24 juni 2010

Celdeur openzetten is onvoldoende verbetering voor jonge vreemdelingen

Een cel blijft een cel. Minister van Justitie Hirsch Ballin stelt voor om van de huidige jeugdgevangenis ‘De Maasberg’ een vrijheidsbeperkende locatie te maken. Daarmee zou de capaciteit van ‘De Maasberg’ alsnog benut blijven, zo betoogt de minister. De organisaties in de coalitie ‘Geen Kind in de Cel’ waar ook INLIA deel van uit maakt zijn niet tevreden over de maatregelen die minister Hirsch Ballin aankondigt als alternatief voor de vreemdelingenbewaring van alleenstaande minderjarige jongeren op ‘De Maasberg’.

In Justitiële Jeugdinrichting ‘De Maasberg’ in Overloon (Noord-Brabant) worden sinds 2008 alleenstaande minderjarige vreemdelingen opgesloten die het land wilden binnenkomen of zijn aangehouden bij een identiteitscontrole terwijl ze geen verblijfsdocumenten hebben. De Verenigde Naties, de Raad van Europa en vele nationale mensenrechten- en vluchtelingenorganisaties hebben kritiek geuit op het opsluiten van jongeren om het enkele feit dat ze illegaal in Nederland zijn. Die kritiek erkent de minister en zijn voorstel ís ook een stap richting vrijheid. De maatregelen die hij aankondigt zijn echter zeer mager en komen ook niet tegemoet aan de eisen uit het Kinderrechtenverdrag.

Om ‘De Maasberg’ werkelijk kinderrechtenproof te maken zouden de hekken en poorten gesloopt moeten worden, de cellen afgebroken, de ontelbare sloten en camera’s ontmanteld. Er zou gelegenheid moeten zijn om gemakkelijk vanuit ‘De Maasberg’ naar school te gaan buiten de poort, vrienden te ontvangen en te laten logeren en naar het voetbal te kijken in de stad. ‘De Maasberg’ zou daarmee ook op een andere locatie moeten staan, want nu ligt de instelling te zeer geïsoleerd van de buitenwereld om enig normaal sociaal leven mogelijk te maken.

Gaat de minister dat sloopplan aanpakken? Natuurlijk niet. En dat hoeft ook niet. Het is veel eenvoudiger om fatsoenlijke, kleinschalige opvang te organiseren waarin jongeren geholpen worden bij het opbouwen van een perspectiefvol bestaan. In of buiten Nederland. En dan kunnen de mensen van ‘De Maasberg’ daar hun pedagogische kwaliteiten inzetten. Buiten de gevangenis. In de echte vrijheid.


Meer informatie:
De brief van minister Hirsch Ballin aan de Tweede Kamer d.d. 18 juni 2010

Dossier Vreemdelingenbewaring