept op tot opvang en steun voor Afghaanse vluchtelingen

UNHCR roept op tot opvang en steun voor Afghaanse vluchtelingen
De VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR heeft overheden gewezen op hun wettelijke en morele verantwoordelijkheid om Afghaanse vluchtelingen toe te staan veiligheid te zoeken en ze niet gedwongen terug te sturen.


Op 16 augustus heeft de UNHCR een ‘niet-terugkeeradvies’ uitgebracht, waarin wordt opgeroepen tot een verbod op gedwongen terugkeer van Afghaanse staatsburgers, ook als hun asielaanvraag is afgewezen.

Sinds het begin van 2021 zijn meer dan 550.000 Afghanen als gevolg van conflicten en onveiligheid binnen het land op de vlucht geslagen. UNHCR is bezorgd over het risico van mensenrechtenschendingen, met name voor vrouwen en meisjes en voor mensen die met internationale organisaties en militaire missies hebben samengewerkt. De VN-organisatie verwelkomt inspanningen om Afghanen die risico lopen te beschermen middels evacuatieprogramma’s, maar wijst er op dat deze programma’s de mogelijkheid om asiel aan te vragen niet mogen belemmeren of uitsluiten.

Buurlanden van Afghanistan worden opgeroepen hun grenzen open te houden en het ‘non-refoulement’-beginsel te respecteren, dat is het verbod uit het Vluchtelingenverdrag (Genève, 1951) om mensen terug te sturen naar gevaarlijke situaties.

Zo’n 200 UNHCR-medewerkers blijven in Afghanistan om noodhulp te verlenen aan Afghaanse bevolkingsgroepen in nood. Ook de hulporganisaties UNICEF en Cordaid hebben laten weten dat ze zo lang mogelijk in Afghanistan willen blijven om hulp te bieden.
 

Meer informatie:
De volledige tekst van de 'UNHCR Position on Returns to Afghanistan' d.d. 16 augustus 2021 (download Engelstalig pdf-bestand, 3 pag’s)
Nieuwsbericht 'UNHCR issues a non-return advisory for Afghanistan' op de Engelstalige website van de UNHCR d.d. 17 augustus 2021
Nieuwsbericht 'Waar anderen vertrekken blijft UNICEF in Afghanistan' op de Nederlandse website van UNICEF d.d. 20 augustus 2021
Nieuwsbericht 'Hulp in beeld: Cordaid in Afghanistan' op de website van Cordaid d.d. 17 augustus 2021

Lees ook:
20-08-21  'Red onze Afghaanse collega's en partners'
12-08-21  Besluit- en vertrekmoratorium Afghanistan ingesteld

Expertisedossier Afghanistan