09 juli 2021

Moratorium voor etnische Tigreeërs uit Ethiopië

Moratorium voor etnische Tigreeërs uit Ethiopië
Voor asielzoekers uit de regio Tigray en etnische Tigreeërs uit overige gebieden in Ethiopië geldt met ingang van 10 juli 2021 een besluit- en vertrekmoratorium.

De staatssecretaris van Justitie & Veiligheid heeft dat in een brief d.d. 29 juni 2021 bekendgemaakt. Hiertoe is besloten vanwege de oorlog in de regio Tigray in Ethiopië die al in november 2020 uitbrak, en die ook gevolgen heeft voor Tigreeërs elders in Ethiopië. Het besluit- en vertrekmoratorium, dat bedoeld is voor situaties waarin een oorlog uitbreekt en onduidelijk is hoe deze zich zal gaan ontwikkelen, had in dit geval dus al veel eerder afgekondigd kunnen worden.

Het moratorium geldt in eerste instantie voor 6 maanden, en kan daarna eenmalig met nog eens 6 maanden verlengd worden. Asielzoekers die onder dit besluit– en vertrekmoratorium vallen hebben (weer) recht op opvang door het COA. Indien zij geen opvang meer hadden, kunnen zij zich hiervoor melden in Ter Apel. Indien zij asiel aanvragen zal hun aanvraag echter pas na afloop van het besluitmoratorium in behandeling worden genomen.

 

Meer informatie:
De brief van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid d.d. 29 juni 2021 aan de Tweede Kamer inzake 'Landenbeleid Ethiopië' (download pdf-bestand, 4 pag's)

Lees ook:
23-06-16  Moratorium voor Burundi, maar niet onmiddellijk
20-12-19  Besluit- en vertrekmoratorium Libië verlengd