09 augustus 2017

Uitzettingen vanuit bewaring 1e halfjaar 2017

Uitzettingen vanuit bewaring 1e halfjaar 2017
Ook in 2017 wordt niet meer dan een derde van de vreemdelingen vanuit bewaring uitgezet naar hun land van herkomst, zo blijkt uit het antwoord op een nieuw WOB-verzoek van INLIA..

In juni maakten we bekend dat in het gehele jaar 2016 vanuit vreemdelingenbewaring slechts een derde van de vreemdelingen werd uitgezet naar het land van herkomst. In vervolg daarop heeft INLIA ook de aantallen uitzettingen vanuit bewaring over het eerste halfjaar van 2017 opgevraagd.

Uit het antwoord van de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) blijkt dat er in de periode 1 januari - 1 juli 2017 totaal 1.570 vreemdelingen in bewaring zijn genomen en 490 vreemdelingen zijn uitgezet naar het land van herkomst. Opnieuw blijkt dus dat (nog minder dan) een derde (31,2 %) van de doelgroep waarop het middel vreemdelingenbewaring 'ter fine van uitzetting' wordt toegepast daadwerkelijk naar het land van herkomst wordt uitgezet.

De meest voorkomende landen waar naar toe werd uitgezet waren:
 

land aantal
Albanië160
Afghanistan40
Georgië40
Servië40
Polen 20

 


Meer informatie:
Het volledige antwoord van de DT&V op het WOB-verzoek van INLIA, d.d. 3 augustus 2017

Lees ook:
16-06-17  Vanuit bewaring wordt slechts eenderde uitgezet naar land van herkomst
21-02-14  'Nog een lange weg te gaan naar humane vreemdelingendetentie'
22-11-13  Hoe succesvol is vreemdelingenbewaring?
 

Dossier Vreemdelingenbewaring