29 november 2011

Europese oproep: 'Geen kinderen in vreemdelingenbewaring'

De organisaties verenigd in de Coalitie ‘kinderen horen niet in vreemdelingenbewaring’, waartoe ook INLIA behoort, hebben minister Leers en zijn Europese collega’s in een brief opgeroepen vreemdelingendetentie van kinderen geheel te beëindigen.

Alle lidstaten van de Europese Unie worden opgeroepen gebruik te maken van alternatieven voor het opsluiten van kinderen. Staten zouden moeten investeren in kindvriendelijke accommodaties en faciliteiten, waarmee beter invulling gegeven wordt aan het recht van kinderen op rust en vrije tijd, op deelneming aan spel, recreatieve en culturele bezigheden.

Nederland heeft de juridische mogelijkheden om kinderen in vreemdelingendetentie op te sluiten onlangs al beperkt. Toch heeft de Raad van State recentelijk nog goedgevonden dat ‘in het belang van effectieve grensbewaking’ gezinnen met kinderen tot wel twee maanden worden opgesloten.

De samenwerkende organisaties pleiten ervoor vreemdelingenbewaring van kinderen geheel te verbieden. Zij wijzen daarbij op onderzoeken die onomstotelijk aantonen dat detentie een verwoestend effect heeft op de geestelijke en lichamelijke gezondheid van kinderen, zowel in gezinsverband als alleenstaand. Ook wordt verwezen naar recente jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, waarin detentie van asielzoekerskinderen in strijd met artt. 3 en 5 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens wordt bevonden.

De brief van de coalitie is verstuurd in het kader van een Europees initiatief: de International Detention Coalition die samenwerkt met de European Council on Refugees and Exiles (ECRE, een Europese koepel van vluchtelingenorganisaties) en Amnesty International. De directe aanleiding is een Europese ministersconferentie op 7 en 8 december a.s. ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van het Vluchtelingenverdrag van Genève (1951).


Meer informatie:
De korte, Nederlandstalige brief aan de minister voor Immigratie en Asiel d.d. 25 nov 2011
De uitgebreidere, Engelstalige brief van dezelfde datum

Zie ook:
04-11-11 Van de Raad van State mogen kinderen toch weer langer in de cel
17-03-11 Alleenstaande minderjarige vreemdelingen niet langer in de cel

Dossier vreemdelingenbewaring