17 maart 2011

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen niet langer in de cel

De coalitie 'Geen Kind in de Cel' waarvan ook INLIA deel uitmaakt, heeft verheugd gereageerd op de aankondiging van minister Leers van Immigratie en Asiel dat hij gaat stoppen met het gevangen zetten van alleenstaande minderjarige vreemdelingen. De minister schreef dat op 10 maart 2011 in een brief aan de Tweede Kamer.


Daarmee geeft hij eindelijk invulling aan een basisbegrip van het ook door Nederland ondertekende Kinderrechtenverdrag, namelijk dat het belang van het kind de primaire overweging moet vormen in het beleid dat hen treft.

De wijze waarop grensdetentie en vreemdelingenbewaring tot nu toe bij jonge asielzoekers en migranten werd toegepast, lag jarenlang internationaal en nationaal onder vuur, omdat dit in strijd was met het Kinderrechtenverdrag. Jongeren konden maandenlang van hun vrijheid worden beroofd vanwege het enkele feit dat ze geen geldige verblijfspapieren hadden.

Vreemdelingenbewaring gaat, zo schrijft Leers, alleen nog toegepast worden bij jongeren die verdacht zijn van of veroordeeld voor een misdrijf, zich hebben onttrokken aan een meldplicht of andere vrijheidsbeperkende maatregelen of die eerder verdwenen zijn met onbekende bestemming. Verder kan maximaal veertien dagen voor vertrek vreemdelingenbewaring toegepast worden, net zoals nu gebeurt met kinderen in gezinnen. Wanneer een jongere aan de grens de toegang tot Nederland wordt geweigerd, kan detentie alleen nog toegepast worden in afwachting van de uitkomst van een leeftijdsonderzoek.

De meeste jongeren zaten in justitiële jeugdinrichting De Maasberg in vreemdelingenbewaring. Uiterlijk dinsdag 15 maart 2011 zullen de jongeren overgeplaatst worden naar asielzoekerscentra.

Op verzoek van de Kamer laat de minister inmiddels ook een onderzoek instellen naar mogelijke alternatieven voor vreemdelingenbewaring.


Meer informatie:
Lees hier de volledige tekst van de brief van minister Leers aan de Kamer 'Beperking detentie alleenstaande minderjarige vreemdelingen' d.d. 10 maart 2011 (pdf-bestand).

Dossier Vreemdelingenbewaring