18 december 2019

Beschermingsbeleid voor Afghaanse tolken aangepast na kamermotie

Beschermingsbeleid voor Afghaanse tolken aangepast na kamermotie
Tolken die in Afghanistan gewerkt hebben voor internationale militaire missies zullen, als ze uit dat land vluchten en hier asiel aanvragen, voortaan als systematisch vervolgde groep worden beschouwd en asiel krijgen. Staatssecretaris Broekers-Knol heeft dat op 18 december aan de Tweede Kamer geschreven.


Daarmee geeft de staatssecretaris uitvoering aan de motie die op 12 november kamerbreed (met uitzondering van de PVV-fractie) was aangenomen, en die was ingediend bij de begrotingsbehandeling van het ministerie van Defensie.

Naar aanleiding van de dreigende uitzetting van een Afghaanse tolk wiens asielverzoek in Nederland was afgewezen omdat hij niet voor Nederlandse maar voor Amerikaanse militairen had gewerkt, tekenden meer dan 30.000 mensen een petitie van Amnesty International,  VluchtelingenWerk en de vakbonden voor defensiepersoneel en tolken.

In het tot nu toe gevoerde beleid werd van tolken die hier asiel vroegen nog verlangd dat ze met bewijzen zouden komen waaruit zou moeten blijken dat ze individueel vervolging te vrezen hebben. Dat bewijs is uiteraard onmogelijk zwart op wit te verkrijgen. Dit beleid was bovendien in strijd met het rapport van het Europees agentschap (EASO Country Guidance Afghanistan) dat aangaf dat tolken die voor internationale troepen hebben gewerkt allemaal een groot risico lopen slachtoffer te worden van geweld van de Taliban.

Voor eventuele tolken die voor toekomstige Nederlandse militaire missies zullen werken zal ook contractueel worden vastgelegd dat ze bescherming verdienen als ze in direct en persoonlijk gevaar komen. Zij hoeven zich dus niet langer in de steek gelaten te voelen, nu het beschermingsbeleid voor tolken in overeenstemming is gebracht met het EASO rapport.

 

Meer informatie:
De brief van staatssecretaris Broekers-Knol d.d. 18 december 2019
De antwoorden d.d. 18 december 2019 op kamervragen van Jasper van Dijk (SP), ingediend op 2 oktober 2019

Lees ook:
12-11-19 Kamermotie bescherming Afghaanse tolken aangenomen
18-10-19  Dringende oproep Afghaanse tolken tegen uitzetting te beschermen

Dossier Afghanistan