07 juli 2021

Eindelijk gerechtigheid voor alle pardonners!

Eindelijk gerechtigheid voor alle pardonners!
Staatssecretaris Broekers-Knol heeft eindelijk besloten om naturalisatie voor alle houders van een verblijfsvergunning op grond van het generaal pardon uit 2007 mogelijk te maken. Circa 8.500 pardonners die soms al wel 20 jaar in Nederland zijn kunnen nu eindelijk naturaliseren en volwaardig deelnemen aan onze samenleving.


Houders van zo'n pardonvergunning worden nu allemaal vrijgesteld van de voorwaarden om een geldig paspoort van het land van herkomst en een gelegaliseerde geboorteakte te overleggen bij een verzoek tot naturalisatie. Eerder had de staatssecretaris al bepaald dat deze vrijstellingen per 1 juni 2021 zouden gaan gelden voor pardonners die nog minderjarig waren op de ingangsdatum van de pardonregeling en inmiddels meerderjarig zijn, maar nu gaan deze vrijstellingen dus voor alle pardonners gelden.

Met deze beleidswijziging komt de staatssecretaris eindelijk tegemoet aan de wens van een meerderheid van de Tweede Kamer, die in een drietal (!) moties van SP en CDA, aangenomen op 9 februari, 20 april en 3 juni van dit jaar, heeft aangedrongen op een oplossing voor deze groep.

Helaas zal de beleidswijziging pas per 1 november 2021 worden ingevoerd. Op aanvragen tot naturalisatie die voor die tijd worden ingediend zal tot 1 november a.s. niet worden beslist.

Bij de brief aan de Kamer over 'Diverse onderwerpen migratiebeleid' van 7 juli 2021 waarin de staatssecretaris o.a. haar besluit t.a.v. de Ranov-vergunninghouders bekendmaakt, is een 'factsheet' van het WODC gevoegd. Dat bevat de uitkomsten van het door de staatssecretaris op 26 februari 2021 aangekondigd nieuw onderzoek naar de bestaande belemmeringen voor naturalisatie van pardonners.  Dat dit onderzoek overbodig was, blijkt ook uit de slotparagraaf 6.4 van het WODC-rapport, die luidt:
"Uit verschillende onderzoeken gedaan tussen 2014- 2017 kwam naar voren dat de documenteneis verreweg het grootste obstakel vormde voor nog niet genaturaliseerde Ranov-vergunninghouders om een verzoek tot naturalisatie in te dienen. Sindsdien zijn er geen grote beleidswijzigingen doorgevoerd en zonder geldig paspoort en/of geboorteakte is het ook in 2021 nog steeds moeilijk om te naturaliseren. (...)"

Nog maar een week geleden werd een petitie met 56.703 handtekeningen aangeboden aan de Tweede Kamer, waarmee de eind maart gestarte campagne #wijhorenerookbij van VluchtelingenWerk werd afgesloten.

Vermeldenswaardig is ten slotte nog dat journalist Peter R. de Vries zich publiekelijk heeft ingezet voor deze groep pardonners en dat zijn inzet van groot belang was in de politieke lobby voor hun naturalisatie.  
 

Meer informatie:
De brief van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid aan de Tweede Kamer d.d. 7 juli 2021 met als onderwerp 'Diverse onderwerpen migratiebeleid' (download pdf-bestand, 8 pag's)
Het factsheet nr 2021-1 getiteld '(N)ooit Nederlander worden?' van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van J&V (download pdf-bestand, 21 pag's),

Lees ook:
04-06-21  Tweede Kamer spreekt zich ten derden male uit voor naturalisatie van pardonners
28-04-21  Belemmering naturalisatie alleen opgeheven voor minderjarige pardonners
20-04-21  Tweede Kamer stemt opnieuw voor naturalisatie van pardonners
01-03-21  Overbodig onderzoek laat pardonners nog langer op paspoort wachten
09-02-21  Kamermotie voor naturalisatie van pardonners aangenomen