12 maart 2022

'Ingericht op basis van jarenlange ervaring'

'Ingericht op basis van jarenlange ervaring'
“Oh kijk, hier hadden we onze emmers staan”, D66-gemeenteraadslid Koosje van Doesen herkent waar ze is, tijdens de rondleiding door het nieuwe INLIA Gasthuis Groningen.


Enkele maanden geleden hanteerde ze hier nog de bezem, als een van de vrijwilligers die het gereed maakten voor het inhuizen van de gasten. Onder het motto: het stadhuis uit, de praktijk in.

2203012GroningenINLIAbezoekD66 11 wasruimte.jpg
'Waar eerst de emmers stonden, staan nu de wasmachines'

Nu de opvang in gebruik is genomen, is ze terug met een hele D66-delegatie: Kamerlid Wieke Paulusma, collega-raadslid Ido Venhuizen en kandidaat-raadslid Rob Visser. Ze bekijken de kamers voor minder-validen, de sportruimte, de keukens (waar een man met corvee net staat schoon te maken), de living met het meubilair dat Hilton doneerde en de lesruimte met de kasten van de Gasunie. 

2203012GroningenINLIAbezoekD66 6 gym.jpg

Bij alles uitleg door directeur John van Tilborg over hoe en waarom. Neem de sportruimte: belangrijk voor de fysieke en mentale gezondheid van gasten (die ook geen recht hebben op fysiotherapie) en ook goed om hen te activeren. “Je kunt merken dat het pand is ingericht op basis van jarenlange ervaring in het werken met deze groep”, merkt Van Doesen op. 

2203012GroningenINLIAbezoekD66 14 medische kamer.jpg
Een van de medische kamers

Regels zijn regels
De delegatie laat zich bijpraten over de methodiek in het Gasthuis en over knelpunten in de uitvoering. Van Tilborg verhaalt bijvoorbeeld over een Iraniër die na een traject van 2 jaar zou terugkeren naar zijn land. Kort van tevoren blijkt dat hij het land niet uit mag: hij heeft boetes uitstaan. Voor het weggooien van een colablikje en het niet hebben van een identiteitsbewijs (dat heeft deze groep juist niet). En dan mag je niet weg. Eerst betalen. 

Dat kon en kan de man zonder inkomen natuurlijk niet. INLIA poogt de boetes kwijt te laten schelden met een beroep op het gezamenlijke doel van terugkeer. Lukt dat nu niet, dan is de kans wellicht verkeken. Maar nee: regels zijn regels. Okay, dan betaalt INLIA: probleem opgelost. Mis. De zaak ligt dan inmiddels bij het Openbaar Ministerie om te bepalen of de man taakstraf of vervangende hechtenis krijgt wegens het niet betalen.

2203012GroningenINLIAbezoekD66 4 binnenplaats.jpg
De binnenplaats met olijfbomen

De D66-delegatie schudt het hoofd. Kwestie van cultuur, denkt Van Doesen: “Dit krijg je als je medewerkers wel traint om de regels te volgen en niet traint om te kijken hoe ze doelen bereiken. En dat is lastig te doorbreken.” Kamerlid Wieke Paulusma vraagt op haar beurt door over wat ‘Den Haag’ kan betekenen voor een goede uitvoering. Daarmee komt het gesprek op de toekomst van de Landelijke Vreemdelingen Voorziening, waarvoor dit Gasthuis de opvang verzorgt.

2203012GroningenD66 7 living
De living met het door Hilton geschonken meubilair

Regeerakkoord
Van Tilborg voorziet problemen als de LVV zich uitsluitend op terugkeer zou richten, zoals in het regeerakkoord staat. Nu kijkt INLIA in de LVV met de gasten standaard naar 3 opties: terugkeer, doormigratie of een verblijfsvergunning in Nederland. Dat is essentieel voor de resultaten die hier geboekt worden. Enkel kijken naar terugkeer zou dit proces compleet ondermijnen. 

Paulusma drukt Van Tilborg op het hart dit vooral met de staatssecretaris te delen. Van Tilborg is zeker van plan om hem uit te nodigen. Nu maar even kijken wanneer dat lukt.
 
2203012GroningenINLIAbezoekD66 19 buiten.jpg
v.l.n.r.: Ido Venhuizen, Wieke Paulusma, John van Tilborg, Koosje van Doesen en Rob Visser

Foto's : Peter Wassing
 

Meer informatie:
Op 1 maart 2022 bezocht een delegatie van de ChristenUnie met Tweede Kamer-fractievoorzitter Gert-Jan Segers het INLIA Gasthuis Groningen:
02-03-22  'De kracht van de menselijke benadering'

Raadslid Koosje van Doesen was een van de vele vrijwilligers die in de afgelopen maanden meehielpen het Gasthuis schoon te maken en in te richten:
10-11-21  'Vannacht droom ik nog van bezems'

Ter gelegenheid van Valentijnsdag kwam de D66-afdeling Groningen ook al naar het Gasthuis, om gebak aan te bieden:
14-02-22  Gebak met hartjes: een Valentijnsgeschenk voor INLIA

Lees ook:
09-03-22  Poffertjes en bloemzaden voor INLIA Gasthuis Groningen
28-02-22  Verhuizen valt nooit mee

Meer over de Landelijke Vreemdelingen Voorziening vindt u in het Expertisedossier Recht op Opvang