19 juni 2014

Geen Kind in de Cel: van theorie naar praktijk

Geen Kind in de Cel: van theorie naar praktijk
De Coalitie Geen Kind in de Cel, waar ook INLIA deel van uitmaakt, stelt met waardering vast dat staatssecretaris Teeven een grote stap voorwaarts heeft gezet om minder onschuldige vreemdelingenkinderen in de cel te zetten. Grensdetentie voor gezinnen met kinderen wordt uitzondering in plaats van standaard-procedure.

De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft op 28 mei 2014 een brief aan de Tweede Kamer gestuurd waarin hij alternatieven voor vreemdelingenbewaring formuleert in het kader van ‘Geen kind in de cel’. Het uitgangspunt van de gelijknamige coalitie, dat een kind niet in de cel thuishoort, wordt ook door de staatssecretaris onderschreven.

De twee belangrijkste wijzigingen die in de brief worden aangekondigd zijn een screening voor gezinnen met minderjarige kinderen die op Schiphol aankomen en asiel vragen, waarna ze meestal naar het open asielzoekerscentrum in Ter Apel zullen worden doorverwezen om in vrijheid de asielprocedure te doorlopen, en de ontwikkeling van een nieuwe ‘gesloten gezinslocatie’, met meer vrijheden voor gezinnen met kinderen en alleenstaande minderjarige vreemdelingen, die in 2015 in Zeist moet worden geopend.

De Coalitie Geen Kind in de Cel is blij dat de opsluiting van (gezinnen met) kinderen verder wordt beperkt, en dat er in geval van uitzondering toch gekozen wordt voor een ‘kindvriendelijke’ locatie met meer vrijheid. De Coalitie acht het wel van groot belang dat plaatsing in de nieuwe gesloten gezinslocatie daadwerkelijk als ultimum remedium wordt ingezet. Vrijheidsberoving van kinderen (ook in een kindvriendelijke omgeving) op beleidsmatige migratiegronden staat op gespannen voet met het ultimum remedium beginsel uit het VN-Kinderrechtenverdrag. Het kan niet zo zijn dat met de komst van een ‘kindvriendelijke’ locatie de drempel om te detineren in de praktijk omlaag gaat. De Coalitie blijft pleiten voor een wettelijk verbod op het detineren van kinderen vanwege hun migratiestatus.


Meer informatie:
De volledige brief van staatssecretaris Teeven 'invoering screening en nieuwe locatie voor kinderen' d.d. 28 mei 2014 (7 pag's pdf- bestand)
De volledige reactie 'Van theorie naar praktijk' van de Coalitie Geen Kind in de Cel d.d. 3 juni 2014 (3 pag’s pdf-bestand)
Zie ook de eigen website van de coalitie.

Lees ook:
28-01-14  Organisaties vragen wettelijk verbod vreemdelingendetentie kinderen 
09-10-13  'Ik zou verbieden de deur op slot te doen'

Dossier Vreemdelingenbewaring