01 maart 2021

Overbodig onderzoek laat pardonners nog langer op paspoort wachten

Overbodig onderzoek laat pardonners nog langer op paspoort wachten
Op 26 februari kwam staatssecretaris Broekers-Knol met haar reactie op de aangenomen Kamermotie over naturalisatie van pardonners: ze wil een nader onderzoek.


Op 9 februari werd een motie van Jasper van Dijk (SP) en Madeleine van Toorenburg (CDA) aangenomen, die de regering vroeg de belemmeringen weg te nemen zodat houders van een in 2007 aan hen verstrekte 'pardon'-vergunning eindelijk tot Nederlander kunnen naturaliseren. Zo'n 27.000 mensen kregen in 2007 een reguliere verblijfsvergunning op grond van de Regeling Afwikkeling Nalatenschap Oude Vreemdelingenwet (RANOV, het 'generaal pardon'). Twee jaar later werden de regels voor naturalisatie veranderd; voortaan was daarvoor een paspoort van het land van herkomst en een gelegaliseerde geboorteakte nodig. Voor ruim 10.000 mensen is dat een onmogelijke eis. 

In haar reactie die de staatssecretaris aan de Kamer stuurde geeft ze aan eerst nader onderzoek te willen laten verrichten door het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) naar de knelpunten voor deze RANOV-vergunninghouders om te kunnen naturaliseren. De staatssecretaris hoopt dat de onderzoeksresultaten voor de zomer van dit jaar beschikbaar zullen zijn.

In het recente verleden zijn er echter al meerdere onderzoeken, waaronder een eerder onderzoek door het WODC, geweest naar de knelpunten voor naturalisatie van pardonners. In april 2015 publiceerde de IND een rapport over de knelpunten voor naturalisatie, in oktober 2015 deed het WODC dit zelfde, en laatstelijk in juli 2017 de Nationale Ombudsman nog. Uit de betreffende onderzoeken komt duidelijk naar voren dat de belemmering gelegen is in het feit dat de betreffende pardonners niet in staat zijn een paspoort van het land van herkomst en een gelegaliseerde geboorteakte te overleggen. Kortom, er is helemaal geen onderzoek meer nodig naar de knelpunten van naturalisatie voor pardonners. In de aangenomen motie van Van Toorenburg en Van Dijk wordt daarom ook gevraagd om vrijstelling van het vereiste om deze twee documenten te overleggen.

Helaas, weer komt het voorlopig niet tot een oplossing voor een groep medemensen die maar wat graag volledig zou willen meedoen aan de Nederlandse samenleving, terwijl er een breed politiek draagvlak is om de belemmeringen voor naturalisatie voor betrokkenen weg te nemen.

Aanvullingen:
Op 4 maart hebben de indieners van de motie, de Kamerleden Jasper van Dijk en Madeleine van Toorenburg, schriftelijke vragen gesteld aan de staatssecretaris. Op 25 maart laat de staatssecretaris middels een 'uitstelbericht' weten dat ze de vragen niet binnen de gebruikelijke termijn kan beantwoorden.
Op 29 maart stuurde de staatssecretaris haar antwoorden aan de Kamer; zie ook ons bericht van 30 maart 2021.


Meer informatie:
De brief van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid d.d. 26 februari 2021 aan de Tweede Kamer over de motie van de leden Jasper van Dijk en Van Toorenburg
Het rapport 'Ranov en afgewezen Naturalisatieverzoeken' van de IND, gepubliceerd april 2015
Het rapport 'Niet-naturalisatie onder Ranov-vergunninghouders' van het WODC, gepubliceerd oktober 2015
Het rapport 'Geen thuis zonder Nederlands paspoort' van de Nationale Ombudsman, gepubliceerd juli 2017 

Lees ook:
09-02-21  Kamermotie voor naturalisatie van pardonners aangenomen
14-07-17  Rapport Ombudsman: geen thuis zonder Nederlands paspoort
10-02-17  IND stuurt informatiebrief over naturalisatie van pardonners
18-11-15  Naturalisatie pardonners blijft problematisch
07-01-14  Van alle pardonners kan 82% niet naturaliseren
15-05-12  Paspoortvereiste belemmert naturalisatie van pardonners