26 oktober 2010

Aandacht Tweede Kamer gevraagd voor kinderrechten

Aandacht Tweede Kamer gevraagd voor kinderrechten
Ter gelegenheid van het debat (26 en 27 oktober) over de regeringsverklaring van het nieuw-aangetreden VVD/CDA-kabinet hebben UNICEF Nederland en 27 andere organisaties de Tweede Kamer een brief gestuurd om te wijzen op de mogelijke gevolgen van het in het Regeer- en Gedoogakkoord voorgestelde beleid voor de positie van kinderen.


De ondertekenaars, waaronder ook INLIA, doen een beroep op het parlement om rekening te houden met de belangen van kinderen, zoals vastgelegd in het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind.

Een citaat:
"Het Kinderrechtenverdrag gaat uit van een positieve, holistische visie op kinderen. Het kent vier basisbeginselen die meegenomen moeten worden in het maken en beoordelen van overheidsbeleid:

  • alle rechten gelden voor alle kinderen: non-discriminatie (art. 2)
  • het belang van het kind is de eerste overweging bij iedere beslissing (art. 3)
  • het recht op leven en ontwikkeling (art. 6)
  • respect voor de mening van het kind (art. 12)

De beginselen en de bepalingen van het Kinderrechtenverdrag die hieruit voortvloeien, herkennen wij niet in het Regeer- en Gedoogakkoord. Op enkele punten bestaat het gevaar dat uitvoering van voorgesteld beleid in strijd zal zijn met de beginselen van het Kinderrechtenverdrag."

In een bijlage bij de brief worden enkele specifieke punten in genoemde akkoorden genoemd, zoals het strafbaar stellen van illegaliteit, de hogere eisen aan de wijze van gezinsvorming en -hereniging en de terugkeer van alleenstaande minderjarige vreemdelingen.

De volledige tekst van de brief vindt u hier (pdf-bestand).

Meer informatie:
UNICEF Nederland 
Defence for Children International

Dossier Vreemdelingenbewaring - Geen Kind in de Cel