21 februari 2014

'Nog een lange weg te gaan naar humane vreemdelingendetentie'

'Nog een lange weg te gaan naar humane vreemdelingendetentie'
De staatssecretaris voor Veiligheid en Justitie publiceerde in december zijn wetsvoorstel ‘Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring’. Elf mensenrechten- en vluchtelingenorganisaties, waaronder ook INLIA, uiten in een gezamenlijke reactie hun teleurstelling over de slechts marginale verbeteringen in het wetsvoorstel. Zij stellen vast dat de belofte van Teeven (in het zgn. Dolmatov-debat), dat de menselijke maat in het nieuwe vreemdelingendetentiebeleid centraal zou komen te staan, niet is waargemaakt.

Aan het uitgangspunt dat vreemdelingendetentie alleen als uiterst middel - ultimum remedium - wordt toegepast doet dit wetsvoorstel onvoldoende recht. Het ontbreekt aan uitwerking van alternatieven. Het wetsvoorstel heeft nog alle kenmerken van een op het strafrecht gebaseerd regime, ondanks het feit dat het in een bestuursrechtelijk kader wordt geplaatst.

Voor mensen in grensdetentie betekent dit wetsvoorstel zelfs een verslechtering: een heel pakket aan orde- en disciplinaire maatregelen is nu ook op hen van toepassing. Hieraan is zelfs een nieuwe ordemaatregel toegevoegd: de plaatsing in een zgn. beheersregime, dat nog strenger is dan het huidige detentieregime, en dat notabene bij binnenkomst standaard voor alle vreemdelingen gaat gelden.

Samenvattend, het voorstel vraagt nog heel wat aanpassingen vóór de belofte van de menselijke maat in het detentiebeleid zal worden waargemaakt.


Meer informatie:
Lees de volledige tekst van de gezamenlijke reactie van Amnesty International, Defence for Children, Dokters van de Wereld, het Humanistisch Verbond, INLIA, Justitia et Pax, Kerk in Actie, Meldpunt Vreemdelingendetentie, het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten, de Stichting LOS en VluchtelingenWerk Nederland.
De Coalitie Geen Kind in de Cel heeft ook een uitgebreide reactie geschreven, waarin per wetsartikel wordt bekeken of er aanpassingen voor kinderen nodig zijn.

Lees ook:
28-01-14  Organisaties vragen wettelijk verbod op vreemdelingendetentie kinderen
22-11-13  Hoe succesvol is vreemdelingenbewaring?

Dossier Vreemdelingendetentie