16 juni 2017

Vanuit bewaring wordt slechts eenderde uitgezet naar land van herkomst

Vanuit bewaring wordt slechts eenderde uitgezet naar land van herkomst
Om een goed beeld te krijgen van de effectiviteit van vreemdelingendetentie heeft INLIA cijfers opgevraagd over het jaar 2016. Daaruit blijkt dat slechts 34% van de vastgezette vreemdelingen is uitgezet naar het land van herkomst..

Met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) heeft INLIA op 25 april 2017 een informatieverzoek ingediend bij de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V). Daarbij is expliciet gevraagd om de aantallen vreemdelingen die op grond van de Dublinverordening zijn overgebracht naar een andere EU-lidstaat niet op te nemen. Deze aantallen worden normaal gesproken wel meegenomen in de totaalcijfers door de DT&V, maar daardoor ontstaat een vertekend beeld. Detentie in het kader van Dublinoverdrachten is namelijk veelal van zeer korte duur en bijna altijd succesvol. Daardoor is de gemiddelde verblijfsduur in detentie veel lager en het uitzettingspercentage veel hoger,  en zo worden de werkelijke resultaten ten aanzien van 'terugkeer vanuit bewaring' dus verhuld.

Uit de op 12 juni 2017 door de DT&V verstrekte cijfers over 2016 blijkt dat van de in totaal 2.703 vastgezette vreemdelingen 914 zijn teruggekeerd naar het land van herkomst. Dat is een succespercentage van slechts 33,8% voor een doelgroep waarvoor als voorwaarde geldt dat er 'zicht op uitzetting' moet bestaan alvorens zij wordt vastgezet in vreemdelingendetentie.
Ter vergelijking: uit een soortgelijk WOB-verzoek kwam een percentage van 34,5% vreemdelingen die vanuit bewaring werden uitgezet naar het land van herkomst in het jaar 2012.

Ook opmerkelijk is dat met afstand het grootste aantal vreemdelingen in 2016 is uitgezet naar Albanië,namelijk 382 van de 914 oftewel 42% van het totaal.

De cijfers over de periode 1 januari 2016 - 1 januari 2017:
2.703 vreemdelingen in bewaring genomen
914 vreemdelingen vanuit bewaring gedwongen teruggekeerd naar land van herkomst

De top 20:
 

landaantal
Albanië382
Afghanistan36
Marokko33
Nigeria33
Georgië30
Armenië29
Turkije25
Polen20
Suriname20
Servië16
Irak15
Bosnië-Herzegovina14
India14
Kosovo14
Vietnam14
Oekraïne13
Russische Federatie12
Colombia11
Bulgarije9
Ghana9

 


Meer informatie:
De brief van de Dienst Terugkeer & Vertrek aan INLIA d.d. 12 juni 2017 (pdf-bestand).
In de Jaarrapportage Vreemdelingenketen januari-december 2016 (link naar site Rijksoverheid) wordt vermeld dat ongeveer de helft van alle 24.810 vertrokken vreemdelingen, namelijk 11.930 personen 'zelfstandig zonder toezicht'  zijn vertrokken. Ook dit percentage (48%) blijft al jarenlang constant.

Lees ook:
22-11-13  Hoe succesvol is vreemdelingenbewaring?
21-02-14  'Nog een lange weg te gaan naar humane vreemdelingendetentie'
15-08-12  Nationale ombudsman: vreemdelingenbewaring is inhumaan

29-04-14  Bijna 2.500 asielzoekers 'mob' in 8 maanden tijd
02-08-13  Ruim 5.300 vreemdelingen 'mob' in 2012


Dossier Vreemdelingenbewaring