16 september 2019

Asielbeleid Somalië ongewijzigd

Asielbeleid Somalië ongewijzigd
In maart van dit jaar verscheen een nieuw algemeen ambtsbericht Somalië. Staatssecretaris mw Broekers-Knol heeft nu aan de Tweede Kamer laten weten dat het landenbeleid niet wordt gewijzigd.


Bij de risicogroepen die in het ambtsbericht werden genoemd wordt slechts één wijziging aangebracht: de buitenlandse soldaten die  in het kader van de VN vredesmissie in Somalië actief zijn (de African Union Mission in Somalia, AMISOM) lopen mogelijk wel extra risico als doelwit van Al-Shabaab maar komen niet in aanmerking voor asiel in Nederland omdat ze na hun missie terugkeren naar hun eigen land.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken is gevraagd in 2020 weer een algemeen ambtsbericht over Somalië uit te brengen.

 

Meer informatie:
Het algemeen ambtsbericht Zuid- en Centraal Somalië, maart 2019 (download pdf-bestand, 64 pag's)
De brief van staatssecretaris Broekers-Knol d.d. 4 september 2019 aan de Tweede Kamer
Het document WBV 2019/14 inzake landgebonden asielbeleid Somalië gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 12 september 2019

 Dossier Somalië in het Expertisecentrum