08 februari 2021

EU Hof van Justitie: bescherming van familie of clan is onvoldoende

EU Hof van Justitie: bescherming van familie of clan is onvoldoende
Volgens een recente uitspraak van het Hof van Justitie van de EU is de bescherming die een vluchteling eventueel van zijn familie, stam of clan zou kunnen krijgen niet voldoende om te voldoen aan de vereisten die de EU Kwalificatierichtlijn daaraan stelt.


Het Hof beantwoordde op 20 januari 2021 prejudiciële vragen die de Engelse rechter op 22 maart 2019 had gesteld in de zaak van een Somalische asielzoeker, van wie de autoriteiten in het Verenigd Koninkrijk de vluchtelingenstatus hadden ingetrokken omdat de omstandigheden in Somalië waren veranderd en de vluchteling steun van zijn familie zou kunnen krijgen.

Het Hof heeft uitgesproken dat volgens artikel 7 van de EU Kwalificatierichtlijn familie, stam of clan niet kan gelden als partij die voldoende bescherming zou kunnen geven aan vluchtelingen of asielzoekers die voor een zogenaamde subsidiaire status (op grond van art.3 EVRM) in aanmerking komen. Aan hen kan geen binnenlands beschermings- of vestigingsalternatief tegengeworpen worden. 

In feite kunnen alleen defacto autoriteiten of internationale organisaties deze bescherming bieden. Zij moeten daarbij dan echter ook nog eens voldoen aan een aantal aanvullende, rechtsstatelijke voorwaarden, zoals vermeld in lid 2 van artikel 7 van de Kwalificatierichtlijn. Kortom: een binnenlands beschermings- of vestigingsalternatief kan niet zomaar worden tegengeworpen.

Ook bij asielverzoeken in Nederland wordt een enkele keer door de Immigratie- en Naturalisatiedienst nog wel eens tegengeworpen dat een asielzoeker bij zijn of haar familie, clan of etnische groep bescherming zou kunnen krijgen tegen vervolging (volgens het Vluchtelingenverdrag) of het risico op mensenrechtenschending (volgens art. 3 EVRM). Dit mag dus niet meer.

 

Meer informatie:
De tekst van het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie d.d. 20 januari 2021 in de zaak O.A. tegen het Verenigd Koninkrijk, met zaaknummer C-255/19  (download Nederlandstalig pdf-bestand, 13 pagina's)

Lees ook:
15-01-21  EU Hof van Justitie: amv-beleid strijdig met Terugkeerrichtlijn
23-12-20  EU Hof van Justitie: asielbeleid Hongarije in strijd met EU-recht