Dossier Vreemdelingenbewaring - 'Geen Kind in de Cel'


Een aantal organisaties werkzaam op het terrein van mensenrechten, asielbeleid, etc. heeft sinds 2006 de krachten gebundeld in een coalitie 'Geen Kind in de Cel'. Onder het motto 'kinderen horen niet in vreemdelingenbewaring' zet de coalitie zich in tegen de toepassing van het middel vreemdelingendetentie bij minderjarige, al dan niet alleenstaande asielzoekers.

De leden van deze coalitie zijn: Amnesty International, Defence for Children, INLIA, Kerk in Actie (Protestantse Kerk in Nederland), Stichting Kinderpostzegels Nederland, Stichting LOS (Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt), UNICEF Nederland en VluchtelingenWerk Nederland.
 

Publicaties:


Ten behoeve van het Algemeen Overleg van de vaste Kamercommissie voor Justitie & Veiligheid met staatssecretaris Broekers-Knol op 4 juli 2019 zond de coalitie op 28 juni 2019 een brief aan de fractiewoordvoerders migratiebeleid. Aandacht wordt o.a. gevraagd voor de langdurige detentie van alleenstaande kinderen, voor alternatieven (die de overheid op grond van uitspraken van het EHRM dient te onderzoeken) en voor de schadelijke wijze waarop (gezinnen met) kinderen worden opgepakt en uitgezet. Op de agenda van het AO op 4 juli 2019 stond namelijk deze brief van de vorige staatssecretaris Harbers d.d. 22 februari 2019 over kinderen in vreemdelingendetentie en alternatieve toezichtmaatregelen.

De vaste Kamercommissie voor Justitie & Veiligheid voerde op 10 december 2018 een Algemeen Overleg met staatssecretaris Harbers. Op de agenda stond o.a. de staandehouding en inbewaringstelling van gezinnen met minderjarige kinderen. Daarover zond de coalitie op 10 december 2018 deze brief aan de woordvoerders migratiebeleid van de fracties in de Tweede Kamer.

Op 3 juni 2014 publiceerde de coalitie onder de titel 'Geen Kind in de Cel: van theorie naar praktijk' haar reactie op de beleidsvoornemens van staatssecretaris Teeven zoals hij die in zijn brief d.d. 28 mei 2014 aan de Tweede Kamer stuurde.

Op 20 februari 2014 schreef de coalitie een gedetailleerde reactie op het wetsvoorstel 'Wet Terugkeer en Vreemdelingenbewaring', waarin per wetsartikel wordt bekeken welke aanpassingen voor kinderen er nodig zijn.

Op 28 januari 2014 presenteerde de coalitie de publicatie 'Papa, hebben we iets ergs gedaan? - kinderen en ouders in vreemdelingendetentie' aan de Tweede Kamer en riep de overheid op tot een wettelijk verbod op het in vreemdelingendetentie plaatsen van kinderen.

Van dit rapport is ook een Engelse vertaling gemaakt, onder de titel "Dad, have we done something wrong? Children and parents in immigration detention". Deze tekst (2 MB, 62 pagina's) kunt u hier downloaden.

Op 30 september 2013 zond de coalitie de notitie 'Ik zou verbieden de deur op slot te doen - kinderen in vreemdelingendetentie, stand van zaken en aanbevelingen' aan de Tweede Kamer.


Meer nieuwsberichten over vreemdelingenbewaring:
24-08-18  Geen bewaring van asielzoekers die afwachting zijn van uitspraak rechtbank
09-08-17  Uitzettingen vanuit bewaring 1e halfjaar 2017 
16-06-17  Vanuit bewaring wordt slechts eenderde uitgezet naar land van herkomst
19-06-14  Geen Kind in de Cel: van theorie naar praktijk
21-02-14  'Nog een lange weg te gaan naar humane vreemdelingendetentie'
22-11-13  Hoe succesvol is vreemdelingenbewaring?
12-09-13  Amnesty International: 'mensenrechten als maatstaf' bij vreemdelingendetentie
15-08-12  Nationale Ombudsman: vreemdelingenbewaring is inhumaan
17-08-12  Ook forse kritiek uit Europa op vreemdelingenbewaring
29-11-11  Europese oproep: 'geen kinderen in vreemdelingenbewaring'
27-10-11  Raad van State: geen vreemdelingenbewaring als lichter middel ook kan
16-09-10  Oproep Amnesty: stop onnodige vreemdelingendetentie
21-07-10  Vreemdelingenbewaring onder de loep