17 augustus 2012

Ook forse kritiek uit Europa op vreemdelingenbewaring

Ook forse kritiek uit Europa op vreemdelingenbewaring
Twee dagen na het kritische rapport van de Nationale ombudsman over vreemdelingenbewaring heeft ook de Raad van Europa een rapport gepubliceerd. Het ‘anti-folter comité’ van de Raad van Europa uit forse kritiek op de Nederlandse praktijk en gaat onder meer in op het routinematig gebruiken van handboeien (dat ‘disproportioneel’ wordt genoemd), het veelvuldig visiteren, en het opnieuw arresteren van vreemdelingen kort nadat ze zijn vrijgelaten (zodat de wettelijk toegestane termijn voor vreemdelingenbewaring opnieuw gaat lopen).

Het rapport is opgesteld door het Comité voor de Preventie van Foltering en Onmenselijke of Vernederende Behandeling of Bestraffing (afgekort CPT) van de Raad van Europa, naar aanleiding van hun bezoek aan Nederland in oktober 2011 en is openbaar gemaakt op 9 augustus 2012.

Een belangrijke aanbeveling van het Comité betreft het opzetten van aparte centra voor vreemdelingenbewaring met daarbij passende regels, dus los van het systeem van gevangenissen waarin het strafrecht ten uitvoer wordt gelegd. Het Comité heeft ook zorgen geuit over het voornemen van de regering illegaal verblijf strafbaar te stellen en vraagt zich af wat dit voor gevolgen zal hebben voor de omvang van de gevangenispopulatie.

Het Comité heeft een aantal gevallen aangetroffen waarin gezinnen met kinderen aanzienlijk langer (soms wel 60 dagen) in vreemdelingenbewaring werden vastgehouden dan de wetgeving toestaat. Aanbevolen wordt om detentie van gezinnen zoveel mogelijk te vermijden en in uitzonderingsgevallen waarin detentie onvermijdelijk is in elk geval niet de wettelijke maximumtermijn van 28 dagen te overschrijden.

Het Comité is ingesteld door de Raad van Europa, het instituut dat toezicht houdt op de naleving door de 47 lidstaten van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens. Uitgangspunt voor het werk van het Comité vormt met name art. 3 van het EVRM, dat stelt dat “niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen”.


Meer informatie:
De opmerkingen, vragen en aanbevelingen van het Comité naar aanleiding van hun bezoek aan Nederland, gepubliceerd 9 aug 2012 (11 pag's Engelstalig pdf-bestand) 

Lees ook:
15-08-12  Nationale ombudsman: vreemdelingenbewaring is inhumaan

Dossier Vreemdelingenbewaring