20 april 2021

Tweede Kamer stemt opnieuw voor naturalisatie van pardonners

Tweede Kamer stemt opnieuw voor naturalisatie van pardonners
Op 20 april heeft de Tweede Kamer in nieuwe samenstelling gestemd over de motie van Jasper van Dijk (SP) en Anne Kuik (CDA), die de regering vraagt 10.000 pardonners direct te laten naturaliseren. Deze motie is aangenomen.


De vorige uitspraak van de Tweede Kamer was op 9 februari van dit jaar, nog voor de verkiezingen. Toen ging de Kamer ook in meerderheid akkoord met een motie van SP en CDA, die de regering vroeg de belemmeringen op te heffen die de oorzaak waren van het feit dat ruim 10.000 houders van een ‘pardon’-vergunning nog steeds geen Nederlander konden worden en niet voluit mee konden doen in de samenleving waar ze al zo’n 15 jaar deel van uitmaken.

De verantwoordelijke staatssecretaris mw Broekers-Knol schreef in haar reactie op 26 februari echter dat ze eerst nader onderzoek wilde laten doen; volkomen overbodig onderzoek, zoals we op 1 maart ook al schreven, want er liggen al drie heldere onderzoeksrapporten (van de IND zelf, van het WODC en van de Nationale Ombudsman). 
Door de sinds het verlenen van het ‘generaal pardon’ gewijzigde regels moeten pardonners een gelegaliseerde geboorteakte en een origineel paspoort van het land van herkomst overleggen om te kunnen naturaliseren, en aan die eisen kunnen deze 10.000 mensen niet voldoen. Aan die conclusie kan een zoveelste onderzoek niets veranderen, dat levert alleen maar meer tijdverlies op.

Vanwege deze opstelling van de staatssecretaris, die ook bleek uit haar beantwoording van schriftelijke kamervragen over de kwestie, hebben Jasper van Dijk en Anne Kuik (die deze portefeuille van het voormalig kamerlid Madeleine van Toorenburg heeft overgenomen) een nieuwe motie ingediend, waarin de regering wordt gevraagd “nieuw onderzoek te schrappen en direct uitvoering te geven aan [de in februari al aangenomen] motie 35483-68”. 

Direct nadat deze motie was aangenomen heeft de heer Van Dijk de staatssecretaris van Justitie & Veiligheid om een reactie gevraagd. 


Meer informatie:
De tekst van de aangenomen motie nr 2709 (19637) ingediend op 14 april 2021 door de leden Jasper van Dijk en Kuik
De antwoorden d.d. 29 maart 2021 op de kamervragen van 4 maart 2021 van de leden Jasper van Dijk en Madeleine van Toorenburg over niet uitvoeren van de aangenomen motie nr 68
De tekst van de aangenomen motie nr 68 (35483) ingediend op 4 februari 2021 door de leden Van Dijk en Van Toorenburg
De antwoorden d.d. 3 februari 2021 op de kamervragen van 14 januari 2021 van de leden Van Ojik, Jasper van Dijk en Kuiken over bureaucratische tegenwerking van RANOV-vergunninghouders bij het verkrijgen van het Nederlanderschap

Lees ook:
01-03-21  Overbodig onderzoek laat pardonners nog langer op paspoort wachten
09-02-21  Kamermotie voor naturalisatie van pardonners aangenomen
30-03-21  Petitie voor pardonners: #wijhorenerookbij