16 september 2010

Oproep Amnesty: stop onnodige vreemdelingendetentie

Oproep Amnesty: stop onnodige vreemdelingendetentie
Nederland sluit jaarlijks zo'n acht- tot tienduizend vreemdelingen op. Ze zitten niet vast omdat ze een strafbaar feit hebben gepleegd. Ze wachten op behandeling van hun asielverzoek of op uitzetting. Volgens internationaal recht is dit opsluiten als uiterste middel toegestaan, maar Nederland doet het veel vaker dan nodig en humaan is.. Amnesty International is daarom een actie begonnen, waarbij de regering wordt opgeroepen de Nederlandse praktijk in overeenstemming te brengen met internationale mensenrechtenstandaarden.

Amnesty vraagt de overheid om: 

  • vreemdelingendetentie zoveel mogelijk te voorkomen;
  • haast te maken met het ontwikkelen van menswaardige alternatieven zoals meldplicht of (begeleide) open opvang;
  • te zorgen voor alternatieven, zeker voor kwetsbare mensen en asielzoekers;
  • het regime in detentiecentra te versoepelen, zoals een zinvolle dagbesteding en ruimere bezoekregelingen;
  • betere rechtsbescherming voor mensen in vreemdelingendetentie te garanderen.


Om te laten zien dat er draagvlak is  voor alternatieven voor vreemdelingendetentie en voor een humaner regime, vraagt Amnesty zoveel mogelijk maatschappelijke organisaties, beroepsgroepen en deskundigen de oproep te ondersteunen.
Ook INLIA sluit zich hierbij van harte aan en wij willen kerken, gemeenten, noodopvanginitiatieven en anderen oproepen dat ook te doen.

De volledige tekst van de oproep vindt u hier (pdf-bestand).

Naast bovengenoemde oproep organiseert Amnesty International in samenwerking met Kerk in Actie en anderen een kaartenactie. U kunt een solidariteitskaart sturen naar mensen in vreemdelingendetentie, die zelden of geen post ontvangen. Informatie over bestellen en versturen vindt u hier. De kaartenactie duurt tot het eind van het jaar.

 

Dossier Vreemdelingenbewaring