02 maart 2022

'De kracht van de menselijke benadering'

'De kracht van de menselijke benadering'
“Dat ruikt lekker”, ChristenUnie voorman Gert-Jan Segers kijkt met smaak naar de pan van de Sri Lankaanse dame in een van de gemeenschappelijke keukens. Het is dan ook bijna lunchtijd als de delegatie rondgeleid wordt door het nieuwe INLIA Gasthuis Groningen. Maar helaas: zijn schema laat geen oponthoud toe.

 

220301GroningenINLIAsegersWEBSITE_11.jpg

Segers is hier samen met de Groninger CU-wethouder Inge Jongman, in het kader van de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen. “Oog voor elkaar” is het thema van de ChristenUnie daarbij. Jongman heeft dat voor vandaag vertaald in drie deelthema’s: oog voor vluchtelingen, oog voor studenten en oog voor aardbevingsslachtoffers. Voor het eerste zijn ze nu hier.

220301GroningenINLIAsegersWEBSITE_6.jpg

Asiel- en migratiebeleid is een belangrijk onderdeel van het landelijke coalitieakkoord, zeker voor de ChristenUnie, vindt Segers zelf ook. Dat onderdeel besteedt ook aandacht aan de Landelijke Vreemdelingen Voorziening; INLIA voert hier in het Gasthuis de opvang uit voor de Groningse LVV. Segers wilde graag zijn licht opsteken hoe het in de praktijk gaat. “Je ziet hier de kracht van de menselijke benadering”, stelt hij vast.

220301GroningenINLIAsegersWEBSITE_10z.jpg

Inge Jongman ziet op haar beurt ook de kracht van de samenleving bij INLIA. “Kijk wat een non-gouvernementele organisatie, ontstaan uit maatschappelijk initiatief, hier presteert. Wat een expertise hier staat. En kijk naar alle vrijwilligers de afgelopen maanden bij het inrichten van het gebouw. Hier zie je dat we er in de samenleving echt samen wat van moeten maken, dat we dat ook echt kunnen als we willen.”

220301GroningenINLIAsegersWEBSITE_13.jpg

Wat voor Jongman overigens niet wil zeggen dat hier voor de overheid geen taak is weggelegd. “De overheid moet een schild zijn voor de zwakkeren, moet aandacht hebben voor kwetsbaren. Absoluut. En het is helder dat er nog haken en ogen zitten aan het systeem. Dat moeten we verbeteren. Daarin is samenwerking met organisaties als INLIA essentieel.”

220301GroningenINLIAsegersWEBSITE_9.jpg

Segers knikt even later. Er zijn goede stappen gezet met het opzetten van de LVV’s vindt hij, maar: “We zijn er nog niet”. Hij kan dus met ‘huiswerk’ terug naar Den Haag. INLIA-directeur John van Tilborg heeft het hem nog maar eens op het hart gedrukt: de straat is nooit onderdeel van de oplossing, maar altijd van het probleem.

 

220301GroningenINLIAsegersWEBSITE_15.jpg

Foto's: Peter Wassing


Meer informatie over de pilot Landelijke Vreemdelingen Voorziening in Groningen:
Brief van het College van B &W van Groningen aan de gemeenteraad  d.d. 9 februari 2022 (download pdf-bestand)
23-04-21  Nieuwe huisvesting voor Groningse LVV
17-04-20  Gemeente Groningen: succesvol eerste jaar LVV

Lees ook:
28-02-22  Verhuizen valt nooit mee
24-11-21  'Meehelpen aan echte oplossingen'
10-11-21  'Vannacht droom ik nog van bezems'

Dossier Recht op Opvang in het Expertise centrum