04 juni 2021

Kamer spreekt zich ten derden male uit voor naturalisatie van pardonners

Kamer spreekt zich ten derden male uit voor naturalisatie van pardonners
Op 3 juni jl. heeft de Tweede Kamer voor de derde keer een motie aangenomen voor de naturalisatie van pardonners. Deze motie vraagt de regering de - al tweemaal eerder uitgesproken - wens van de Kamer te respecteren om álle pardonners een paspoort te geven.


De belemmeringen om te kunnen naturaliseren voor asielzoekers die al meerderjarig waren toen in 2007 de 'generaal pardon'-regeling van kracht werd zijn namelijk nog altijd niet weggenomen. 

Naar aanleiding van de eerste motie, aangenomen op 9 februari 2021, kondigde de staatssecretaris een nieuw onderzoek aan, dat het WODC zou moeten uitvoeren naar de knelpunten. Een overbodig onderzoek, want er liggen al drie eerdere onderzoeksrapporten van de IND, het WODC en de Nationale Ombudsman.

In haar reactie (in een brief d.d. 26 april 2021) op de tweede motie (aangenomen op 20 april 2021) gaf de staatssecretaris aan dat degenen die minderjarig waren toen zij een pardonvergunning in 2007 kregen, per 1 juni 2021 een verzoek om naturalisatie zouden kunnen indienen, waarbij dan niet zou worden tegengeworpen dat zij geen gelegaliseerde geboorteakte en paspoort van het land van herkomst kunnen overleggen.

Voor degenen die meerderjarig waren toen zij een pardonvergunning kregen in 2007, alsmede hun kinderen die na de ingangsdatum van de pardonvergunning zijn geboren, wordt echter geen vrijstelling gegeven van deze vereisten voor naturalisatie. Ten aanzien van deze groep wilde de staatssecretaris nog steeds de uitkomsten van het overbodig onderzoek naar de knelpunten voor naturalisatie door het WODC afwachten. De Kamer was het daar niet mee eens, en nam op 20 april 2021, in nieuwe samenstelling na de verkiezingen, opnieuw een motie aan, waarin de regering wordt gevraagd "nieuw onderzoek te schrappen en direct uitvoering te geven"  aan de motie die op 9 februari 2021 al was aangenomen.  

Omdat de staatssecretaris blijft weigeren deze moties volledig uit te voeren is deze week voor de derde keer een motie ingediend door Jasper van Dijk (SP) en Anne Kuik (CDA), waarin wordt geconstateerd dat de eerdere twee moties "slechts ten dele zijn uitgevoerd" en de regering wordt verzocht "de wens van de Kamer te respecteren en eenzelfde regeling voor 'meerderjarige pardonners' te realiseren". Ook voor die laatste groep moeten de belemmeringen voor naturalisatie worden weggenomen. Deze motie werd op 3 juni jl. wederom met ruime meerderheid aangenomen.  Het is wel zeer uitzonderlijk te noemen dat de Kamer een motie aanneemt omdat de verantwoordelijke bewindspersoon twee eerder aangenomen moties weigert uit te voeren.

VluchtelingenWerk Nederland plaatste op 18 mei 2021 een paginagrote advertentie in landelijke bladen, waarin pardonners de regering vragen hen eindelijk een Nederlands paspoort te geven, zodat ze niet langer tweederangsburgers hoeven te blijven maar volwaardig aan de samenleving kunnen deelnemen. De petitie die VluchtelingenWerk in maart begon is inmiddels bijna 55.000 maal getekend.
 

Meer informatie:
De tekst van de motie van Van Dijk en Kuik d.d. 3 juni 2021 met nummer 32317-689
Naar aanleiding van het debat en de aangenomen motie heeft Kamerlid Jasper van Dijk op 4 juni 2021 opnieuw schriftelijke vragen gesteld aan de staatssecretaris. 

Lees ook:
28-04-21  Belemmering alleen opgeheven voor minderjarige pardonners
20-04-21  Tweede Kamer stemt opnieuw voor naturalisatie van pardonners
01-03-21  Overbodig onderzoek laat pardonners nog langer op paspoort wachten
09-02-21  Kamermotie voor naturalisatie van pardonners aangenomen